ABC-transpórter -ja [abecé-]  vsak od transportnih proteinov z značilno ATP-vezavno domeno, ki ob hidrolizi ATP aktivno prenašajo različne spojine (npr. lipide, ione, zdravila, polipeptide) skozi plazmalemo in membrano znotrajceličnih organelov, vključeni so med drugim v neodzivnost tumorjev na zdravila, slabo absorpcijo nekaterih zdravil in hitro izločanje nekaterih zdravil z žolčem (pri človeku je poznanih 48 transporterjev, ki se uvrščajo v družine ABCA, ABCB, ABCC, ABCD, ABCE, ABCF in ABCG)  sin. ABC-prenašalec;  prim. SLC-transporterVir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek