antirevmátik -a  sredstvo za zdravljenje ali preprečevanje revmatizma  sin. antirevmatično zdravilo prim. antirevmatični steroidi

Razložene stalne zveze:
biološki imunomodulirajoči ~i biološka zdravila, ki z imunomodulacijo prekinjajo revmatično bolezen sin. DCARD;  prim. abatacept, anakinra, rituksimab, tocilizumab, zaviralci TNF-alfa;
imunomodulirajoči ~i  sintetična zdravila, ki z imunomodulacijo spodbudijo in vzdržujejo remisijo bolezni sin. DMARD, temeljna zdravila;  prim. azatioprin, ciklofosfamid, ciklosporin, hidroksiklorokin, klorokin, leflunomid, metotreksat, penicilamin, preparati zlata, sulfasalazin;
klasični nesteroidni ~i neselektivni nesteroidni → antirevmatiki;
nesteroidni ~i učinkovine iz skupine nesteroidnih protivnetnih zdravil, ki se uporabljajo pri zdravljenju revmatizma sin. NSAR;  prim. nesteroidna protivnetna zdravila;
neselektivni nesteroidni ~i klasična nesteroidna protivnetna zdravila (npr. acetilsalicilna kislina, diklofenak, ibuprofen, indometacin, ketoprofen, naproksen, piroksikam), ki zavirajo oba tipa ciklooksigenaze (1 in 2);
nizko selektivni nesteroidni ~i ki močneje zavirajo COX-2 kot COX-1 (npr. etodolak, nimesulid, meloksikam);
selektivni nesteroidni ~i → koksibi;
za COX-2 selektivni ~i → koksibi 

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta