àgámaglobulinemíja -e ž  manjkanje γ-globulinov v krvi  prim. hipogamaglobulinemija

Razložene stalne zveze:
kongenitalna ~ Brutonova → bolezen;
na kromosom X vezana ~ Brutonova → bolezen Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek