aspartát amínotransferáza ~ -e ž  encim s pomembno vlogo v metabolizmu aminokislin, ki katalizira reverzibilni prenos aminoskupine z aspartata na oksoglutarat v navzočnosti koencima piridoksalfosfata, pri čemer nastaneta glutamat in oksaloacetat  sin. aspartat transaminaza, AST, glutamat:oksaloacetat transaminaza

Razložene stalne zveze:
serumska ~ ~ serumska encimska aktivnost, ki je povečana pri miokardnem infarktu, hepatitisu in drugih okvarah tkiv sin. S-AST, serumska glutamat:oksaloacetat transaminaza, SGOT Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek