eksonim: Turgajska vrata

Besedne oblike:
rodilnik: Turgajskih vrat
pridevnik: turgajskovratski

Izvirno ime:
izvirno ime: Torghay Zhylghasy
jezik izvirnega imena: kazaški

Prevodi eksonima:

angl.: Turgai Gates/Turgay Gates
fran.: ni znano ali ne obstaja
nem.: Turgaisenke
špan.: Valle del Turgay
rus.: Turgajskaja ložbina/Turgajskie vorota
ital.: Porta del Turgaj
hrv.: ni znano ali ne obstaja
madž.: Torgaj-kapu

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: kopenska reliefna oblika
celina, ocean: Azija
država, morje: Kazahstan
zemljepisna širina: 51° 46' 3" S
zemljepisna dolžina: 64° 29' 48" V

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: popolno prevedeno ime
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: priporočljiva raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877):
Orožnov šolski atlas (1902):
De Agostinijev šolski atlas (1941):
Medvedov Veliki atlas sveta (1972):
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996): Turgajska vrata
Atlas 2000 (1997):
Monde Neuf (2003):
Šolski atlas Mladinske knjige (2005): Turgajska vrata
Veliki atlas sveta (2005): Turgajska vrata
Drugo:

Razno:
etimologija: Naravni prehod je poimenovan po reki Turgaj.
opombe:Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek