ágar -ja  kompleksni ogljikov hidrat iz morskih alg, ki se uporablja kot podlaga bakterioloških gojišč, medijev za imunodifuzijo in imunoelektroforezo, raznih emulzij in odvajal  sin. agaragar;  prim. E406

Stalne zveze:
metoda difuzije v ~u;  

Razložene stalne zveze:
~ Salmonella-Shigella salmonelno-šigelni → agar;
~ SS salmonelno-šigelni → agar;
ascitesni ~ agar z ascitesno tekočino;
Bordet-Gengoujev ~ gojišče za bakterijo Bordetella pertussis;
brucelni ~ gojišče za kultiviranje brucel, kompleksno sestavljeno, obogateno gojišče, ki je inkubirano v ozračju z 10 % CO2;
čokoladni ~ agar s kuhano krvjo;
Endov ~ agar z laktozo in razbarvanim fuksinom za črevesne bakterije;
glukozni ~ agar z glukozo;
krvni ~ agar s krvjo;
krvno-alkalijski agar s krvjo in natrijevim hidroksidom, ki omogoči rast bacilov vrste Vibrio cholerae, ostale črevesne bakterije pa v njem ne uspevajo;
Mac Conkeyjev ~ gojišče za črevesne bakterije;
maltozni ~ gojišče za kultiviranje dermatofitov, ki vsebuje maltozo;
Sabouraudov ~ gojišče za glive in plesni;
salmonelno-šigelni ~ gojišče za izolacijo salmonel in šigel;
serumski ~ agar s serumom Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek