antiholinêrgik -a  učinkovina, ki z vezavo na holinergične (muskarinske ali nikotinske) receptorje zavira delovanje acetilholina (antiholinergiki se delijo na muskarinske antagoniste, ganglijske blokatorje in zaviralce živčno-mišičnega prenosa)  sin. holinergični antagonist, holinergični blokatorVir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek