eksonim: Termopile

Besedne oblike:
rodilnik: Termopil
pridevnik: termopilski

Izvirno ime:
izvirno ime: Thermopílai/Thermopýles
jezik izvirnega imena: starogrški/novogrški

Prevodi eksonima:

angl.: Thermopylae
fran.: Thermopyles
nem.: Thermopylen
špan.: Termópilas
rus.: Termopily
ital.: Termopili
hrv.: Termopil
madž.: Thermopülai-szoros

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: kopenska reliefna oblika
celina, ocean: Evropa
država, morje: Grčija
zemljepisna širina: 38° 47' 48" S
zemljepisna dolžina: 22° 32' 12" V

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: transliterirano ime s črkovnimi in diakritičnimi poenostavitvami
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: priporočljiva raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877):
Orožnov šolski atlas (1902):
De Agostinijev šolski atlas (1941): Termopile
Medvedov Veliki atlas sveta (1972):
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996): Termopile
Atlas 2000 (1997):
Monde Neuf (2003):
Šolski atlas Mladinske knjige (2005): Termopile
Veliki atlas sveta (2005): Termopile
Drugo:

Razno:
etimologija: Ime v dobesednem pomenu 'Vroča vrata' je zloženka grških besed thermos v pomenu 'vroč' in pulē v pomenu 'vrata', kar se nanaša na tamkajšnji vroči žveplov vrelec.
opombe: Nekdanji ozek prehod vzdolž morske obale je dandanes okrog 10 kilometrov od morja oddaljena kamnita ravnica.Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek