anastomóza -e ž  

1. fiziološka ali patološka zveza med dvema žilama ali živcema  sin. anastomosis

Razložene stalne zveze:
arterijska ~ naravna anastomoza med dvema arterijama (npr. Willisijev arterijski obroč, palmarni in plantarni lok, spodnja in zgornja epigastrična arterija idr.);
arteriolovenulna ~ nav. mn. anastomoze na ravni arteriol in venul sin. anastomosis arteriolovenularis;
arteriovenska ~ žila ali skupina žil, ki povezuje arterijo z veno in obide kapilarno mrežo sin. anastomosis arteriovenosa;
a.-v. ~ arteriovenska → anastomoza;
interkavalna ~ kavokavalna → anastomoza;
intersakrokardinalna ~ prenatalna anastomoza med sakrokardinalnima venama, iz katere se po rojstvu razvije leva skupna iliakalna vena;
intersuprakardinalna ~ prenatalna anastomoza med suprakardinalnima venama, ki se skupaj z levo suprakardinalno veno razvije v ponatalno veno hemiazigos;
kavokavalna ~ anastomoza med spodnjo in zgornjo votlo veno preko stene prsnega koša, ki nastane pri obstrukciji bodisi spodnje bodisi zgornje votle vene;
kavoportalne ~e portokavalne → anastomoze;
klobčičasta arteriovenska ~ arteriovenska anastomoza v obliki klobčiča žilic;
mostičasta arteriovenska ~ arteriovenska anastomoza v obliki enojne cevi;
portokavalne ~e zveze med venami, ki se zlivajo v portalno veno, in venami, ki se zlivajo v spodnjo ali zgornjo votlo veno, in so v fizioloških razmerah neznatnega obsega, pri obstrukciji portalne vene ali portalni hipertenziji pa se zelo razširijo in omogočajo kolateralni venski obtok iz predelov, ki se sicer drenirajo v portalno veno prim. ezofagealne varice, caput Medusae;
portosistemske ~e portokavalne → anastomoze prim. portosistemska anastomoza (2)  


2. kirurška spojitev prekinjenih cevastih organov ali operacijska povezava navadno ločenih organov ali žil  sin. anastomosis

Proste zveze:
ezofagogastrična ~, gastrojejunalna ~, ileojeunalna ~, ileokolična ~, ileorektalna ~, kolokolična ~, pankreatikojejunalna ~;  

Razložene stalne zveze:
~ konec s koncem anastomoza med koncema dveh votlih organov sin. EEA;
~ konec s stranjo anastomoza med koncem votlega organa s stranjo votlega organa;
~ stran s stranjo anastomoza med stranema votlih organov;
antiperistaltična ~ črevesna anastomoza, v katere delih je peristaltika nasprotno usmerjena;
aortopulmonalna ~ Pottsova → anastomoza;
biliodigestivna ~ operativna povezava med žolčnikom in črevesom;
Braunova (C. H.) ~ laterolateralna anastomoza med dovodno in odvodno črevesno vijugo;
izoperistaltična ~ črevesna anastomoza, v katere delih peristaltika poteka v isti smeri;
kavopulmonalna ~ kirurška anastomoza med votlo veno in pljučno arterijo prim. Fontanova operacija, Glennova operacija;
koloanalna ~ anastomoza med kolonom in anusom;
laterolateralna ~ anastomoza med stranskima stranema dveh votlih organov;
mikrovaskularna ~ anastomoza drobnih žilic;
portosistemska ~ povezava portalnega in sistemskega venskega obtoka z operacijsko narejeno anastomozo med portalnim sistemom in hepatičnimi venami ali med portalnim sistemom in renalno veno prim. portokavalne anastomoze (1);
Pottsova ~ operacijsko narejena anastomoza med descendentno aorto in pulmonalnim trunkusom pri Fallotovi tetralogiji;
Rouxova ~ anastomoza na tankem črevesu v obliki črke Y;
splenorenalna ~ kirurška anastomoza splenične in renalne vene;
terminolateralna ~ anastomoza med koncem votlega organa in stransko steno drugega votlega organa;
terminoterminalna ~ → anastomoza konec s koncem;
tubarna ~ tubotubarna → anastomoza;
tubotubarna ~ anastomoza med dvema deloma jajcevoda po resekciji vmesnega segmenta;
tubouterina ~ anastomoza med distalnim delom jajcevoda in rogom maternice, kadar je proksimalni del jajcevoda neprehoden;
uterotubarna ~ tubouterina → anastomoza  Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek