anemíja -e ž  bolezen, pri kateri sta znižana koncentracija eritrocitov in/ali koncentracija hemoglobina v krvi, zaradi krvavitve, pomanjkljivega nastajanja ali povečane razgradnje eritrocitov oziroma kombinacije teh pojavov  sin. anaemia, slabokrvnost

Proste zveze:
~ po resekciji želodca, ~ pri kroničnih boleznih, ~ zaradi pomanjkanja (bakra/molibdena/cinka), ~ zaradi pomanjkanja beljakovin, fetalna ~, pridobljena aplastična ~, prirojena aplastična ~, radiacijska ~;  

Razložene stalne zveze:
agastrična ~ megaloblastna anemija zaradi pomanjkanja intrinzičnega faktorja po resekciji želodca sin. anaemia agastrica;
ahilična ~ star. sideropenična → anemija;
akrestična ~ star. sideroblastna → anemija;
alimentarna ~ anemija zaradi pomanjkanja sestavin v hrani, nujno potrebnih za normalen razvoj in dozorevanje krvotvornih celic rdeče vrste v kostnem mozgu sin. anaemia nutritiva;
~ s tarčastimi celicami anemija s tarčastimi celicami v periferni krvi pri talasemijah, nekaterih hemoglobinopatijah, boleznih jeter in drugih boleznih;
~ zaradi pomanjkanja folatov megaloblastna anemija, ki nastane zaradi primanjkljaja folatov pri neustrezni prehrani, boleznih prebavil ali zaradi interakcij z zdravili;
~ zaradi pomanjkanja vitamin B12 megaloblastna anemija zaradi primanjkljaja vitamina B12 pri neustrezni prehrani ali pomanjkanju intrinzičnega faktorja ali moteni absorpciji ali manjkanju transkobalamina II prim. perniciozna anemija;
~ zaradi pomanjkljive aktivnosti glikolitičnih encimov hemolitična anemija pri manjkanju aktivnosti glukoza-6-fosfat dehidrogenaze ali piruvat kinaze v eritrocitih (deficiti ostalih glikolitičih encimov so redkejši) prim. favizem;
aplastična ~ anemija zaradi poškodbe krvotvornih celic eritropoeze, ki jih ostane v kostnem mozgu zelo malo ali nič (bolezen je lahko idiopatska ali pa je vzrok reakcija na zdravila, delovanje strupov, ionizirajoče sevanje, avtoimunska bolezen, virusna infekcija idr.) sin. anaemia aregenerativa, anaemia hypoplastica, anaemia hyporegenerativa;
aregenerativna ~ aplastična → anemija;
asiderotična ~ sideropenična → anemija;
avtoimunska hemolitična ~ ki nastane zaradi avtoprotiteles proti eritrocitnim antigenom sin. AIHA;
Blackfan-Diamondova ~ kongenitalna hipoplastična → anemija;
Cooleyjeva ~ velika → talasemija;
diseritropoetična ~ anemija zaradi pomanjkanja eritropoetina z nepopolnim razvojem eritroblastov, zlasti pri bolezni ledvic;
drepanocitna ~ srpastocelična → anemija;
falciformna ~ srpastocelična → anemija;
Fanconijeva ~ idiopatična refraktarna anemija (normocitna ali makrocitna), s pancitopenijo, hipoplazijo kostnega mozga in raznimi prirojenimi anomalijami (nizko rastjo, mikrocefalijo, hipogenitalizmom, škiljenjem, skeletnimi anomalijami udov, ledvičnimi anomalijami, mentalno retardacijo, mikroftalmijo in drugimi), ki se pojavljajo pri članih iste družine, deduje se avtosomsko recesivno sin. anaemia Fanconi, Fanconijev sindrom (1), kongenitalna pancitopenija;
hemolitična ~ anemija zaradi skrajšane življenjske dobe eritrocitov (vzrok je lahko v eritrocitih ali zunaj njih) sin. anaemia haemolytica;
hipokromna ~ ki nastane pri moteni sintezi hema in so eritrociti izrazito slabo polnjeni s hemoglobinom;
kongenitalna aplastična ~ Fanconijeva → anemija;
kongenitalna hipoplastična ~ navadno v prvem letu življenja ugotovljena napredujoča anemija neznane etiologije s pomanjkanjem matičnih celic eritrocitne vrste ob sicer normalni celični sestavi kostnega mozga sin. Blackfan-Diamondova anemija;
levkoeritroblastna ~ pri kateri je v periferni krvi vsaj nekaj nezrelih granulocitov in eritroblastov;
makrocitna ~ anemija z motenim razvojem eritrocitov, pri kateri je povprečni volumen eritrocita večji kot normalno;
mediteranska ~ velika → talasemija;
megaloblastna ~ makrocitna anemija, ki je posledica pomanjkanja vitamina B12 ali folatov in za katero so značilni megaloblasti v kostnem mozgu;
mieloftizična ~ anemija pri mieloftizi;
mielopatična ~ → levkoeritroblastoza;
mielopatska ~ → levkoeritroblastoza;
mikroangiopatična hemolitična ~ ki se pojavlja s fragmentacijo eritrocitov in intravaskularno koagulacijo pri maligni hipertenziji, nastane pa verjetno zaradi fibrinoidne nekroze arteriol;
mikrocitna ~ pri kateri je povprečni volumen eritrocitov manjši kot normalno;
nefrogena ~ anemija pri kronični ledvični bolezni zaradi zmanjšane tvorbe eritropoetina;
nemegaloblastna makrocitna ~ makrocitna anemija, ki ni posledica pomanjkanja vitamina B12 ali folatov (npr. pri hiperaktivnem kostnem mozgu po močnejših krvavitvah ali hemolizi);
normocitna ~ pri kateri je volumen eritrocitov v normalnem razponu;
normokromna ~ pri kateri je povprečna koncentracija hemoglobina v eritrocitu v normalnem razponu sin. anaemia normochromica;
nosečnostna ~ stanje v drugi polovici nosečnosti, pri katerem se znižata koncentraciji hemoglobina in eritrocitov zaradi povečanega volumna krvne plazme sin. anaemia gravidarum;
nutritivna ~ alimentarna → anemija;
perniciozna ~ megaloblastna anemija kot posledica pomanjkljive absorpcije vitamina B12 zaradi manjkanja intrinzičnega faktorja v želodčnem soku pri atrofiji želodčne sluznice ali zaradi avtoprotiteles proti intrinzičnemu faktorju (izraz »perniciozna« se opušča zaradi uspešnega zdravljenja) sin. anaemia perniciosa;
pohemoragična ~ ki je posledica akutne ali ponavljajoče se krvavitve sin. anaemia posthaemorrhagica;
refraktarna ~ ki se ne odziva na zdravljenje sin. anaemia refractaria;
refraktorna ~ refraktarna → anemija;
renalna ~ nefrogena → anemija;
sekundarna ~ simptomatska → anemija;
sideroakrestična ~ star. sideroblastna → anemija;
sideroblastna ~ anemija s sideroblasti v kostnem mozgu (lahko je podedovana zaradi pomanjkanja encima δ-aminolevulinat sintaze ali pridobljena pri saturnizmu ali pomanjkanju piridoksalfosfata pri alkoholikih) sin. anaemia sideroachrestica, anaemia sideroblastica;
sideropenična ~ ki je posledica pomanjkanja železa sin. anaemia achylica, anaemia sideropenica;
simptomatska ~ anemija kot znak kake bolezni sin. anaemia secundaria, anaemia symptomatica;
srpastocelična ~ avtosomsko recesivno dedna hemolitična anemija z drepanociti sin. anaemia drepanocytica, anaemia falciformis, drepanocitoza Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek