eksonim: Somalija

Besedne oblike:
rodilnik: Somalije
pridevnik: somalski

Izvirno ime:
izvirno ime: Soomaaliya/aṣ-Ṣūmāl
jezik izvirnega imena: somalski/arabski

Prevodi eksonima:

angl.: Somalia
fran.: Somalie
nem.: Somalia
špan.: Somalia/Somalía
rus.: Somali
ital.: Somalia
hrv.: Somalija
madž.: Szomália

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: država/zgodovinska upravna enota
celina, ocean: Afrika
država, morje: Somalija
zemljepisna širina: 4° 38' 40" S
zemljepisna dolžina: 46° 25' 25" V

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: transliterirano ime s črkovnimi in diakritičnimi poenostavitvami
status: standardiziran
priporočljivost rabe: nujna raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877):
Orožnov šolski atlas (1902): Somal
De Agostinijev šolski atlas (1941):
Medvedov Veliki atlas sveta (1972): Somalija
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996): Somalija
Atlas 2000 (1997): Somalija
Monde Neuf (2003): Somalija
Šolski atlas Mladinske knjige (2005): Somalija
Veliki atlas sveta (2005): Somalija
Drugo:

Razno:
etimologija: Država je poimenovana po avtohtonem ljudstvu Somalci, katerega poimenovanje ni gotovo, saj zanj obstajajo štiri teorije. Po prvi ime izhaja iz kušitske besede v pomenu 'temen, črn', kar se nanaša na barvo njihove kože, po drugi iz lokalne besedne zveze soo mal v pomenu 'pojdi in pomolzi', kar se nanaša na gostoljubje ljudi, ki so gostom ponujali sveže mleko, po tretji iz imena krajevnega vodje, po četrti pa iz arabskega izraza zāmla v pomenu 'govedo', kar se nanaša na razvito živinorejo.
opombe:Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek