Dušan Debelak (Slovenija) slovenski alpinist

API - NAMPA - BOBAJE 1996
Organiziral: PZS
Ekipa: Roman Robas, Dušan Debelak, Jernej Grudnik, Tomaž Humar, Matic Jošt, Janko Meglič, Peter Mežnar, Marko Prezelj, Boštjan Slatenšek, France Srakar, Andrej Štremfelj, Tomaž Žerovnik

Vrh: Bobaje - 6808 m
Na: 2. 11.: Tomaž Humar
Prvi vzpon na vrh, alpsko, solo

Vrh: Nampa 6755 m
Na: 3. 11.: Matic Jošt, Peter Mežnar
Prvenstvena smer v južni steni, alpsko

Vrh: Api 7132 m
Na: 4. 11.: Dušan Debelak, Janko Meglič
Prvenstvena smer v JV steni

LOTSE 2000
Organiziral: AO RIFNIK
Ekipa: Franc Gajšek, Dušan Debelak, Boštjan Jezovšek, Viktor Mlinar, Franc Pepevnik, Milan Romih, Matko Škalamera (HR), Tomaž Žerovnik, Darko Berljak (HR), Rudi Podgoršek, Klemen Jagodič, Andrej Kmet

Vrh: Lotse - 8516 m
Na: 22. 5.: Franc Pepevnik, Milan Romih
Normalni pristop

MANASLU 2003
Organiziral: PK RIFNIK ŠENTJUR
Ekipa: Aco Pepevnik, Dušan Debelak, Viktor Mlinar, Milan Romih, Danilo Tič, Blaž Navršnik, Briza Monasterijo (E)

Vrh: Manaslu - 8163 m
Pod: 26. 04.: Milan Romih in Aco Pepevnik smučala iz T2 - 6900 m v bazo - 4600 m
Pod: 27. 04.: Blaž Navršnik smučal iz T2 - 6900 m v bazo - 4600 m
Pod: 28. 04.: Dušan Debelak, Viktor Mlinar smučala iz T2 - 6900 m v bazo - 4600 m
Odprava zaradi slabega vremena zaključena

ŠIŠA PANGMA 2005
Organiziral: AO RIFNIK
Ekipa: Aco Pepevnik, Tomislav Aurednik, Dušan Debelak, Milan Romih, Marjan Šuster, Danilo Tič, Tomaž Žerovnik, Zoran Mislej (HRV), Iris Prebej (HRV)

Vrh: Šiša Pangma - Srednji vrh (8012 m)
Na: 02. 10.: Aco Pepevnik, Milan Romih, Tomi Aurednik
Na: 05. 10.: Dušan Debelak, Tomaž Žerovnik, Zoran Mislje (HRV)
Odprava ni dosegla glavnega vrha

ČO OJU 2006
Organiziral: Gorski vodniki
Ekipa: Danilo Tič, Cene Berčič, Dušan Debelak, Milan Romih, Janez Levec, Alfred Rendall

Vrh: Čo Oju - 8201 m
Na: 01. 10.: Cene Berčič, Janez Levec, Kami Šerpa
Na: 30. 09.: Dušan Debelak, Milan Romih, Tengen Šerpa
Normalna smer po SZ steni, Dušan Debelak smučanje z vrhaVir: Slovenci v Himalaji - Tone Škarja in Matjaž Šerkezi, Planinska zveza Slovenije

Komentiraj slovarski sestavek