anamnéza -e ž  

1. sposobnost spominjanja  

2. podatki o bolniku, njegovem življenju, prejšnjem in sedanjem okolju, njegovih težavah in prejšnjih boleznih, zdravljenju, boleznih v rodbini, ki jih navede bolnik ali kdo drug pred začetkom zdravljenja  prim. katamneza

Razložene stalne zveze:
biografska ~ ki zajema poleg življenjepisnih tudi psihosocialno pomembne dogodke;
delovna ~ podatki o delovnem procesu, o telesnih in duševnih obremenitvah ter ekoloških škodljivostih pri delu;
družinska ~ podatki, ki jih bolnik pove o članih svoje družine glede dednosti (npr. o raku, sladkorni bolezni, hipertenziji, aterosklerozi, alergiji in nekaterih duševnih motnjah);
familiarna ~ družinska → anamneza;
objektivna ~ → heteroanamneza;
osebna ~ podatki o bolniku, ki jih pove on sam ali kdo drug;
socialna ~ podatki o socialnoekonomskih razmerah (npr. gmotnem stanju, stanovanju, razmerah v družini);
socialnomedicinska ~ podatki o zdravstvenem stanju prebivalstva;
subjektivna ~ → avtoanamneza;
usmerjena ~ pri kateri zdravnik usmerja vprašanja z določenim namenom in o določeni bolezni  Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek