alkohól -a  

1. spojina, v kateri je en vodikov atom ali več vodikovih atomov ogljikovodika zamenjanih z enakim številom hidroksilnih skupin 

Razložene stalne zveze:
amilni ~ → amilalkohol;
benzilni ~ → benzilalkohol;
etilni ~ → etanol;
izopropilni ~ → izopropanol;
maščobni alkoholni derivat maščobne kisline;
metilni ~ → metanol;
propilni ~ → propanol  


2. žarg.  → etanol 

Razložene stalne zveze:
absolutni ~ → aethanolum absolutum;
~ kot hranilo ki ima kalorično vrednost, ker se pri presnovi sprosti približno 29 kJ na gram alkohola;
brezvodni ~ → aethanolum absolutum  


3. alkoholna → pijača 

Stalne zveze:
dnevnik pitja ~a, malo tvegano pitje ~a, ocena pitja ~a, problematično pitje ~a, škodljivo pitje ~a, toleranca za ~, tvegano pitje ~a;   Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek