aldoláza -e ž  

1. vsak encim iz skupine liaz, ki katalizira cepitev vezi C—C v molekuli s hidroksilno in karbonilno skupino, tako da nastaneta dve manjši molekuli aldehida in/ali ketona  sin. aldehid liaza 

2. → fruktoza-1,6-bisfosfat aldolaza  Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek