analóg -a  

1. spojina, ki ima podobno strukturo in včasih tudi funkcijo kot katera druga, a se od nje razlikuje po kaki sestavini 

Proste zveze:
~ prostaglandina E1, ~ prostaglandina E2, ~i purinskih in pirimidinskih baz, strukturni ~;  

Razložene stalne zveze:
~ GLP-1 → mimetik inkretina;
~i insulina človeškemu insulinu podobni rekombinantni pripravki insulina z drugačnimi farmakokinetičnimi lastnostmi in farmakodinamičnimi učinki;
~i GnRH → analogi gonadoliberina;
~i gonadoliberina dekapeptidi z zelo močnim agonističnim delovanjem na adenohipofizo, ki se od gonadoliberina razlikujejo po eni ali dveh aminokislinah v peptidni verigi (zaradi desenzibilizacije receptorjev paradoksno zavrejo izločanje gonadotropinov) sin. agonisti receptorjev za GnRH, gonadoliberinski agonisti;  prim. buserelin, goserelin, histrelin, levprorelin, nafarelin, triptorelin;
~i LHRH → analogi gonadoliberina;
pirimidinski ~i strukturni analogi pirimidinskih baz ali pirimidinskih nukleozidov, ki kot antimetaboliti zavirajo sintezo DNA in se uporabljajo kot antineoplastična zdravila prim. citarabin, fluorouracil, gemcitabin, kapecitabin;
purinski ~i strukturni analogi purinskih baz ali purinskih nukleozidov, ki kot antimetaboliti zavirajo sintezo DNA ali pa se vgradijo v DNA in okvarijo njeno funkcijo, uporabljajo se kot antineoplastična ali imunosupresivna zdravila prim. antipurin, azatioprin, fludarabin, kladribin, klofarabin, merkaptopurin, nelarabin, tiogvanin  


2. organ ali del organa, ki ima enako funkcijo kot kak drug organ ali njegov del, a se od njega razlikuje po izvoru in strukturi  Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek