amenorrhea in amenorrhoea -ae [amenorêa] ž  → amenoreja 

Razložene stalne zveze:
~ hypophysaria hipofizna → amenoreja;
~ hypothalamica hipotalamična → amenoreja;
~ ovarica ovarijska → amenoreja;
~ psychogenes psihogena → amenoreja;
~ spuria → kriptomenoreja;
~ traumatica travmatska → amenoreja;
~ uterina uterina → amenoreja Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek