ápolípoproteín -a  proteinska komponenta na površini lipoproteinskega kompleksa, ki omogoča njegovo obstojnost v vodnem okolju, aktivacijo specifičnih encimov, vezavo na membranske receptorje ter prenos molekul med lipoproteini  sin. Apo, apo;  prim. apoprotein, lipoprotein

Razložene stalne zveze:
~ A-I apolipoprotein HDL, ki se sintetizira se v jetrih in črevesu, vstopa v interakcijo z ABC-transporterjem in aktivira LCAT sin. apo-A-I;
~ B apolipoprotein, ki se pojavlja v dveh glavnih izooblikah, kot apo-B-48, ki se sintetizira v črevesu, in kot apo-B-100, ki se sintetizira v jetrih sin. apo-B;
~ B-48 apolipoprotein hilomikronov in ostankov hilomikronov sin. apo-B-48;
~ B-100 apolipoprotein VLDL, IDL in LDL, ki je v LDL pomemben za vezavo na receptorje LDL in privzem LDL v jetra z receptorsko posredovano endocitozo sin. apo-B-100;  prim. deficit apolipoproteina B-100;
~ C II apolipoprotein hilomikronov in VLDL, ki aktivira lipoprotein lipazo sin. apo-C-II;
~ E apolipoprotein VLDL, IDL in hilomikronov, pomemben za normalno presnovo lipoproteinov, ki vsebujejo veliko triacilglicerolov (navzoč tudi v možganih, kjer ga izločajo astrociti, z mogočo vlogo pri prenosu lipidov; izooblika apo-E4 je dejavnik tveganja za razvoj Alzheimerjeve bolezni v kasnejšem življenjskem obdobju, ker naj bi pospeševala tvorbo agregatov fibril amiloidnega peptida beta, glavnih sestavin senilnih leh) sin. APOE, apo-E;  prim. Alzheimerjeva bolezen, amiloidni peptid beta, gen APOE, senilna leha Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek