amputácija -e ž  odstranitev uda, dela uda ali organa z operacijo ali pri poškodbi  sin. amputatio;  prim. ablacija (1)

Proste zveze:
~ rektuma in sigmoidnega kolona, nadkolenska ~, podkolenska ~, večudna ~;  

Razložene stalne zveze:
abdominoperinealna ~ rektuma abdominoperinealna resekcija dela sigmoidnega kolona ali rektuma, ki vključuje stalno kolostomo, operacijsko odstranitev pelvičnega kolona, mezokolona in regionalnih bezgavk ter široko perinealno ekscizijo rektuma in anusa sin. abdominoperinealna ekscizija rektuma, abdominoperinealna resekcija rektuma, amputatio recti abdominoperinealis, excisio recti abdominoperinealis, Milesova operacija, resectio recti abdominoperinealis;
~ zobne korenine odstranitev korenine večkoreninskega zoba z ohranitvijo njegove krone sin. amputatio radicis dentis;
~ zobne pulpe → pulpotomija;
Chopartova ~ amputacija stopala, pri kateri talus in kalkaneus ostaneta;
giljotinska ~ pri kateri se naredi gladek rez skozi vse plasti in se ne oblikujejo mišični in kožni režnji;
hemipelvična ~ amputacija vsega spodnjega uda in polovice medenice;
kinetoplastična ~ amputacija uda, po kateri mišice in kite v krnu omogočajo neodvisne gibe, ki se prenašajo na specialno konstruirane protetične aparate;
kongenitalna ~ prirojena → amputacija;
Krukenbergova (H.) ~ amputacija v zapestju ali spodnji tretjini podlakta, z ločitvijo koželjnice in podlahtnice, kar omogoča kleščni prijem;
Larreyeva ~ metoda eksartikulacije nadlahtnice v ramenskem sklepu;
Lisfrancova ~ amputacija stopala med tarzusom in metatarzusom;
Malgaigneva ~ delna operacijska odstranitev stopala z ohranitvijo petnice;
mioplastična ~ pri kateri se šivajo flektorne in ekstenzorne mišice čez kostni krn;
mortalna ~ zobne pulpe mortalna → ekstirpacija zobne pulpe;
nepopolna ~ pri kateri se amputat drži amputacijskega krna s katerimkoli tkivom (kožo, živcem, žilo);
Pirogovova ~ pri kateri ostane po amputaciji stopala le del petnice;
popolna ~ ki nastane po popolni prekinitvi vseh tkiv med amputatom in amputacijskim krnom;
prirojena ~ amputacija dela uda pri plodu zaradi zažema z amnijskimi trakovi;
Symova ~ amputacija stopala z odstranitvijo obeh maleolusov;
torakoskapularna ~ amputacija zgornjega uda z ramo vred;
travmatska ~ amputacija pri poškodbi;
vitalna ~ zobne pulpe vitalna → ekstirpacija zobne pulpe Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek