asthma -atis [ástma]  → astma 

Razložene stalne zveze:
~ bronchiale → astma;
~ cardiale paroksizmalna nočna → dispneja Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek