antiarítmik -a  učinkovina, ki preprečuje ali zavira srčno aritmijo  sin. antidisritmik

Razložene stalne zveze:
~i razreda I učinkovine, ki zavirajo napetostne natrijeve kanalčke;
~i razreda Ia učinkovine z lastnostmi vezave na napetostne natrijeve kanalčke med skupinama Ib in Ic, zavirajo hitrost depolarizacije v fazi 0 akcijskega potenciala miokardnega vlakna in podaljšajo trajanje akcijskega potenciala, ker zavirajo tudi napetostne kalijeve kanalčke, vendar manj kot antiaritmiki razreda IV (npr. kinidin, prokainamid, ajmalin, prajmalin, dizopiramid);
~i razreda Ib učinkovine s hitro vezavo in razvezavo na napetostnih natrijevih kanalčkih, ki skrajšajo trajanje akcijskega potenciala miokardnega vlakna (npr. lidokain);
~i razreda Ic učinkovine s počasno vezavo in razvezavo na napetostnih natrijevih kanalčkih, ki zavirajo hitrost depolarizacije v fazi 0 akcijskega potenciala miokardnega vlakna, vendar ne podaljšajo trajanja akcijskega potenciala (npr. flekainid, enkainid, propafenon);
~i razreda II antagonisti β-adrenergičnih receptorjev (npr. atenolol, metoprolol, esmolol, propranolol), ki zavirajo vpliv simpatikusa na srce;
~i razreda III učinkovine, ki z zaviranjem kalijevih kanalčkov podaljšajo fazo repolarizacije akcijskega potenciala miokardnega vlakna, s čimer je podaljšana efektivna refraktarna perioda (npr. amiodaron, dronedaron, sotalol, vernakalant);
~i razreda IV učinkovine, ki zavirajo napetostne kalcijeve kanalčke, s čimer skrajšajo fazo 2 akcijskega potenciala miokardnega vlakna in zmanjšajo kontraktilnost (npr. diltiazem, galopamil, verapamil) Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek