anevrízma -e ž  omejeno izbočenje stene arterije, vene ali srca  sin. aneurysma, aneurysma verum, prava anevrizma;  prim. venektazija

Proste zveze:
~ abdominalne aorte, ~ trebušne aorte, nerupturirana ~, rupturirana ~;  

Stalne zveze:
vklenitev možganske ~e, vrat ~e;  

Razložene stalne zveze:
anastomozna ~ anevrizma ob anastomozi sin. aneurysma anastomoticum;
~ Galenove vene arteriovenska možganska malformacija, pri kateri se nekatere možganske arterije stekajo v veliko cerebralno veno (Galenovo veno), ki zato doseže izredno velikost, grozi z razpokom, ovira pretok likvorja, pri dojenčku pa lahko povzroči tudi srčno insuficienco, ker arteriovenska anastomoza povečuje venski priliv, povzroča pljučno hipertenzijo in persistentni Botalov duktus;
arteriosklerotična ~ anevrizma zaradi arterioskleroze sin. aneurysma arterioscleroticum;
arteriovenska ~ razširitev predvsem venskega dela prirojene ali travmatske zveze med arterijo in veno zaradi višjega tlaka v arteriji;
cilindrična ~ enakomerno razširjenje dela arterije sin. aneurysma cylindricum;
cirsoidna ~ anevrizma podobna varikozni veni sin. aneurysma cirsoideum;
disekantna ~ razširjenje arterijske stene, navadno aorte, zaradi vdora krvi med plasti žilne stene in posledičnega razdvajanja žilnih plasti v smeri krvnega toka sin. aneurysma dissecans;  prim. disekcija (1);
fuziformna ~ razširitev arterije v obliki vretena sin. aneurysma fusiforme;
jagodasta ~ majhna vrečasta anevrizma na nekaterih možganskih arterijah, predvsem na področju obroča circulus arteriosus cerebri;
karotikokavernozna ~ anevrizma notranje karotidne arterije v kavernoznem sinusu;
lažna ~ → psevdoanevrizma;
mikotična ~ anevrizma zaradi okvare arterijske stene, ki jo povzročajo mikroorganizmi sin. aneurysma mycoticum;
miliarna ~ za proso velika anevrizma majhne arterije, ki se navadno pojavlja na več mestih, zlasti v možganih sin. aneurysma miliare;
neprava ~ → psevdoanevrizma;
poinfarktna ~ → anevrizma srca;
prava ~ → anevrizma;
prekatna ~ izboklina stanjšanega in oslabljenega dela stene srčnega ventrikla, navadno po infarktu, ki se ob sistoli izboči in ki moti črpalno funkcijo srca sin. aneurysma cordis;
prirojena ~ ki se je razvila pred rojstvom, navadno na možganskem žilju sin. aneurysma congenitale;
racemozna ~ anevrizma grozdnate oblike sin. aneurysma racemosum;
sakciformna ~ anevrizma v obliki vreče sin. aneurysma sacciforme;
sifilitična ~ anevrizma torakalne aorte kot posledica sifilitičnega mezaortitisa;
srčna ~ prekatna → anevrizma;
travmatska ~ ki je posledica poškodbe sin. aneurysma traumaticum;
vrečasta ~ sakciformna → anevrizma;
vretenasta ~ fuziformna → anevrizma Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek