artêrija -e ž  žila, ki vodi kri od srca  sin. arteria, odvodnica, utripalnica;  prim. a., aa.

Proste zveze:
aberantna ~;  

Stalne zveze:
atrezija pljučne ~e, bifurkacija skupne karotidne ~e, cirkumfleksna veja leve koronarne ~e, disekcija ~e, (dorzalna/spinalna) veja lumbalnih arterij, (dorzalna/spinalna) veja zadajšnjih interkostalnih arterij, embolektomija pljučne ~e, globoka palmarna veja ulnarne ~e, hialinoza arterij, kradež subklavijske ~e, mentalna veja spodnje alveolne ~e, obliteracija ~e, pontine veje bazilarne ~e, povrhnja palmarna veja radialne ~e, sindrom anteriorne spinalne ~e, sindrom kradeža subklavijske ~e, sindrom sprednje tibialne ~e, sindrom zgornje mezenterične ~e, sprednja interventrikularna veja leve koronarne ~e, stenoza pulmonalne ~e, transpozicija velikih arterij, ustje pljučnih arterij, zadajšnja interventrikularna veja desne koronarne ~e;  

Razložene stalne zveze:
Adamkiewiczeva ~ velika radikularna → arterija;
aksilarna ~ nadaljevanje subklavijske arterije skozi pazduho sin. arteria axillaris, pazdušna odvodnica;
angularna ~ končna veja obrazne arterije, ki prehranjuje kožo in mišice stranskega dela nosu in anastomozira z dorzalno nosno arterijo, ki je veja oftalmične arterije sin. arteria angularis;
anonimna ~ star. brahiocefalni → trunkus;
apendikularna ~ ki izvira iz ileokolične arterije in prehranjuje slepič sin. arteria appendicularis;
arkuatna nožna ~ ki izvira iz dorzalne nožne arterije in prehranjuje stopalo in prste na nogah sin. arcus dorsalis pedis, arteria arcuata pedis;
arkuatne renalne ~e ki izvirajo iz interlobarnih renalnih arterij in potekajo v loku med ledvičnimi piramidami in skorjo sin. arteriae arcuatae renis;
~ elastičnega tipa arterija, v katere tuniki mediji prevladujejo elastične preluknjane membrane;
~ mišičnega tipa arterija, katere tunika medija vsebuje veliko krožnih gladkih mišičnih celic, med katerimi je nekaj elastičnih vlaken;
~ pterigoidnega kanala veja, ki navadno izvira iz maksilarne arterije v pterigopalatini kotanji, poteka navzad skozi pterigoidni kanal in prehranjuje sluznico zgornjega dela žrela, ušesne troblje in srednjega ušesa sin. arteria canalis pterygoidei;
~ semenovoda ki izvira največkrat iz notranje iliakalne arterije in prehranjuje semenovod, del sečevoda, semenjak in testis sin. arteria ductus deferentis;
ascendentna faringealna ~ ki izvira iz zunanje karotidne arterije in prehranjuje s svojimi vejami žrelo, mehko nebo, uhelj in skelet ter dno zadajšnje lobanjske kotanje sin. arteria pharyngea ascendens;
ascendentna nebna ~ veja obrazne arterije, ki prehranjuje stransko steno žrela, nebnico, ušesno trobljo in mehko nebo sin. arteria palatina ascendens;
bazilarna ~ neparna arterija na sprednji strani ponsa, nastala z združitvijo obeh vertebralnih arterij sin. arteria basilaris;
brahialna ~ nadaljevanje aksilarne arterije, ki poteka v nadlaktu in prehranjuje zgornji ud sin. arteria brachialis, nadlaktna odvodnica;
branhialne ~e pet parnih arterij v faringealnih lokih;
bronhialne ~e arterije za pljuča, ki spremljajo bronhuse sin. arteriae bronchiales;
bukalna ~ veja maksilarne arterije, ki prehranjuje bukcinatorno mišico, kožo in sluznico lic sin. arteria buccalis;
centralna mrežnična ~ veja oftalmične arterije, ki vstopa v zrklo z vidnim živcem in oskrbuje mrežnico sin. arteria centralis retinae;
centralna vranična ~ arterija v vranici, ki izvira iz trabekularne arterije in je obdana s periarterialnim limfatičnim ovojem;
cerebelarne ~e tri malomožganske arterije, ki izvirajo iz vertebralne in bazilarne arterije in prehranjujejo male možgane in deloma možgansko deblo;
cerebralne ~e arterije na površini možganske hemisfere, ki oskrbujejo možgane sin. arteriae cerebrales;
cirkumfleksna ~ žarg. cirkumfleksna → veja leve koronarne arterije;
cistična ~ ki se navadno odcepi od desne hepatične arterije in oskrbuje žolčnik sin. arteria cystica;
descendentna nebna ~ večja veja sfenopalatinega dela maksilarne arterije, descendira skozi pterigopalatino kotanjo in veliki palatinalni kanal in se nadaljuje na nebo kot velika nebna arterija sin. arteria palatina descendens;
desna gastrična ~ veja skupne hepatične arterije, ki prehranjuje želodec ob mali želodčni krivini sin. arteria gastrica dextra;
desna gastroepiploična ~ desna gastroomentalna → arterija;
desna gastroomentalna ~ ki izvira iz gastroduodenalne arterije in prehranjuje želodec ter veliki omentum sin. arteria gastroepiploica dextra, arteria gastroomentalis dextra;
desna količna ~ ki izvira iz zgornje mezenterične arterije in prehranjuje predvsem ascendentni kolon sin. arteria colica dextra;
desna koronarna ~ ki izvira iz aortnega sinusa ter prehranjuje desni atrij in desni ventrikel sin. arteria coronaria dextra, desna venčna odvodnica, RCA;
desna pljučna ~ desna veja pulmonalnega trunkusa sin. arteria pulmonalis dextra;
desna venčna ~ desna koronarna → arterija;
desna želodčna ~ desna gastrična → arterija;
digitalne ~e ki prehranjujejo prste rok ali nog sin. prstne odvodnice;
dorzalna ~ klitorisa ki izvira iz notranje pudendalne arterije in prehranjuje klitoris sin. arteria dorsalis clitoridis;
dorzalna ~ penisa ki izvira iz notranje pudendalne arterije in prehranjuje penis sin. arteria dorsalis penis;
dorzalna nožna ~ končna veja sprednje tibialne arterije, ki prehranjuje stopalo sin. arteria dorsalis pedis;
dorzalne metakarpalne ~e ki izvirajo iz arterijskega prepleta na hrbtišču zapestja in iz radialne arterije ter prehranjujejo prste sin. arteriae metacarpales dorsales;
facialna ~ ki izvira iz zunanje karotidne arterije in poteka v povrhnjem delu obraza sin. arteria facialis, obrazna odvodnica;
femoralna ~ del glavne arterije za spodnji ud, ki poteka skozi stegno sin. arteria femoralis, stegenska odvodnica;
fibularna ~ ki poteka ob mečnici sin. arteria fibularis, arteria peronaea;
gastroduodenalna ~ ki izvira iz skupne hepatične arterije in prehranjuje želodec, dvanajstnik, pankreas in veliki omentum sin. arteria gastroduodenalis;
globoka brahialna ~ ki izvira iz brahialne arterije in prehranjuje mišice in kožo na nadlaktu sin. arteria profunda brachii, globoka nadlaktna odvodnica;
globoka cirkumfleksna iliakalna ~ veja zunanje iliakalne arterije, ki poteka med transverzno in notranjo poševno trebušno mišico ter prehranjuje iliakalno regijo in trebušno steno sin. arteria circumflexa ilium profunda;
globoka femoralna ~ ki izvira iz femoralne arterije in prehranjuje mišice stegna, kolčni sklep, glutealne mišice in stegnenico sin. arteria profunda femoris, globoka stegenska odvodnica;
globoka jezična ~ končna veja jezične arterije, ki poteka nad genioglosno mišico po spodnji površini jezika do njegovega apeksa sin. arteria profunda linguae;
hialoidna ~ ki pri embriju prehranjuje notranjost zrkla sin. arteria hyaloidea;
ilealne ~e ki izvirajo iz zgornje mezenterične arterije in prehranjujejo ileum sin. arteriae ileales, arteriae ilei;
ileokolična ~ ki izvira iz zgornje mezenterične arterije in prehranjuje ileum, cekum, slepič in ascendentni kolon sin. arteria ileocolica;
iliolumbalna ~ veja notranje iliakalne arterije, ki prehranjuje medenične mišice in kosti, peti lumbalni segment in križnico sin. arteria iliolumbalis;
infraorbitalna ~ veja maksilarne arterije, ki se odcepi v pterigopalatinalni kotanji, od tod pa poteka skozi spodnjo očnično režo v infraorbitalni kanal in izstopi skozi infraorbitalno odprtino na obraz, kjer prehranjuje spodnjo veko, solzno vrečico in zgornjo ustnico sin. arteria infraorbitalis;
interlobarne renalne ~e ki potekajo med ledvičnimi piramidami sin. arteriae interlobares renis;
interlobularne hepatične ~e ki izvirajo iz lastne hepatične arterije in prehranjujejo jetrne lobule sin. arteriae interlobulares hepatis;
interlobularne renalne ~e ki izvirajo iz arkuatnih renalnih arterij in dovajajo kri k ledvičnim glomerulom sin. arteriae interlobulares renis;
jajčnikova ~ ovarijska → arterija;
jejunalne ~e ki izvirajo iz zgornje mezenterične arterije in prehranjujejo jejunum sin. arteriae jejunales;
jezična ~ ki se v višini podjezičnice odcepi od zunanje karotidne arterije, poteka medialno navzgor in zavije za hioglosno mišico v globino, kjer poteka ob zgornjem robu podjezičnice, s svojimi vejami prehranjuje jezik, mehko nebo, poklopec, nebnico, podjezično slinavko, mišice ustnega dna, sluznico ustne votline in dlesni sin. arteria lingualis;
kolateralna ~ stranska ali dodatna arterija sin. arteria collateralis, obstranska odvodnica;
končna ~ terminalna → arterija;
koronarna ~ vsaka od arterij, ki prehranjujejo srčno mišičnino sin. koronarka;
koželjnična ~ radialna → arterija;
kraniocervikalne ~e notranji karotidni arteriji in vertebralni arteriji;
labirintna ~ ki izvira iz bazilarne arterije ali sprednje spodnje cerebelarne arterije in prehranjuje notranje uho sin. arteria labyrinthi;
lastna hepatična ~ ki izvira iz skupne hepatične arterije in prehranjuje jetra ter žolčnik sin. arteria hepatica propria;
lastna jetrna ~ lastna hepatična → arterija;
lastne digitalne palmarne ~e ki izvirajo iz skupnih digitalnih palmarnih arterij in prehranjujejo prste na rokah sin. arteriae digitales palmares propriae, lastne prstne palmarne odvodnice;
lastne digitalne plantarne ~e ki izvirajo iz skupnih digitalnih plantarnih arterij in prehranjujejo prste na nogah sin. arteriae digitales plantares propriae, lastne prstne plantarne odvodnice;
lateralna cirkumfleksna femoralna ~ veja globoke femoralne arterije, ki s svojimi vejami prehranjuje kolčni sklep in mišice stegna sin. arteria circumflexa femoris lateralis;
lateralna plantarna ~ ena od končnih vej posteriorne tibialne arterije v podplatu sin. arteria plantaris lateralis, lateralna podplatna odvodnica;
lateralna torakalna ~ veja aksilarne arterije, ki poteka ob lateralnem robu skapule in spremlja dolgi torakalni živec, prehranjuje veliko in malo pektoralno mišico in sprednjo seratno mišico ter oddaja veje za mlečno žlezo sin. arteria thoracica lateralis;
ledvene ~e lumbalne → arterije;
ledvična ~ renalna → arterija;
leva gastrična ~ veja celiakalnega trunkusa, ki prehranjuje spodnji del požiralnika in dele želodca ob mali želodčni krivini sin. arteria gastrica sinistra;
leva gastroepiploična ~ leva gastroomentalna → arterija;
leva gastroomentalna ~ ki izvira iz vranične arterije ter prehranjuje želodec in veliki omentum sin. arteria gastroepiploica sinistra, arteria gastroomentalis sinistra;
leva količna ~ ki izvira iz spodnje mezenterične arterije in prehranjuje descendentni kolon sin. arteria colica sinistra;
leva koronarna ~ ki izvira iz aortnega sinusa in prehranjuje levi atrij in levi ventrikel, razcepi se na sprednjo interventrikularno in na cirkumfleksno vejo sin. arteria coronaria sinistra, LCA, LMCA, leva venčna odvodnica;  prim. cirkumfleksna veja leve koronarne arterije, sprednja interventrikularna veja leve koronarne arterije;
leva pljučna ~ leva veja pulmonalnega trunkusa sin. arteria pulmonalis sinistra;
leva venčna ~ leva koronarna → arterija;
leva želodčna ~ leva gastrična → arterija;
lienalna ~ vranična → arterija;
lokaste ledvične ~e arkuatne renalne → arterije;
lumbalne ~e ki izvirajo iz abdominalne aorte in prehranjujejo dorzalno trebušno steno, hrbtni mozeg ter kapsulo ledvic sin. arteriae lumbales;
maksilarna ~ ena od dveh končnih vej zunanje karotidne arterije, ki med drugim oddaja srednjo meningealno arterijo in poteka v globokem predelu obraza sin. arteria maxillaris;
male nebne ~e veje, ki se odcepijo od descendentne nebne arterije v velikem palatinalnem kanalu, potekajo navzad in prehranjujejo mehko nebo, golt in nebnice sin. arteriae palatinae minores;
malomožganske ~e cerebelarne → arterije;
maternična ~ ki izvira iz notranje iliakalne arterije, poteka v široki maternični vezi ter prehranjuje predvsem jajčnik, jajcevod, maternico in nožnico sin. arteria uterina;
mečnična ~ fibularna → arterija;
medialna cirkumfleksna femoralna ~ veja globoke femoralne arterije, ki s svojimi vejami prehranjuje kolčni sklep in mišice stegna sin. arteria circumflexa femoris medialis;
medialna plantarna ~ ki izvira iz zadajšnje tibialne arterije, oddaja globoke in povrhnje veje ter oskrbuje podplat in prste na nogah sin. arteria plantaris medialis, medialna podplatna odvodnica;
mediana sakralna ~ neparna veja trebušne aorte, ki prehranjuje križnico, trtico in rektum sin. arteria sacralis mediana;
modova ~ testikularna → arterija;
muskulofrenična ~ veja notranje torakalne arterije, ki poteka lateralno navzdol ob zadajšnji strani rebrnega loka, se končuje v 10. medrebrnem prostoru ter prehranjuje torakalno prepono in mišice trebušne stene sin. arteria musculophrenica;
nadlaktna ~ brahialna → arterija;
najvišja torakalna ~ veja aksilarne arterije, ki prehranjuje aksilarni predel prsne stene sin. arteria thoracica suprema;
notranja črevnična ~ notranja iliakalna → arterija;
notranja iliakalna ~ ki se nadaljuje iz skupne iliakalne arterije ter prehranjuje steno in organe medenice, zadnjico, spolovilo in medialne dele stegna sin. arteria hypogastrica, arteria iliaca interna, notranja črevnična odvodnica;
notranja karotidna ~ ki izvira iz skupne karotidne arterije ter prehranjuje večji del možganov, očesno votlino z zrklom in deloma notranje uho ter oddaja veje za čelo in del nosne votline sin. arteria carotis interna, carotis, notranja vratna odvodnica;
notranja prsna ~ star. notranja torakalna → arterija;
notranja pudendalna ~ ki izvira iz notranje iliakalne arterije ter prehranjuje zunanje spolovilo, analni kanal in perinej sin. arteria pudenda interna;
notranja torakalna ~ ki izvira iz subklavijske arterije ter prehranjuje sprednjo steno prsnega koša, mediastinum in torakalno prepono sin. arteria mammaria interna, arteria thoracica interna;  prim. LIMA, RIMA;
notranja vratna ~ notranja karotidna → arterija;
nutritivna ~ vsaka arterija, ki prehranjuje kostni mozeg dolgih kosti sin. arteria nutricia;
obrazna ~ facialna → arterija;
obturatorna ~ veja notranje iliakalne arterije, ki poteka naprej in navzdol po lateralni steni medenice, nato pa skozi obturatorni foramen na medialno stran stegna in s svojimi vejami prehranjuje medenične mišice in kolčni sklep sin. arteria obturatoria;
očesna ~ oftalmična → arterija;
oftalmična ~ ki izvira iz notranje karotidne arterije ter oskrbuje oko in del nosne sluznice sin. arteria ophthalmica;
okcipitalna ~ veja zunanje karotidne arterije, ki poteka navzad in zavije pod zadajšnjo glavo digastrične mišice, nato pa v žlebu medialno od mastoidnega odrastka in prehranjuje kožo zatilja in perikraniuma sin. arteria occipitalis;
ovarijska ~ ki izvira iz abdominalne aorte ter prehranjuje sečevod, jajčnik in jajcevod sin. arteria ovarica;
palmarne metakarpalne ~e ki izvirajo iz globokega palmarnega arkusa in prehranjujejo globoke strukture v dlani sin. arteriae metacarpales palmares;
pazdušna ~ aksilarna → arterija;
perforantne ~e ki izvirajo iz globoke femoralne arterije ter prehranjujejo adduktorne mišice, flektorne mišice kolena na dorzalni strani stegna, deloma glutealne mišice in stegnenico sin. arteriae perforantes;
perikardiakofrenična ~ veja notranje torakalne arterije, ki oskrbuje perikardij, torakalno prepono in plevro sin. arteria pericardiacophrenica;
peronealna ~ fibularna → arterija;
pljučna ~ pulmonalni → trunkus;
podključnična ~ subklavijska → arterija;
podkolenska ~ poplitealna → arterija;
podlaktna ~ ulnarna → arterija;
področna ~ ki dovaja kri v določeno anatomsko regijo;
popkovnična ~ umbilikalna → arterija;
poplitealna ~ nadaljevanje femoralne arterije v poplitealni fosi sin. arteria poplitea, podkolenska odvodnica;
povrhnja cirkumfleksna iliakalna ~ veja femoralne arterije, ki predre fascijo lato in prehranjuje predel dimelj in trebušne stene sin. arteria circumflexa ilium superficialis;
povrhnja epigastrična ~ veja femoralne arterije, ki se odcepi pod dimeljsko vezjo in poteka navzgor medialno proti popku ter prehranjuje trebušno steno in predel dimelj sin. arteria epigastrica superficialis;
povrhnja senčnična ~ povrhnja temporalna → arterija;
povrhnja temporalna ~ ena od končnih vej zunanje karotidne arterije, ki poteka pred ušesom na teme ter prehranjuje lateralni del lasišča sin. arteria temporalis superficialis, povrhnja senčnična odvodnica;
pulmonalna ~ pulmonalni → trunkus;
pulpina ~ arterija, ki izvira iz centralne vranične arterije in se razvejuje v rdeči pulpi;
radialna ~ ki izvira iz brahialne arterije in poteka po radialni strani podlakta sin. arteria radialis, koželjnična odvodnica;
regionalna ~ področna → arterija;
rekurentna ~ ki se kmalu po svojem izvoru ostro obrne in teče v nasprotno smer od svoje izvorne arterije sin. povratna odvodnica;
rekurentna medkostna ~ ki izvira praviloma iz zadajšnje medkostne arterije in prehranjuje hrbet komolčnega sklepa sin. arteria interossea recurrens;
rekurentna radialna ~ veja radialne arterije, ki s svojimi vejami prehranjuje predel komolca ter brahialno in brahioradialno mišico sin. arteria recurrens radialis;
renalna ~ ki izvira iz abdominalne aorte in prehranjuje ledvico sin. arteria renalis;
segmentna ~ vsaka od embrionalnih arterij, ki izstopa iz dorzalne aorte in prehranjuje ustrezni somit;
senčna ~ povrhnja temporalna → arterija;
sfenopalatinalna ~ ki izvira iz maksilarne arterije ter prehranjuje strukture ob nosni votlini in nazofarinks sin. arteria sphenopalatina;
sigmoidne ~e ki izvirajo iz spodnje mezenterične arterije in prehranjujejo sigmoidni kolon sin. arteriae sigmoideae;
skupna črevnična ~ skupna iliakalna → arterija;
skupna hepatična ~ ki izvira iz celiakalnega trunkusa in se cepi v desno gastrično, gastroduodenalno ter lastno hepatično arterijo sin. arteria hepatica communis;
skupna iliakalna ~ ki izvira iz abdominalne aorte ter se deli v notranjo in zunanjo iliakalno arterijo sin. arteria iliaca communis, skupna črevnična odvodnica;
skupna jetrna ~ skupna hepatična → arterija;
skupna karotidna ~ ki izvira na desni strani iz brahiocefalnega trunkusa, na levi strani pa je direktna veja aortnega loka ter se deli v zunanjo in notranjo karotidno arterijo sin. arteria carotis communis, carotis, karotida, skupna vratna odvodnica;
skupna medkostna ~ ki izvira iz ulnarne arterije ter se deli v sprednjo in zadajšnjo medkostno arterijo sin. arteria interossea communis, skupna medkostna odvodnica;
skupna vratna ~ skupna karotidna → arterija;
skupne digitalne palmarne ~e ki izvirajo iz povrhnjega palmarnega loka in se delijo v lastne digitalne palmarne arterije ter prehranjujejo prste rok sin. arteriae digitales palmares communes, skupne prstne palmarne odvodnice;
skupne digitalne plantarne ~e ki izvirajo iz plantarnega loka (2) in se delijo v lastne digitalne plantarne arterije ter prehranjujejo prste nog sin. arteriae digitales plantares communes, skupne prstne plantarne odvodnice;
splenična ~ vranična → arterija;
spodnja alveolna ~ veja maksilarne arterije, ki poteka v mandibularnem kanalu, v katerem oddaja veje za spodnje zobe (rami dentales) in izstopi na površino kot mentalna arterija sin. arteria alveolaris inferior;
spodnja ~ sečnega mehurja ki izvira iz notranje iliakalne arterije in prehranjuje del sečnega mehurja, sečevod in semenjak sin. arteria vesicalis inferior;
spodnja epigastrična ~ ki izvira iz zunanje iliakalne arterije in prehranjuje trebušno steno sin. arteria epigastrica inferior;
spodnja glutealna ~ ki izvira iz notranje iliakalne arterije ter prehranjuje zadnjico in dorzalne dele stegna sin. arteria glutea inferior;
spodnja grlna ~ veja spodnje ščitnične arterije, ki prehranjuje mišice in sluznico grla sin. arteria laryngea inferior;
spodnja mezenterična ~ ki izvira iz abdominalne aorte ter prehranjuje descendentni kolon in rektum sin. arteria mesenterica inferior, spodnja oporkova odvodnica;
spodnja nadledvična ~ spodnja suprarenalna → arterija;
spodnja rektalna ~ ki izvira iz notranje pudendalne arterije ter prehranjuje rektum in analni kanal sin. arteria rectalis inferior;
spodnja suprarenalna ~ ki izvira iz renalne arterije in prehranjuje nadledvično žlezo sin. arteria suprarenalis inferior, spodnja nadledvična odvodnica;
spodnja tiroidna ~ ki izvira iz tirocervikalnega trunkusa in prehranjuje ščitnico, žrelo in požiralnik sin. arteria thyroidea inferior, spodnja ščitnična odvodnica;
spodnja ustnična ~ veja, ki se v višini ustnega kota odcepi od obrazne arterije in prehranjuje spodnjo ustnico sin. arteria labialis inferior;
sprednja cerebralna ~ ki izvira iz notranje karotidne arterije ter prehranjuje predvsem orbitalni in medialni del frontalnega korteksa, kalozni korpus, del diencefalona, striatnega korpusa, interne kapsule in deloma horoidni pleksus stranskih ventriklov sin. ACA, arteria cerebri anterior;
sprednja cirkumfleksna humeralna ~ veja pazdušne arterije, ki prehranjuje ramenski sklep in mišico biceps sin. arteria circumflexa humeri anterior;
sprednja etmoidna ~ veja oftalmične arterije, ki prehaja skozi sprednjo etmoidno odprtino in prehranjuje etmoidne celice, čelni sinus, duro v srednji lobanjski kotanji, nosno votlino in zunanji nos sin. arteria ethmoidalis anterior;
sprednja golenska ~ sprednja tibialna → arterija;
sprednja horoidna ~ veja notranje karotidne ali srednje cerebralne arterije, ki prehranjuje horoidni pletež stranskega ventrikla, vidno progo (optični traktus, lateralno genikulatno telo, optično radiacijo), bazalne ganglije (kavdatni nukleus, globus pallidus, črno jedro), rdeče jedro, mandljasto jedro, zadajšnji krak interne kapsule, hipotalamus, hipokampus in končni del forniksa sin. arteria choroidea anterior;
sprednja komunikantna ~ ki povezuje obe sprednji cerebralni arteriji in je del Willisijevega arterijskega obroča sin. arteria communicans anterior;
sprednja medkostna ~ ki izvira iz zadajšnje ali skupne medkostne arterije in prehranjuje globoke strukture na volarni strani podlakta sin. arteria interossea anterior, sprednja medkostna odvodnica;
sprednja možganska ~ sprednja cerebralna → arterija;
sprednja radikularna ~ vsaka od arterij, ki spremlja sprednjo korenino spinalnega živca in izvira iz spinalne veje ustrezne področne arterije, na sprednji strani hrbtnega mozga napaja, skupaj z arterijo nasprotne strani, sprednjo spinalno arterijo in prehranjuje sprednje korenine spinalnih živcev (preko sprednje spinalne arterije napaja sprednji dve tretjini hrbtnega mozga) sin. arteria radicularis anterior;
sprednja spinalna ~ ki izvira iz intrakranialnega dela vertebralne arterije, je neparna in prehranjuje hrbtni mozeg sin. arteria spinalis anterior;
sprednja spodnja cerebelarna ~ veja bazilarne arterije, ki prehranjuje male možgane, pons in notranje uho sin. arteria inferior anterior cerebelli;
sprednja tibialna ~ ki izvira iz poplitealne arterije, poteka v sprednji golenski loži in s svojimi vejami prehranjuje njene strukture, skočni sklep in hrbtišče noge sin. arteria tibialis anterior, sprednja golenska odvodnica;
sprednje ciliarne ~e veje, ki izvirajo iz arterij za zrkelne mišice in oskrbujejo predvsem veznico sin. arteriae ciliares anteriores;
sprednje interkostalne ~e vsaka od arterij, ki prehranjujejo strukture v sprednjem delu interkostalnega prostora sin. arteriae intercostales anteriores;
sprednje medrebrne ~e sprednje interkostalne → arterije;
sprednje zgornje alveolne ~e veje infraorbitalne arterije, ki prehranjujejo sekalca in podočnik sin. arteriae alveolares superiores;
srednja cerebralna ~ ki izvira iz notranje karotidne arterije ter prehranjuje predvsem možgansko skorjo na lateralni strani hemisfere, del striatnega korpusa in interne kapsule sin. ACM, arteria cerebri media;
srednja količna ~ ki izvira iz zgornje mezenterične arterije in prehranjuje transverzni kolon sin. arteria colica media;
srednja meningealna ~ ki izvira iz maksilarne arterije in prehranjuje duro v srednji lobanjski kotanji sin. arteria meningea media;
srednja možganska ~ srednja cerebralna → arterija;
srednja nadledvična ~ srednja suprarenalna → arterija;
srednja rektalna ~ ki izvira iz notranje iliakalne arterije ter prehranjuje del rektuma, prostate, semenjaka in nožnice sin. arteria rectalis media;
srednja suprarenalna ~ ki izvira iz abdominalne aorte in prehranjuje nadledvično žlezo sin. arteria suprarenalis media, srednja nadledvična odvodnica;
srednje zgornje alveolne ~e veje maksilarne arterije, ki prehranjujejo podočnik sin. arteriae alveolares mediae;
stegenska ~ femoralna → arterija;
stranske sakralne ~e veje iliolumbalne arterije, ki prehajajo skozi križnico in prehranjujejo vsebino sakralnega kanala sin. arteriae sacrales laterales;
subklavijska ~ ki izvira na desni iz brahiocefalnega trunkusa, na levi pa je direktna veja aortnega loka in je izvor arterij za zgornji ud sin. arteria subclavia, podključnična odvodnica, subklavija;
subkostalna ~ ki izvira iz torakalne aorte in prehranjuje zgornji del dorzalne trebušne stene sin. arteria subcostalis;
submentalna ~ veja obrazne arterije, ki poteka pod milohioidno mišico in prehranjuje mišičje ustnega dna in podčeljustno slinavko sin. arteria submentalis;
subskapularna ~ ki izvira iz aksilarne arterije in s svojimi vejami prehranjuje ramenske mišice in predel lopatice sin. podlopatična odvodnica;
superficialna temporalna ~ povrhnja temporalna → arterija;
supraorbitalna ~ ki izvira iz oftalmične arterije in prehranjuje čelo, zgornje mišice v orbiti, zgornjo veko in frontalni sinus sin. arteria supraorbitalis;
supraskapularna ~ druga veja tirocervikalnega trunkusa, ki poteka lateralno na dorzalno površino skapule in prehranjuje klavikularni, deltoidni in skapularni predel, anastomozira z nekaterimi vejami zunanje karotidne arterije in aksilarne arterije sin. arteria suprascapularis;
suralne ~e veje poplitealne arterije, ki potekajo navzgor k fleksorjem stegna in navzdol k mišicam meč sin. arteriae surales;
škržne ~e star. branhialne → arterije;
terminalna ~ ki se ne deli v manjše arterije, ampak v kapilare sin. arteria terminalis;
testikularna ~ ki izvira iz abdominalne aorte ter prehranjuje sečevod, epididimis in testis sin. arteria testicularis, modova odvodnica;
torakoakromialna ~ veja pazdušne arterije, ki oskrbuje mišice in kožo rame in zgornjega dela prsnega koša sin. arteria thoracoacromialis;
torakodorzalna ~ veja subskapularne arterije, ki prehranjuje subskapularno mišico, m. teres major in m. teres minor;
trabekularne ~e ki potekajo v vraničnih trabekulah sin. arteriae trabeculares;
transverzna obrazna ~ veja povrhnje temporalne arterije, ki poteka prečno na obraz in prehranjuje povrhnji predel parotidne regije sin. arteria transversa faciei;
transverzna vratna ~ veja tirocervikalnega debla, ki poteka lateralno, križa brahialni pletež in prehranjuje strukture korena vratu in mišice skapularnega predela sin. arteria tranversa cervicis, arteria tranversa colli;
ulnarna ~ ena od končnih vej brahialne arterije, ki poteka po ulnarni strani podlakta sin. arteria ulnaris, podlaktna odvodnica;
umbilikalna ~ vsaka od para arterij, ki se odcepita od notranjih iliakalnih arterij in potekata v popkovnici proti posteljici sin. arteria umbilicalis, popkovna odvodnica, popkovnična odvodnica;
uterusna ~ maternična → arterija;
velika nebna ~ veja, ki je nadaljevanje descendentne nebne arterije po izstopu skozi veliko palatinalno odprtino in prehranjuje trdo nebo sin. arteria palatina major;
velika radikularna ~ sprednja radikularna arterija, ki navadno (v 70 % primerov) izvira na levi strani iz spinalne veje ene od spodnjih zadajšnjih interkostalnih ali zgornjih lumbalnih arterij, na sprednji strani hrbtnega mozga se razcepi v ascendentni in descendentni krak, ki oblikujeta sprednjo spinalno arterijo v spodnjih torakalnih in zgornjih lumbalnih segmentih hrbtnega mozga sin. arteria radicularis magna;
vertebralna ~ ki izvira iz subklavijske arterije ter oskrbuje dele hrbtnega mozga in možganov sin. arteria vertebralis;
vite ~e penisa arterije v globini penisa, ki na začetku erekcije napolnijo kavernozne prostore sin. arteriae helicinae penis;
vitelinska ~ embrionalna arterija, ki izvira iz dorzalne aorte in oskrbuje rumenjakov mehurček sin. arteria vitellina;
vranična ~ ki izvira iz celiakalnega trunkusa ter prehranjuje želodec, pankreas in vranico sin. arteria lienalis, arteria splenica;
zadajšnja avrikularna ~ veja zunanje karotidne arterije, ki poteka za uhljem in mastoidnim odrastkom in prehranjuje bobnično votlino, mastoidne celice in kožno področje za uhljem sin. arteria auricularis posterior;
zadajšnja cerebralna ~ končna veja bazilarne arterije, ki prehranjuje zadajšnje predele možganske skorje, glavnino diencefalona, del mezencefalona, del horoidnega pleksusa lateralnih ventriklov in horoidni pleksus tretjega ventrikla sin. ACP, arteria cerebri posterior;
zadajšnja cirkumfleksna humeralna ~ veja pazdušne arterije, ki spremlja aksilarni živec ter prehranjuje ramenski sklep in mišice ramenskega sklepa sin. arteria circumflexa humeri posterior;
zadajšnja etmoidna ~ veja oftalmične arterije, ki prehaja skozi zadajšnjo etmoidno odprtino in prehranjuje etmoidne celice, čelni sinus, duro v srednji lobanjski kotanji, nosno votlino in zunanji nos sin. arteria ethmoidalis posterior;
zadajšnja golenska ~ zadajšnja tibialna → arterija;
zadajšnja komunikantna ~ ki praviloma povezuje notranjo karotidno arterijo in zadajšnjo cerebralno arterijo sin. arteria communicans posterior;
zadajšnja medkostna ~ ki izvira iz skupne medkostne arterije in prehranjuje globoke strukture na dorzalni strani podlakta sin. arteria interossea posterior, zadajšnja medkostna odvodnica;
zadajšnja meningealna ~ ki izvira iz ascendentne faringealne arterije in prehranjuje skelet ter dno zadajšnje lobanjske kotanje sin. arteria meningea posterior;
zadajšnja možganska ~ zadajšnja cerebralna → arterija;
zadajšnja radikularna ~ vsaka od arterij, ki spremlja zadajšnjo korenino spinalnega živca in izvira iz spinalne veje ustrezne področne arterije, na zadajšnji strani hrbtnega mozga napaja zadajšnjo spinalno arterijo, ki poteka na isti strani in prehranjuje zadajšnje korenine spinalnih živcev (preko zadajšnjih spinalnih arterij napaja zadajšnjo tretjino hrbtnega mozga) sin. arteria radicularis posterior;
zadajšnja spinalna ~ parna arterija, ki navadno izvira intrakranialno in prehranjuje hrbtni mozeg sin. arteria spinalis posterior;
zadajšnja spodnja cerebelarna ~ ki izvira iz vertebralne arterije ter prehranjuje male možgane in deloma možgansko deblo sin. arteria inferior posterior cerebelli;
zadajšnja tibialna ~ ki izvira iz poplitealne arterije, poteka v zadajšnji golenski loži in s svojimi vejami prehranjuje njene strukture, skočni sklep in podplat sin. arteria tibialis posterior, zadajšnja golenska odvodnica;
zadajšnja zgornja alveolna ~ veja maksilarne arterije, ki se odcepi v infratemporalni kotanji, poteka po infratemporalni površini telesa zgornje čeljustnice in prehranjuje kočnike in ličnike zgornje čeljusti sin. arteria alveolaris superior posterior;
zadajšnje interkostalne ~e ki izvirajo iz torakalnega dela aorte, potekajo v interkostalnih prostorih ter prehranjujejo prsno steno in hrbtni mozeg sin. arteriae intercostales posteriores;
zadajšnje kratke ciliarne ~e veje oftalmične arterije, ki predirajo beločnico blizu vidnega živca in se v žilnici cepijo v kapilare, ki oskrbujejo žilnico, ciliarnik in globoko plast mrežnice sin. arteriae ciliares posteriores breves;
zadajšnje medrebrne ~e posteriorne interkostalne → arterije;
zadajšnji dolgi ciliarni ~i dve, po temporalni in nazalni strani zrkla potekajoči veji oftalmične arterije, ki prehranjujeta ciliarnik in šarenico sin. arteriae ciliares posteriores longae;
zaporna ~ ki ima v intimi blazinice iz vzdolžne gladke mišičnine, včasih iz epiteloidnega tkiva, in lahko zmanjšuje dotok krvi v kapilare;
zgornja ~ sečnega mehurja ki izvira iz umbilikalne arterije in prehranjuje sečni mehur, sečevod in urahus sin. arteria vesicalis superior;
zgornja cerebelarna ~ ki izvira iz bazilarne arterije in prehranjuje zgornji del malih možganov, mezencefalon, epifizo in horoidni pletež tretjega prekata sin. arteria superior cerebelli, SCA;
zgornja epigastrična ~ ki izvira iz notranje torakalne arterije ter prehranjuje trebušno steno in torakalno prepono sin. arteria epigastrica superior;
zgornja glutealna ~ ki izvira iz notranje iliakalne arterije in prehranjuje zadnjico sin. arteria glutea superior;
zgornja grlna ~ veja zgornje ščitnične arterije, ki poteka skupaj z zgornjim laringealnim živcem skozi tirohioidno membrano v grlo in prehranjuje mišice in sluznico glasilk sin. arteria laryngea superior;
zgornja mezenterična ~ ki izvira iz abdominalne aorte ter prehranjuje tanko črevo in proksimalno polovico debelega črevesa sin. arteria mesenterica superior, zgornja oporkova odvodnica;
zgornja rektalna ~ ki izvira iz spodnje mezenterične arterije in prehranjuje rektum sin. arteria rectalis superior;
zgornja sprednja pankreatikoduodenalna ~ ki izvira iz gastroduodenalne arterije ter prehranjuje pankreas in dvanajstnik sin. arteria pancreaticoduodenalis superior anterior;
zgornja tiroidna ~ ki izvira iz zunanje karotidne arterije in prehranjuje ščitnico, grlo do glasilk, hioidno kost ter deloma sternokleidomastoidno mišico sin. arteria thyroidea superior, zgornja ščitnična odvodnica;
zgornja ustnična ~ veja obrazne arterije, ki prehranjuje zgornjo ustnico in spodnji del nosnega pretina sin. arteria labialis superior;
zgornja zadajšnja pankreatikoduodenalna ~ ki izvira iz gastroduodenalne arterije ter prehranjuje pankreas in dvanajstnik sin. arteria pancreaticoduodenalis superior posterior;
zgornje frenične ~e veje torakalne aorte, ki prehranjujejo torakalno prepono sin. arteriae phrenicae superiores;
zgornje nadledvične ~e zgornje suprarenalne → arterije;
zgornje suprarenalne ~e ki izvirajo iz arterije, ki prehranjuje torakalno prepono in nadledvično žlezo sin. arteriae suprarenales superiores, zgornje nadledvične odvodnice;
zunanja črevnična ~ zunanja iliakalna → arterija;
zunanja iliakalna ~ ki izvira iz skupne iliakalne arterije ter prehranjuje trebušno steno, zunanje spolovilo in spodnji ud sin. arteria iliaca externa, zunanja črevnična odvodnica;
zunanja karotidna ~ ki izvira iz skupne karotidne arterije ter prehranjuje večino vratu in glave, razen možganov in zrkla sin. arteria carotis externa, carotis, zunanja vratna odvodnica;
zunanja vratna ~ zunanja karotidna → arterija;
zunanje pudendalne ~e veje femoralne arterije, ki prehranjujejo kožo zunanjega spolovila ter kožo in mišice ingvinalnega predela sin. arteriae pudendae externae Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek