amenorêja -e ž  manjkanje ali izostanek menstruacije v trajanju vsaj treh normalnih dolžin ciklusa  sin. amenorrhea, amenorrhoea

Stalne zveze:
sindrom ~e in galaktoreje;  

Razložene stalne zveze:
fiziološka ~ manjkanje menstruacije pred menarho, v nosečnosti, med laktacijo in v menopavzi;
hipofizna ~ ki nastane zaradi nepravilnega delovanja hipofize sin. amenorrhea hypophysaria;
hipotalamična ~ ki nastane zaradi nepravilnega delovanja hipotalamičnih jeder sin. amenorrhea hypothalamica;
laktacijska ~ izostanek menstruacije v času dojenja;
lažna ~ → kriptomenoreja;
ovarialna ~ ovarijska → amenoreja;
ovarijska ~ ki nastane zaradi kastracije ali prezgodnjega izginotja jajčnih celic v jajčniku sin. amenorrhea ovarica;
primarna ~ pri kateri ženska še ni imela menstruacije, čeprav je že v primerni starosti;
psihogena ~ ki nastane zaradi psihičnih vzrokov sin. amenorrhea psychogenes;
sekundarna ~ pri kateri je ženska že imela menstruacijo, a ji je izostala;
travmatska ~ ki nastane po poškodbi sin. amenorrhea traumatica;
uterina ~ ki nastane zaradi bolezenskih sprememb maternične sluznice sin. amenorrhea uterina;  prim. intrauterina sinehija Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek