bolézen -zni ž  odstopanje od normalne zgradbe ali funkcije kateregakoli dela, organa ali sistema telesa, ki se kaže z značilnim nizom simptomov in znakov, etiologija, patologija, prognoza in načini zdravljenja so lahko znani ali pa ne  sin. Mb., morbus;  prim. invalidnost, poškodba, sindrom

Proste zveze:
abakterialna ~, akutna ~, akutna vročinska ~, akvirirana ~, alergijska ~, asimptomatska ~, benigna ~, ~ zaradi kromosomske anomalije, ~i dihal, ~i imunske regulacije, ~i obtočil, ~i srca in žilja, ~i živčevja, center za ~i dojk, cerebrospinalne ~i, endokrine ~i, generalizacija ~i, glomerulna ~, iatrogena ~, izbruh ~i, kompenzirana srčna ~, končni stadij ~i, konvulzivni stadij ~i, kratkotrajna ~, kronična ~, maligna ~, metastatska ~ kostnine, možganskožilne ~i, napredovala faza ~i, neinfekcijske vnetne ~i, nutricijske ~i, parazitske ~i, prehranske ~i, redke ~i, rakava ~, prodromalna faza ~i, prodromska faza ~i, s cistično fibrozo povezana sladkorna ~, somatske ~i, sporadična ~, starostna ~, subfebrilni potek ~i, subkronični potek ~i, torpidni potek ~i, večorganska avtoimunska ~, začetni stadij ~i, zastarana ~;  

Stalne zveze:
abortivna oblika ~i, avtonomna disfunkcija v povezavi z organsko ~ijo, breme (3) ~i, dvofazni potek ~i, eliminacija nalezljive ~i, enofazni potek ~i, fudrojantna oblika ~i, fudrojantni potek ~i, fulminantna oblika ~i, gastrointestinalna oblika sevalne ~i, globalne mere bremena ~i, hematološka oblika sevalne ~i, inicialna faza sevalne ~i, izid ~i, klimaks ~i, klinična faza ~i, manifestna faza sevalne ~i, Mednarodna klasifikacija ~i, modeliranje ~i, možganska oblika sevalne ~i, napoved poteka ~i, obvladovanje ~i, popis ~i, predklinična faza ~i, prognoza ~i, propagacija ~i, razpoznava ~i, razpoznavanje ~i, regresija ~i, seznam poklicnih ~i, sledenje poteka ~i, stabilizacija ~i, terminalni stadij ~i, virus ~i kyasanurskega gozda, virus bornske ~i, virus newcastlske ~i, zagon ~i, zgodnja detekcija ~i, zgodnje odkrivanje ~i, znak ~i, zrelostna oblika sladkorne ~i pri mladih;  

Razložene stalne zveze:
Addisonova ~ bolezen zaradi hipofunkcije skorje nadledvične žleze, ki se kaže z značilno temno kožo in temnimi lisami po sluznicah, temnejšimi kožnimi gubami in brazgotinami, hipotenzijo, adinamijo in elektrolitskimi motnjami sin. adrenokortikalna insuficienca, hipadrenija, hipoadrenalizem, hipokorticizem, insuficienca nadledvičnih žlez, morbus Addison;
aklimatizacijska ~ ki je posledica prilagajanja na spremembo podnebja;
Albers-Schönbergova ~ → osteopetroza;
Alexandrova ~ levkodistrofija s pojavom obilnega eozinofilnega materiala pod površino možganov in ob žilju ter okrog možganskih prekatov sin. fibrinoidna levkodistrofija, fibrinoidna degeneracija bele snovi, Alexandrova megalencefalna levkodistrofija, Alexandrova levkodistrofija, dismielinogena levkodistrofija;
alkoholna jetrna ~ posledica dolgotrajnega čezmernega pitja alkohola, ki se kaže kot maščobna infiltracija jeter ali alkoholni hepatitis, obe navedeni obliki sta še reverzibilni, pri nekaterih bolnikih pa se razvijeta jetrna fibroza in alkoholna ciroza s progresivnim potekom bolezni;
Alpersova ~ avtosomno recesivna genetska bolezen zaradi mutacije v genu POLG za mitohondrijsko polimerazo, napredujoča nevrološka bolezen, ki se začne v zgodnjem otroštvu in se kaže z motnjo motorike, konvulzijami in odpovedjo jeter sin. Alpersov sindrom, Alpersova napredujoča otroška polidistrofija;
Alzheimerjeva ~ presenilna ali senilna demenca, pri kateri se v možganski skorji in nekaterih drugih delih možganov pojavijo značilne argirofilne lehe, ki vsebujejo agregate fibril amiloidnega peptida beta, v perikarionih nevronov pa nevrofibrilne pentlje, ob tem se razvije difuzna atrofija možganske skorje z odmiranjem kortikalnih nevronov in močno redukcijo sinaptičnih končičev sin. AB, Alzheimerjeva demenca;  prim. amiloidna leha (2), amiloidni peptid beta, amiloidni prekurzorski protein, antidementiv, nevrofibrilna degeneracija, nevrofibrilna pentlja, presenilna demenca, γ-sekretaza, senilna demenca, senilna leha;
angleška ~ star. → rahitis;
avtoagresijske ~i avtoimunske → bolezni;
avtoimunske ~i ki so posledica imunskega odziva na sestavine lastnega telesa (najde se visok titer avtoprotiteles in limfocite T, ki so usmerjeni proti telesu lastnim antigenom);
avtoinflamatorna ~ ki je posledica aktivacije nespecifičnega imunskega sistema, pojavlja se periodično in se kaže z vročino, izpuščajem, vnetjem sklepov in drugih organov prim. družinska mediteranska vročica, kriopirinopatija, periodični vročinski sindrom, periodični vročinski sindrom povezan z receptorjem za TNF-alfa, s kriopirinom povezani periodični vročinski sindromi;
avtosomsko dedna ~ ki se deduje pri obeh spolih, vezano na avtosom(e);
Ayerzova ~ Ayerzov → sindrom;
Baastrupova ~ stik trnastih odrastkov spodnjih ledvenih vretenc s posledično sklerozo stičnih površin in z bolečinami, ki nastane zaradi hiperlordoze ledvene hrbtenice in stanjšanja medvretenčne ploščice sin. Baastrupov sindrom;
Bälzeva ~ glandularni → heilitis;
Balójeva ~ koncentrični periaksialni → levkoencefalitis;
Bangova ~ bruceloza, ki poteka akutno ali kronično, se kaže z valujočo in dolgotrajno vročino, z močnim potenjem, prizadetostjo raznih organov in jo povzročajo bakterije vrste Brucella abortus sin. morbus Bang;
Barlowova (J. B.) ~ miksomatozna → bolezen mitralne zaklopke;
Basedowova ~ avtoimunska bolezen ščitnice, pogostejša pri ženskah, z znaki hipertiroidizma (tahikardija, nemir, nespečnost in hujšanje), golše in eksoftalmusa sin. Basedowova golša, Basedowova struma, bazedov, bazedovka, morbus Basedow;  prim. sindrom EMO;
Battenova ~ skupek dvajsetih genetsko pogojenih bolezni kopičenja presnovkov, ki se običajno začnejo kazati v otroštvu z motnjami vida, konvulzijami, osebnostimi in vedenjskimi motnjami sin. nevronska ceroidna lipofuscinoza;
Bazinova ~ indurirani → eritem;
Behçetova ~ kronična, pogosto progresivna, domnevno avtoinflamatorna bolezen z uveitisom, ulceracijami v ustih in na spolovilu ter različnimi kožnimi lezijami sin. aphthosis generalisata, generalizirana aftoza;
Behterjevova ~ ankilozirajoči → spondilartritis;
Bergerova ~ → IgA-nefropatija;
Besnier-Boeck-Schaumannova ~ → sarkoidoza;
Bestova ~ viteliformna → makulopatija;
Binswangerjeva (O. L.) ~ subkortikalna arteriosklerotična → encefalopatija;
~ aortnega loka → sindrom aortnega loka;
~ bodeče žice psihoreaktivna motnja z znaki nevrotske depresije, ki se pojavlja v ujetniških in koncentracijskih taboriščih;
~ covid-19 ;
~ cri du chat → sindrom mačjega joka;
~ delavcev v silosih poklicna zastrupitev z nitroznimi plini, ki nastajajo v sveže polnjenih silosih in je v akutni obliki lahko smrtna zaradi pljučnega edema ali pa se nadaljuje v napredujočo pljučno fibrozo s prizadetostjo pljučnih funkcij;
~ dlani, podplatov in ust ki jo povzroča coxsackievirus tipa A 16 (tudi A 5 in A 10) ter se kaže z vročino, ulceroznim enantemom ustne sluznice in vezikuloznim eksantemom po dlaneh in podplatih sin. hand-foot-mouth disease;
~ imunskih kompleksov katerakoli iz skupine bolezni, za katere je značilno odlaganje imunskih kompleksov v tkiva, z aktivacijo komplementa in privabljanjem polimorfonuklearnih levkocitov (zlasti so ogroženi ledvični glomeruli) sin. preobčutljivostna reakcija tipa III, preobčutljivost tipa III;  prim. Arthusov pojav, serumska bolezen;
~ javorovega sirupa prirojena, avtosomsko recesivno dedna motnja v metabolizmu razvejenih aminokislin valina, levcina in izolevcina (pri klasični, najtežji obliki bolezni ima novorojenčkov urin značilen vonj, smrtnost je visoka, preživeli pa so hudo umsko prizadeti) sin. maple syrup urine disease;  prim. aminoacidopatija;
~ kopičenja fitanske kisline Refsumova → bolezen;
~ kopičenja holesterolnih estrov redka avtosomsko recesivno dedna lipidna tezavrizmoza, ki se pojavi v kasnejšem otroštvu s kopičenjem holesterolnih estrov v lizosomih zaradi zmanjšane aktivnosti encima sterol esteraze, s hiperholesterolemijo, hepatosplenomegalijo in malabasorpcijo;
~ kopičenja sialne kisline prirojena avtosomsko recesivno dedna lizosomska bolezen s kopičenjem sialne (N-acetilnevraminske) kisline v lizosomih zaradi okvare transporta tega razgradnega produkta iz lizosomov v citosol (pri najtežji infantilni obliki je zastoj v razvoju z nevrološkimi motnjami, hepatosplenomegalijo in kardiomegalijo);
~ kyasanurskega gozda bolezen, ki jo povzroča vrsta flavivirusa, prenašajo ga klopi vrste Haemaphysalis spinigera, poteka z vročino, krvavitvami in encefalitisom s hudim potekom, smrtnost je 35-odstotna;
~ mačje praske → bolezen zaradi mačje opraskanine;
~ majhnega papirja ko pride bolnik k zdravniku z opisom svojih simptomov, napisanih na listku papirja sin. maladie du petit papier;
~ minimalnih sprememb idiopatični nefrotski → sindrom z minimalnimi spremembami;
~ norih krav bovina spongiformna → encefalopatija;
~ odlaganja kristalov skupina bolezni, pri katerih se v sinovijo in obsklepno tkivo odlagajo razni kristali (npr. kalcijevega oksalata, mononatrijevega urata) ter povzročajo vnetje sklepov prim. depozitna bolezen;
~ odlaganja lahkih verig imunoproliferativna bolezen z izločanjem lahkih verig imunoglobulina in odlaganjem neamiloidnih depozitov v ledvicah, jetrih in srcu ter s hitrim razvojem ledvične okvare (pogosto spremlja diseminirani plazmacitom) sin. LCDD;  prim. primarna amiloidoza;
~ odlaganja lahkih in težkih verig zelo redka varianta bolezni odlaganja lahkih verig, pri kateri so v depozitih tudi težke verige sin. LHCDD;
~ odlaganja monoklonskih imunoglobulinov imunoproliferativna bolezen s paraproteinemijo in odlaganjem depozitov lahkih in/ali težkih verig imunoglobulinov v tkivih sin. MIDD;
~ odlaganja neamiloidogenih monoklonskih imunoglobulinov → bolezen odlaganja monoklonskih imunoglobulinov sin. NAMIDD;
~ odlaganja težkih verig redka imunoproliferativna bolezen z izločanjem monoklonskih imunoglobulinov brez lahkih verig, ki se kaže kot nodularna glomeruloskleroza s hialinimi depoziti v mezangiju sin. HCDD;  prim. bolezen težkih verig;
~ odvisnosti → odvisnost;
~ plavčkov pri kateri ima dojenček modrikasto barvo kože, ustnic in jezika zaradi pomanjkanja kisika v krvi, katerega vzrok so navadno kongenitalne anomalije srca in velikih žil sin. morbus caeruleus;  prim. atrezija trikuspidalnega ustja, Fallotova tetralogija, sindrom hipoplastičnega levega srca, transpozicija velikih arterij;
~ po Dorothy Andersen → glikogenoza tipa 4;
~ po Gertrudi Hurler → sindrom po Gertrudi Hurler;
~ po Kugelbergu in Lisi Welander juvenilna spinalna mišična → atrofija;
~ policističnih ovarijev → sindrom policističnih ovarijev;
~ poliglukozanskih telesc odraslih zelo redka bolezen s kopičenjem bazofilnih lamelarnih telesc zlasti v aksonih spodnjih in zgornjih motonevronov, s periferno in centralno nevrološko simptomatiko, nevrogenim mehurjem in demenco;
~ po Myrtell Canavan spongiozna → degeneracija centralnega živčevja;
~ preobčutljivosti → preobčutljivost (2);
~ presadka proti gostitelju → reakcija presadka proti gostitelju;
~ sinusnega vozla za katero je značilna bradikardija, pogosto prekinjana z epizodami atrijske tahiaritmije ali obdobji sinusnega zastoja sin. bradikardno-tahikardni sindrom;
~ težkih verig paraproteinemija, pri kateri nastanejo večje količine nepopolnih imunoglobulinov, ki imajo samo okrnjene težke verige in ne tvorijo depozitov v tkivih (prevladuje oblika z izločanjem težkih verig IgA, ki se kaže z limfoplazmocitoidnim limfomom tankega črevesa in malabsorpcijo) sin. HCD;  prim. bolezen odlaganja težkih verig, mediteranski limfom;
~ tikov sindrom z negotovim izidom, ki se pogosto pojavi že v otroštvu, s sunkovitimi trzaji v obrazu in vratu ter ramenih, cmokanjem, hrkanjem, pljuvanjem ter kriki nesmiselnih, obscenih ali bogokletnih besed sin. Gilles de la Tourettov sindrom, syndroma Gilles de la Tourette, Tourettov sindrom;  prim. koprolalija;
~ XLP na kromosom X vezana limfoproliferativna → bolezen;
~ zaradi mačje opraskanine navadno benigna bolezen, ki jo povzročajo bakterije vrste Bartonella henselae, kaže se z mehurčkom in kasnejšo papulo ali pustulo, ki se pojavi tri do deset dni po praski ali ugrizu domače mačke, s povišano telesno temperaturo, utrujenostjo, glavobolom, včasih z meninogoencefalitisom, in po približno dveh tednih s povečanimi nebolečimi bezgavkami, te se postopoma v dveh mesecih do dveh letih normalizirajo, okužba poteka v hudi obliki pri osebah z motnjami v imunskem odzivu sin. cat-scratch disease, maladie des griffes de chat, vročica zaradi mačje opraskanine;
~ zaradi napačnega zvitja proteina konformacijska → bolezen;
~i aidsa oportunistične okužbe, rakave bolezni, pospešeno staranje in bolezni, ki jih povzroča neposredno sam virus ;
~i popotnikov potovalne → bolezni;
~i v zvezi z delom ki se pogosteje pojavljajo pri določenih dejavnostih, vendar so lahko tudi posledica različnih drugih dejavnikov, katerih ni mogoče natančno opredeliti oziroma izločiti, delovne razmere pa so predisponirajoče ali obremenjujoče (npr. krčne žile pri stoječih poklicih, kronični bronhitis pri delavcih, ki so izpostavljeni prahu, plinom, param, povišan krvni tlak pri stresnih delih), so v porastu in doslej niso na seznamu poklicnih bolezni;
bornholmska ~ epidemična → plevrodinija;
bornska ~ encefalitis, ki se pojavlja pri konjih, govedu in drobnici, povzroča ga virus bornske bolezni, pri človeku se kaže s tremorjem, zaspanostjo in ohlapnimi paralizami;
Bourneville-Pringlova ~ tuberozna → skleroza;
Bowenova ~ prekancerozna → dermatoza;
brezpulzna ~ → sindrom aortnega loka;
Brightova ~ star. → glomerulonefritis;
Brill-Zinsserjeva (H.) ~ blag, endogeni recidiv pegastega tifusa, navadno po mnogih letih, ko bolnik nima več uši sin. povratna pegavica;
Brutonova ~ na kromosom X vezana, recesivno dedna imunska pomanjkljivost s hipogamaglobulinemijo ali agamaglobulinemijo sin. kongenitalna agamaglobulinemija, na kromosom X vezana agamaglobulinemija;
Buergerjeva ~ obliterantni → endarteriitis;
Bylerjeva ~ avtosomsko recesivno dedna progresivna familiarna intrahepatična holestaza, ki preide v cirozo, nastane zaradi mutacije gena na kromosomu 18 (kromosomska regija 18p21), smrt sledi v adolescenci;
Caffeyjeva ~ infantilna kortikalna → hiperostoza;
Carolijeva ~ prirojene razširitve znotrajjetrnih žolčnih vodov z jetrno fibrozo in nagnjenostjo k holangitisu in jetrnemu abscesu;
Carpenterjeva ~ avtosomno recesivna genetska bolezen, za katero je značilna prezgodnja združitev nekaterih kosti lobanje (kraniosinostoza), nepravilnosti prstov na rokah in nogah ter druge razvojne težave sin. akropolisindaktilija tipa 2;  prim. Carpenterjev → sindrom;
Carrionova ~ → bartoneloza (1);
Castlemanova ~ bolezen, podobna limfomu, brez vidnih malignih celic, ki se kaže z omejenimi gmotami hiperplastičnega limfatičnega tkiva (npr. bezgavk, zlasti v predelu mediastinuma in trebuha);
Chagas-Cruzeva ~ Cruzeva → tripanosomoza;
Chagasova ~ Cruzeva → tripanosomoza;
Charcot-Marie-Toothova ~ dedna nevrogena progresivna atrofija distalnih mišic udov, ki se navadno začne v spodnjih udih, poteka s ciklusi demielinizacije in remielinizacije, eden izmed glavnih molekularnih vzrokov pri avtosomsko dominantno dedni obliki bolezni je prevelika tvorba proteina PMP22 zaradi podvojitve gena, poznane pa so še številne druge mutacije genov sin. peronealna mišična atrofija;
Charcotova ~ nevropatska → artropatija;
Christmasova ~ → hemofilija B;
ciklična ~ ki se javlja periodično v enakih intervalih;
cistična ~ ledvic policistična → bolezen ledvic;
cistična ~ pljuč prirojena bolezen pljuč lahko v okviru mukoviscidoze;
citomegalična inkluzijska ~ prirojena ali pridobljena, latentna ali manifestna virusna bolezen, ki jo povzroča citomegalovirus in se kaže s celičnimi inkluzijami, ikterusom, hepatosplenomegalijo, purpuro in zvišano telesno temperaturo (prirojena bolezen vodi v mikrocefalijo in umsko manjzmožnost) sin. citomegalija (2);
civilizacijske ~i ki nastanejo zaradi rizičnih dejavnikov v civilizacijskem okolju (npr. preobilna in mastna hrana, telesna neaktivnost, kajenje, pitje alkohola in stres) in jih predstavljajo predvsem srčno-žilne bolezni, rak, nekatere bolezni prebavil ipd.;
Cowdenova ~ avtosomsko dominantno dedna, v otroštvu pojavljajoča se hipertrihoza in fibromatoza gingive, ki ji po puberteti sledijo multipli hamartomi, fibroadenomi prsi, trihilemomi, papilomatoza ustne sluznice, palmoplantarna keratoza in nagnjenost k razvoju raka ščitnice, mlečne žleze, endometrija, kolona in ledvic sin. multipli hamartomski sindrom, syndroma Cowden;
Creutzfeldt-Jakobova ~ prionska bolezen človeka, ki se pojavlja pri starejših osebah v sporadični, dedni, izjemoma tudi iatrogeni obliki, kaže se z demenco, vedenjskimi motnjami, nevrološkimi izpadi, krči in akinetičnim mutizmom, vodi povprečno v enem letu v smrt sin. CJB, morbus Creutzfeldt-Jakob;  prim. subakutna spongiformna encefalopatija;
Crohnova ~ kronična ulcerogranulomatozna vnetna bolezen sluznice prebavil s hudimi kirurškimi zapleti (stenoze, perforacije, fistule), ki lahko zajame različne segmente tankega in/ali debelega črevesa in se kaže z vročino, bolečinami v trebuhu, diarejo, ki je lahko krvava, in utrujenostjo sin. morbus Crohn;  prim. granulomatozni ileokolitis, granulomatozni kolitis, kronična vnetna črevesna bolezen, regionalni enteritis, regionalni kolitis, terminalni ileitis, ulcerozni kolitis;
Crouzonova ~ kraniofacialna → disostoza;
Cushingova ~ ki jo povzroča hiperkorticizem zaradi hipersekrecije kortikotropina iz bazofilnega adenoma hipofize in se kaže z obrazom kot polna luna, nabiranjem maščevja v zatilju in na trupu, s hipertenzijo, strijami na trebuhu, z osteoporozo, mišično slabostjo ter impotenco pri moških in amenorejo pri ženskah sin. morbus Cushing;  prim. Cushingov sindrom, endokrina hipertenzija, hiperkorticizem;
časovna ~ utrujenost zaradi motenega cirkadianega ritma pri preletih več časovnih pasov s hitrimi letali sin. jet-lag;
Darlingova ~ ameriška → histoplazmoza;
dedne ~i ki jih povzročijo mutirani geni enega ali obeh staršev in se prenašajo na potomstvo;
deficitna ~ bolezen zaradi pomanjkanja esencialnih snovi v hrani;
degenerativne ~i katerih vzrok niso okužbe, vnetja, spremenjen imunski odziv, kemične ali fizikalne okvare ali maligne bolezni in kažejo propadanje specializiranih celic in struktur, ki jih nadomesti vezivo in brazgotine, nekatere so zdaj že definirane, nekatere se uvrščajo v krog genskih bolezni;
Degosova ~ atrofična → papuloza;
Déjérine-Sottasova ~ hiperplazija intersticija, ki povzroča zadebelitev živcev in zadajšnjih korenin spinalnih živcev ter sklerozo zadajšnjih funiklov hrbtnega mozga sin. Déjérine-Sottasov sindrom, progresivna hipertrofična intersticijska nevropatija, syndroma Déjérine-Sottas;
dekompresijska ~ simptomi, ki nastanejo zaradi sprostitve plinskih mehurčkov (v glavnem dušika) pri prehitrem prehodu iz visokega na normalni zračni tlak, z značilnimi bolečinami v udih, sklepih in epigastrični regiji, glavobolom, vrtoglavico, živčnimi in cirkulacijskimi motnjami sin. dekompresijski sindrom;  prim. barotravma pljuč, plinska embolija;
Dentova ~ redka, na kromosom X vezana, recesivno dedna tubulopatija, za katero zbolijo otroci moškega spola, kaže se s proteinurijo beljakovin z nizko molsko maso, kalciurijo, hipokaliemijo, nefrokalcinozo, rahitisom in razvojem ledvične okvare (tip 1, mutacija gena CLCN5) ter pridruženo umsko manjzmožnostjo in katarakto (tip 2, mutacija gena OCRL);
depozitna ~ patološko kopičenje neorganske snovi v tkivu;
de Quervainova ~ boleči tendosinovitis palca;
Dercumova ~ → adipositas dolorosa;
Devicova ~ → nevromielitis vidnega živca;
dominantno dedna ~ katere znaki se pojavljajo z različno ekspresijo pri vseh heterozigotnih in homozigotnih potomcih prim. recesivno dedna bolezen;
družinska ~ ki se pojavlja v družini, pri družinskih članih;
družinska Creutzfeldt-Jakobova ~ dedna bolezen zaradi mutacije gena PRNP;
Duhringova ~ herpetiformni → dermatitis;
Dupuytrenova ~ Dupuytrenova → kontraktura;
Durand-Nicolas-Favrova ~ klamidijski → limfogranulom;
duševna ~ star. duševna → motnja prim. psihoza (1);
ebolavirusna ~ virusna → bolezen ebola;
Ebsteinova ~ Ebsteinova → anomalija;
eksantemska ~ pri kateri je kožni izpuščaj eden glavnih znakov;
eksantemska kožna ~ endogeno pogojen, iz veziva in žilja izhajajoči, večinoma na večje dele telesa razširjeni kožni izpuščaj;
eksantemska nalezljiva ~ nalezljiva bolezen, pri kateri je eden od bolezenskih znakov kožni izpuščaj;
eksantemske otroške ~ h katerim se uvrščajo predvsem norice, rdečke, ošpice, škrlatinka, infekcijski eritem, exanthema subitum;
endemične ~i bolezni z majhno obolevnostjo, ki so stalne v kaki človeški družbi ali kraju, vendar se klinično pokažejo samo pri nekaterih;
epidemične ~i izrazito povečana razširjenost kakšne nalezljive (ali druge) bolezni v določeni populaciji ali na določenem področju, navadno z okoliškim vzrokom, kot so infekcijski ali toksični povzročitelji;
eponimsko imenovane ~i poimenovanje bolezni po zdravniku/zdravnikih, ki je/so bolezen prvi prepoznal(i) in opisal(i);
Fabryjeva ~ na kromosom X vezana, recesivno dedna sfingolipidoza zaradi pomanjkanja α-galaktozidaze A, ki vodi v odlaganje gangliozida Gb3 v tkivih (mutacija je v genu GLA, kopičenje Gb3 v lizosomih endotelijskih celic kapilar pa vodi v hude okvare možganov, ledvic in drugih organov) sin. galaktocerebrozidoza;  prim. difuzni angiokeratom;
Fahrova ~ progresivna kalcifikacija sten možganskih žil bazalnih ganglijev, občasno združena z demenco in ekstrapiramidnimi simptomi;
familiarna ~ dedna bolezen, ki se pojavlja v kaki družini v več generacijah;
Farberjeva ~ Farberjeva → lipogranulomatoza;
Feerova ~ → akrodinija;
fenska ~ razdražljivost, palpitacije, glavobol, utrujenost pod vplivom fena;
fibrocistična ~ dojk fibrocistične → dojke;
fibroznocistična ~ dojk fibrocistične → dojke;
Foix-Alajouaninova ~ angiodisgenetska nekrotizirajoča → mielopatija;
Forbesova (G. B.) ~ → glikogenoza tipa 3;
Fordyceova ~ Fordyceova → zrna;
Forestierova ~ hiperostotična → spondiloza;
Fournierova ~ Fournierova → gangrena;
frakturna ~ pojavljanje številnih patoloških fraktur;
francoska ~ star. → sifilis;
Freibergova ~ aseptična nekroza glave druge stopalnice sin. morbus Köhler (A.) II;
Gandy-Nantova ~ siderotična → splenomegalija;
gastroezofagealna refluksna ~ bolezen zaradi refluksa vsebine želodca v požiralnik, z zgago in ezofagitisom sin. GERB;  prim. Barrettov požiralnik, Barrettov sindrom;
Gaucherova ~ avtosomsko recesivno dedna lizosomska bolezen razgradnje glikolipidov, ki nastane kot posledica primanjkovanja glukocerebrozidaze, z velikim številom makrofagov z nakopičenim cerebrozidom v vranici, kostnem mozgu in jetrih (bolezen ima tri tipe: infantilni, juvenilni, adultni tip) prim. lipidna retikuloendotelioza;
genetotrofična ~ dedna bolezen, ki se izrazi samo ob določeni vrsti hrane (npr. alaktazija, fenilketonurija, celiakija, galaktozemija);
genetska ~ klinično definirana bolezen, ki je posledica genske ali kromosomske mutacije, nastane pod vplivom dejavnikov okolja ali brez njega (poznano je približno 2200 genetsko pogojenih bolezni, najpogostejša avtosomsko recesivno dedna bolezen pri belcih je cistična fibroza, ki je posledica ene izmed 1300 različnih mogočih mutacij gena CFTR);
Gierkejeva ~ hepatorenalna → glikogenoza;
Gilchristova ~ severnoameriška → blastomikoza;
glivična ~ → mikoza;
gorska ~ ki se pojavlja kot posledica znižanega zračnega tlaka s posledičnim znižanjem koncentracije kisika v krvi in se kaže v akutni obliki z utrujenostjo, omotico, dispnejo, glavobolom, navzejo, bruhanjem, nespečnostjo, poslabšanjem duševnih zmožnosti in presoje, v kronični obliki pa z dispnejo, s pljučno hipertenzijo in policitemijo prim. višinska bolezen;
Gravesova ~ Basedowova → bolezen;
Gullova ~ atrofija ščitnice z miksedemom;
Güntherjeva ~ prirojena eritropoetska → porfirija;
Hallervorden-Spatzova ~  star. s pantotenat kinazo povezana nevrodegenerativna → bolezen;
Hand-Schüller-Christianova ~ kronična idiopatična oblika histiocitoze, ki se kaže s klasično triado sprememb (diabetes insipidus, eksoftalmus in litične okvare kosti zaradi histiocitov) sin. morbus Hand-Schüller-Christian;
Hansenova ~ → lepra -e;
Hartnupova ~ prirojena motnja z defektom membranskih prenašalcev za triptofan, kar vodi v moteno črevesno absorpcijo in moteno tubulno reabsorpcijo (bolezen se kaže s slabšo razvitostjo, nevrološkimi simptomi in pelagroidnim izpuščajem);
hemolitična ~ ploda in novorojenčka fetalni hidrops, ikterus in eritroblastoza pri plodu in novorojenčku zaradi hemolitične anemije, ki je pri večini primerov posledica neskladnosti faktorjev Rh matere in ploda, kadar je nosečnica Rh-negativna, plod pa Rh-pozitiven (preprečuje se z injekcijo anti-RhD imunoglobulina, ki prepreči senzibilizacijo (2) nosečnice za antigen RhD) sin. erythroblastosis fetalis, fetalna eritroblastoza, HBPN, morbus haemolyticus neonatorum;  prim. fetalni hidrops, hudi ikterus novorojenčka, ikterus možganskih jeder, Rh-inkompatibilnost;
hemolitična ~ novorojenčka hemolitična → bolezen ploda in novorojenčka;
hemoragična ~ novorojenčka hipoprotrombinemija z nagnjenostjo h krvavitvam pri novorojenčku zaradi primanjkljaja vitamina K (odsotnost črevesne flore) in nezrelih jeter (nezadostna sinteza protrombina);
Henoch-Schönleinova ~ IgA-vaskulitis;
hialinomembranska ~ bolezen novorojenčka z dihalno stisko zaradi hialinih membran sin. HMB, sindrom hialinih membran;
hipertenzivna srčna ~ zaplet pri arterijski hipertenziji, ki se kaže kot hipertrofija levega prekata ali korornarna mikroangiopatija;
Hippel-Lindauova ~ cerebroretinalna → angiomatoza;
Hipplova ~ → angiomatoza mrežnice;
Hirschsprungova ~ aganglionarni → megakolon;
Hodgkinova (T.) ~ Hodgkinov (T.) → limfom;
Huntingtonova ~ Huntingtonova → horea;
Hutchinsonova ~ serpiginozni → angiom;
iatrogena Creutzfeldt-Jakobova ~ ki je posledica okužbe s prioni pri transfuziji ali transplantaciji;
imunoproliferativna ~ katerakoli iz skupine bolezni, za katere je značilna proliferacija limfocitov in/ali plazmatk (npr. maligni limfom, limfatična levkemija, diseminirani plazmacitom);
imunoproliferativna ~ tankega črevesa imunoproliferativna bolezen tankega črevesa, ki vodi v limfom sin. IPSID;  prim. mediteranski limfom;
infekcijska ~ nalezljiva → bolezen;
interkurentna ~ ki se pojavi med potekom druge bolezni in z njo ni povezana;
intersticijska ~ bolezen v vezivu kakega organa, katerega parenhim je prizadet pozneje (npr. intersticijska bolezen ledvic);
ishemična ~ ledvic ateroskleroza velikih in manjših ledvičnih arterij brez znakov vnetja in predhodne hipertenzije, ki vodi postopno v končno ledvično odpoved sin. ishemična nefropatija;
ishemična ~ srca za katero je značilno zoženje koronarnih arterij s posledično slabšo prekrvitvijo miokardija, kar se klinično kaže kot sindrom angine pektoris oziroma miokardni infarkt sin. IBS;
izpuščajna ~ eksantemska → bolezen;
Jaffe (H. L.)-Lichtensteinova ~ poliostotska fibrozna → displazija;
Johnejeva ~ → paratuberkuloza;
Jünglingova ~ ciste v kosteh prstov rok, lahko tuberkulozne etiologije;
Kahlerjeva ~ diseminirani → plazmacitom;
karantenska ~ nalezljiva bolezen, za katero je pri sumu nanjo obvezna izolacija (npr. kuga, rumena mrzlica, povratna mrzlica, hemoragična mrzlica) prim. karantena;
kardiovaskularne ~i srčno-žilne → bolezni sin. SŽB;
Kašin-Bekova ~ generalizirana, kronična, progresivna artroza, endemična v vzhodni Sibiriji, severni Kitajski in Koreji, zaradi uživanja žit, okuženih z glivo Fusarium sporotrichiella, ki prizadene zlasti sklepe rok, prsne in ledvene hrbtenice;
kavitarna pljučna ~ pri kateri nastajajo z zrakom napolnjene kavitacije v pljučih (npr. zaradi kazeozne, ishemične ali supurativne nekroze idr.);
Kawasakijeva ~ akutni, domnevno avtoimunski, nekrotizirajoči vaskulitis srednje velikih žil, ki prizadene številne organe, pojavlja se v zgodnjem otroštvu in se kaže z vročino, konjunktivitisom, močno pordelo sluznico ustne votline in žrela, malinastim jezikom, izpuščajem, cervikalno limfadenopatijo, artritisom in raznimi zapleti (najhujši zaplet je vaskulitis koronarnih arterij);
Kennedyjeva ~ spinalna in bulbarna mišična atrofija;
keshanska ~ fatalna kongestivna kardiomiopatija, ki nastane zaradi primanjkovanja selena v hrani, prizadene predvsem otroke in ženske v rodnem obdobju, pojavlja se na Kitajskem, Novi Zelandiji in na Finskem v predelih, kjer v zemlji primanjkuje mikroelementov;
kesonska ~ dekompresijska → bolezen;
Kienböckova ~ avaskularna osteonekroza lunatne kosti po poškodbi zapestja sin. morbus Kienböck;
Kikuchijeva ~ nekrotizirajoči limfadenitis vratnih bezgavk, ki ga lahko spremlja vročina (bolezen je redka, pojavlja se zlasti na Japonskem, vzrok ni poznan);
kislinsko pogojene ~i peptični ulkus in gastroezofagealna refluksna bolezen;
Köhlerjeva (A.) ~ I aseptična nekroza navikularne kosti pri otrocih sin. morbus Köhler (A.) I;
Köhlerjeva (A.) ~ II Freibergova → bolezen sin. morbus Köhler (A.) II;
kolagenska ~ sistemska → bolezen vezivnega tkiva;
konformacijska ~ 1. bolezen, pri kateri se specifični peptidi ali proteini ne zvijejo pravilno, pogosto zaradi mutacij genov, pri tem nastanejo proteinski (velikokrat netopni) agregati (v to skupino bolezni se uvrščajo prionske bolezni, deficit α1-antitripsina, Alzheimerjeva bolezen, Creutzfeldt-Jakobova bolezen, bolezni z Lewyjevimi telesci amiloidoze, srpastocelična anemija in nekatere druge bolezni)  sin. proteinopatija 2. bolezen, pri kateri pride zaradi napačnega zvitja proteinov do ubikvitinacije in proteolize teh proteinov v proteasomih (npr. razgradnja napačno zvitega proteina CFTR pri mukoviscidozi) sin. proteinopatija;
konkomitantna ~ spremljajoča → bolezen;
koronarna ~ ishemična → bolezen srca;
koronarna srčna ~ ishemična → bolezen srca;
koronavirusna ~ 2019 nalezljiva bolezen, ki jo povzroča virus SARS-CoV-2, najprej se je pojavila v mestu Vuhan na Kitajskem, od koder se je razširila po svetu, tako da je SZO 11. marca 2020 proglasila pandemijo (bolezen se širi kapljično oz. aerogeno, okužba je lahko asimptomatska, navadno pa poteka z vročino, kašljem, oteženim dihanjem, bolečinami v mišicah in utrujenostjo, lahko pa napreduje, zlasti pri osebah s pridruženimi boleznimi, v pljučnico, sindrom akutne dihalne stiske in večorgansko odpoved) sin. covid, covid-19;  prim. cepivo proti covid-19, dolgi covid, ukrepi javnega zdravja proti covid-19, virus SARS-CoV-2;
Krabbejeva ~ Krabbejeva → levkodistrofija;
kraljevska ~ srednjeveško poimenovanje za skrofulozo, ker so verjeli, da jo ozdravi dotik kraljeve roke sin. maladie royale;
kronična granulomatozna ~ genetsko heterogena skupina dednih imunskih motenj zaradi nepravilne znotrajcelične baktericidne funkcije levkocitov (klinično se kaže s piodermijo, pljučnjico, abscesom jeter, osteomielitisom idr.)  sin. kongenitalna disfagocitoza;
kronična ledvična ~ vsaka bolezen ledvic, ki traja vsaj tri mesece in pogosto progredira do končne ledvične odpovedi  sin. KLB;  prim. končna ledvična odpoved;
kronična obstruktivna pljučna ~ skupina bolezni (kronični bronhitis in pljučni emfizem) zlasti pri kadilcih, za katero sta značilna kronični kašelj z ekspektoracijo in obstrukcija dihalnih poti sin. KOPB;
kronična pljučna ~ nedonošenosti bolezenska stanja dihal pri nedonošenčkih, ki so povezana z nezrelostjo dihal prim. bronhopulmonalna displazija;
kronična vnetna črevesna ~ skupina vnetnih bolezni debelega črevesa (Crohnova bolezen, ulcerozni kolitis in intermediarni kolitis) sin. IBD, KVČB;
kronična venska ~ kronično vensko → popuščanje;
kužna ~ poljud. nalezljiva → bolezen;
Laforova ~ avtosomsko recesivno dedna oblika počasi napredujoče mioklonične epilepsije, ki se začne v adolescenci in se zaključi z mentalno deterioracijo (v živčnih in drugih celicah nastajajo Laforova telesca);
lajmska ~ lymska → borelioza;
latentna avtoimunska sladkorna ~ odraslih počasi razvijajoča se sladkorna bolezen tipa 1 pri odraslih osebah, ki pri nekaterih bolnikih poteka z remisijami sin. LADA;
Legg-Calvé-Perthesova ~ juvenilni deformirajoči → osteohondritis;
legionarska ~ nalezljiva bolezen z visoko temperaturo, bolečinami v trebuhu, glavobolom in pljučnico, ki jo povzroča gramnegativni bacil Legionella pneumophila in ima nezdravljena veliko smrtnost prim. pontiaška vročica;
Lericheeva ~ osteoporoza po poškodbi;
Letterer-Siwejeva ~ akutna progresivna bolezen dojenčkov in majhnih otrok s sistemskim razraščanjem nezrelih histiocitov zlasti v koži, bezgavkah, vranici, jetrih in kosteh, z ekcematoidnimi eflorescencami, povečanimi jetri, vranico in bezgavkami;
Littlova ~ spastična → diplegija;
lizosomska ~ lizosomska → bolezen kopičenja;
lizosomska ~ kopičenja posledica kopičenja snovi v lizosomih celic nekaterih organov, ki jih hidrolitični encimi ne morejo razgraditi ali pa jih transportni sistemi ne morejo prenesti iz lizosomov v citosol;
Lobova ~ → lobomikoza;
Löfgrenova ~ Löfgrenov → sindrom;
Lyellova ~ toksična epidermalna → nekroliza;
lymska ~ lymska → borelioza;
Madelungova ~ multipla simetrična → lipomatoza;
managerska ~ ki se pojavlja zlasti zaradi neprestane napetosti pri opravljanju organizacijskih in vodilnih del z znaki nevrocirkulatorne in/ali nevrovegetativne distonije;
marburgvirusna ~ marburška virusna → bolezen;
marburška virusna ~ hemoragična mrzlica, ki jo povzroča marburški virus, kaže se z mrzlico, vročino, glavobolom, bolečinami v mišicah, diarejami, kašljem, somnolenco, delirijem ali komo, krvavitvami na koži in sluznicah, smrtnost je 25-odstotna sin. marburška vročica;
marmorna ~ → osteopetroza;
McArdlova ~ → glikogenoza tipa 5;
medenična vnetna ~ bolj ali manj razširjeno bakterijsko vnetje v mali medenici pri ženskah, ki nastane zaradi širjenja povzročiteljev iz nožnice preko materičnega vratu v endometrij, jacevode in okolno tkivo, kjer povzročijo endometritis, salpingitis, pelvični peritonitis ali tuboovarijski absces;
Ménétrierova ~ hipertrofična → gastropatija;
Ménièrova ~ akutna bolezen notranjega ušesa z vrtoglavico, naglušnostjo, bruhanjem, šumenjem v ušesu zaradi hidropsa labirinta sin. morbus Ménière;
mešana ~ vezivnega tkiva avtoimunska bolezen s simptomatiko sistemskih bolezni vezivnega tkiva in revmatoidnega artritisa (npr. artralgije, artritisi, miozitisi, sekundarni Raynaudov fenomen, prizadetost pljuč s plevritisom, vaskulitisi) in visokim titrom antinuklearnih protiteles, pojavlja se navadno pri ženskah prim. MCTD;  prim. prekrivajoči (se) sindrom, sistemska bolezen vezivnega tkiva;
mieloproliferativne ~i star. mieloproliferativne → novotvorbe;
mikrovaskularna koronarna ~ simptomatska ishemična bolezen srca z normalno prehodnimi epikardialnimi koronarnimi arterijami;
miksomatozna ~ mitralne zklopke oslabitev vezivnega tkiva v loputkah mitralne zaklopke zaradi kopičenja dermatansulfata, kar povzroči mitralni prolaps sin. miksomatozna degeneracija mitralne zaklopke;  prim. mitralni prolaps;
Mikuliczeva ~ benigno povečanje solznih žlez in navadno tudi žlez slinavk po infiltraciji limforetikularnega tkiva ali nadomestitvi normalnega žleznega tkiva z limforetikularnim tkivom sin. morbus Mikulicz;
minamatska ~ bolezen zaradi zastrupitve z organskimi spojinami živega srebra, s katerimi so se zastrupili prebivalci ob zalivu Minamata na Japonskem po uživanju rib, kontaminiranih z metiliranim živim srebrom, poteka pod sliko toksične nevroencefalopatije;
Mitchellova ~ → eritromelalgija;
mitohondrijska ~ vsaka od dednih bolezni, ki so posledica mutacij mitohondrijske DNA (te se dedujejo samo po materi) ali mutacij jedrne DNA, ki kodira proteine mitohondrijev sin. mitohondriopatija;  prim. hereditarna spinalna ataksija, Lebrova kongenitalna amavroza, mitohondrijsko dedovanje, Pearsonov sindrom, retikularna disgeneza, subakutna nekrotizirajoča encefalomiopatija;
mljetska ~ avtosomsko recesivno dedna hiperkeratoza udov domačinov otoka Mljeta (hiperkeratoza zajame poleg dlani in podplatov tudi hrbtne površine rok in stopal ter komolce in kolena) sin. keratosis extremitatum hereditaria progrediens, mal de Meleda;
molekularna ~ bolezenski znaki zaradi spremembe strukture in funkcije ene vrste molekul, navadno beljakovine;
monogenska dedna ~ ki je posledica mutacije posameznega gena in velja zanjo mendelsko dedovanje;
monogenska sladkorna ~ dedna sladkorna bolezen zaradi monogenske mutacije;
monoorganska ~ ki poteka samo v enem organu;
morska ~ žarg. → kinetoza;
Mortonova ~ → metatarzalgija;
Mucha-Habermannova ~ → parapsoriasis varioliformis acuta;
multicentrična Castlemanova ~ oblika Castlemanove bolezni, pri kateri limfatično tkivo proliferira na več mestih v telesu;
multifaktorska dedna ~ poligenska dedna bolezen;
multisistemska vnetna ~ z začetkom pri novorojenčku redka avtoinflamatorna bolezen iz skupine periodičnih vročinskih sindromov, povezanih s kriopirinom, ki se začne v prvih dneh po rojstvu in se kaže z epizodami vročine, urtikarijskim izpuščajem in bolečinami v sklepih prim. kriopirinopatija, s kriopirinom povezani periodični vročinski sindromi;
na kromosom X vezana ~ na kromosom X vezana genetska → motnja;
na kromosom X vezana limfoproliferativna ~ na kromosom X vezana, recesivno dedna bolezen, ki se izrazi pri otroku moškega spola s pretiranim odzivom imunskega sistema na virus Epstein-Barr (Y. M.) in se pokaže kot hemofagocitna limfohistiocitoza, disgamaglobulinemija ali limfom prim. XLP;
nalezljiva ~ ki se prenaša direktno ali indirektno od klicenosca ali bolnika, okužene ali bolne živali in jo povzročajo prioni, virusi, mikroorganizmi, glive ali zajedavci sin. infekcija (2);
neaterosklerozna koronarna ~ ishemija miokarda zaradi mikroembolije ali bolezni koronarnih arterij (npr. arteriitis, anomalija, spazem, disekcija koronarne arterije);
nekrotizirajoča parodontalna ~ skupno poimenovanje za nekrotizirajoči gingivitis, parodontitis in stomatitis;
nepoliglutaminske ~i dedne bolezni zaradi genske mutacije s pomnožitvijo trinukleotidnega zaporedja, ki ni zaporedje CAG (ni kodon za glutamin; npr. sindrom fragilnega kromosoma X);
nevromuskularna ~ živčno-mišična → bolezen;
Niemann-Pickova (L.) ~ avtosomsko recesivno dedna lizosomska bolezen z moteno lipidno presnovo zaradi znižane aktivnosti encima sfingomielinaze, posledica je kopičenje sfingomielinov zlasti v kostnem mozgu, jetrih, vranici in bezgavkah sin. Niemann-Pickova histiocitoza, sfingomielinoza, sphingomyelinosis;
Nonne-Mariejeva ~ olivopontocerebelarna → atrofija;
nosečniška sladkorna ~ nosečnostna sladkorna → bolezen;
nosečnostna sladkorna ~ ki jo odkrije oralni glukozni tolerančni test med 26. in 28. testom nosečnosti in navadno izgine po porodu, ženska pa je potencialna kandidatka za kasnejši razvoj sladkorne bolezeni tipa 2 (potrebna je skrbna kontrola glikemije, da se prepreči razvoj prevelikega ploda in hipoglikemija novorojenčka po porodu) sin. gestacijski diabetes, NSB;
notranje ~i nekirurške bolezni notranjih organov;
nutricijska ~ ki nastane zaradi preobilne ali pomanjkljive prehrane;
od insulina neodvisna sladkorna ~ sladkorna → bolezen tipa 1;
od insulina odvisna sladkorna ~ sladkorna → bolezen tipa 2;
okluzivna arterijska ~ periferna arterijska → bolezen;
Ollierova ~ → dishondroplazija;
opeklinska ~ bolezensko stanje po obsežni opeklini zaradi velike izgube krvne plazme ali krvi in sekundarne okužbe opečenega področja;
Opitzeva ~ tromboflebitična → splenomegalija;
Oppenheimova ~ kongenitalna → amiotonija;
organske ~i pri katerih nastanejo v kakem telesnem tkivu ali organu somatske spremembe, v nasprotju s funkcijskimi motnjami, ki so lahko psihogenega izvora;
Osgood-Schlatterjeva ~ trakcijski apofizitis golenične grčavine pri mlajših adolescentih sin. apophysitis tibialis adolescentium, morbus Osgood-Schlatter;
Oslerjeva ~ 1. prava → policitemija 2. Rendu-Osler-Webrov (F. P.) → sindrom;
Osler-Vaquezova ~ prava → policitemija;
otroške ~i ki se pojavijo zlasti v otroški dobi; šesta ~a bolezen,  sin. exanthema subitum;
ovčja ~ malteška → mrzlica;
Pagetova ~ dojk pojav karcinomskih celic v epiteliju areole dojke;
Pagetova ~ kosti deformirajoči → osteitis;
Pagetova ~ vulve histološke spremembe epitelija vulvarne in analne regije, ki kažejo neoplastične spremembe kot na areoli pri Pagetovi bolezni dojke, vendar je pojavljanje karcinoma v globljih predelih redkejše kot pri enakih pojavih na dojki;
pandemična ~ epidemična bolezen, ki zajame več pokrajin, držav ali celin;
Parkinsonova (Ja.) ~ bolezen bazalnih ganglijev, ki nastane zaradi propada dopaminskih nigrostriatnih nevronov neznane etiologije, v preostalih dopaminskih nevronih in tudi nevronih drugih jeder možganskega debla ter možganske skorje pa se najdejo Lewyjeva telesca (bolezen se kaže s hipokinezijo, mišično rigidnostjo in značilnim tremorjem, spremljajo jo lahko psihiatrične motnje in disfunkcija avtonomnega živčevja) sin. morbus Parkinson (Ja.), paralysis agitans, parkinson, PB;  prim. parkinsonizem;
parodontalna ~ patološki proces, ki prizadene parodoncij, najpogosteje kot gingivitis in parodontitis;
Pelizaeus-Merzbacherjeva ~ heredodegeneracija s kliničnim začetkom v zgodnjem otroštvu s postopno napredujočo spastično paralizo in duševnim propadom;
pelvična vnetna ~ vnetje maternice, jajcevodov in jajčnikov z nastankom prirastlin na bližnja tkiva in organe;
periferna obstruktivna arterijska ~ zožitev ali zapora arterije spodnjega uda zaradi ateroskleroze sin. PAOB;
Perthesova ~ juvenilni deformirajoči → osteohondritis;
peta otroška ~ infekcijski → eritem sin. erythema infectiosum;
Peyroniejeva ~ plastična → induracija penisa;
Pfeifferjeva (E.) ~ infekcijska → mononukleoza;
Pickova (A.) ~ presenilna demenca z atrofijo pretežno v frontalnem in temporalnem lobusu in ustrezno simptomatiko;
pljučna parakvatna ~ huda dispneja in cianoza z rentgensko sliko pljučnega edema, ki nastane po inhalaciji parakvata;
Plummerjeva ~ hipertiroidizem zaradi solitarnega hiperaktivnega nodusa v ščitnici;
poklicne ~i zdravstvene okvare, nastale zaradi obremenitev in raznih fizikalnih, kemičnih in bioloških škodljivosti pri delu, predvsem na koži in v pljučih (so v seznamu poklicnih bolezni);
policistične ~i ledvic avtosomsko dominantno ali recesivno dedne razvojne napake ledvic s tvorbo številnih cist sin. policistične ledvice, ren cysticus congenitus;  prim. ADPKD, ARPKD, multicistično displastična ledvica, nefronoftiza;
poligenska dedna ~ ki je posledica mutacij več genov, katerih izražanje je pod močnim vplivom okolja;
poliglutaminske ~i dedne bolezni zaradi genske mutacije s pomnožitvijo trinukleotidnega zaporedja CAG (kodona za glutamin), npr. Huntingtonova horea, nekatere spinocerebelarne ataksije prim. mutirani huntingtin, pomnožitev trinukleotidnega zaporedja;
Pompejeva (J. C.) ~ generalizirana → glikogenoza;
popresaditvena limfoproliferativna ~ ki je povezana z okužbo z virusom Epstein-Barr (Y. M.), pojavlja se po 6—8 tednih ali po 6—8 mesecih po presaditvi krvotvornih matičnih celic, predvsem pri bolnikih, ki so prejeli presadek brez limfocitov T, kaže se kot nejasno vročinsko stanje, infekcijski mononukleozi podobna bolezen, prizadetost prebavne poti, hepatitis ali prizadetost osrednjega živčevja, lahko napreduje v limfom sin. PTLD;
porajajoče se nalezljive ~i bolezni, ki jih povzročijo na novo odkriti mikroorganizmi ali mikroorganizmi, ki do zdaj niso povzročali bolezni, ali bolezni, ki se pojavljajo z drugačnimi, večinoma hujšimi kliničnimi simptomi in znaki, kot so bili za določene okužbe poznani do zdaj, ali bolezni, ki se sporadično ali epidemično pojavljajo v novih zemljepisnih področjih;
potransplantacijska limfoproliferativna ~ popresaditvena limfoproliferativna → bolezen;
poškodbena ~ začasno spremenjeno splošno stanje organizma po večji poškodbi tkiva ali tkiv;
potovalne ~i navadno nalezljive bolezni popotnikov v tropske ali druge oddaljene kraje, najpogosteje potovalna driska (odvisno od inkubacijske dobe in kliničnega poteka se lahko manifestirajo tudi po vrnitvi s potovanja);
Pottova ~ tuberkulozno vnetje z destrukcijo vretenc, ki lahko povzroči kifozo;
prehladne ~i akutna vnetja zgornjih dihal in srednjega ušesa, ki jih povzročijo večinoma virusi, zmanjšanje lokalne prekrvitve in zmanjšan imunski odziv, navadno po premraženosti;
presnovne ~i ki nastanejo zaradi nepravilnega presnovnega procesa, so lahko prirojene zaradi podedovane encimske nepravilnosti ali pridobljene zaradi bolezni endokrinega organa oziroma okvarjene funkcije za metabolizem pomembnega organa (npr. jeter);
Pringlova ~ → adenoma sebaceum (3);
prirojene ~i ki nastanejo med intrauterinim razvojem;
prionska ~ ki jo povzročajo prioni (npr. Creutzfeldt-Jakobova bolezen, Gerstmann-Sträusslerjev sindrom, kuru, praskavica, bovina spongiformna encefalopatija) prim. usodna družinska nespečnost;
psevdo-Raynaudova ~ vibracijski vazospastični → sindrom;
psihosomatska ~ pri kateri nastanejo ali se poslabšajo simptomi zaradi psiholoških dejavnikov (npr. migrena, glavobol, bolečine v križu, duodenalni ulkus ali sindrom iritabilnega kolona);
radiacijska ~ radiacijski → sindrom;
Raynaudova ~ primarna motnja v vazokonstrikciji arterij in arteriol, ki se kaže z občasnimi napadi hude bledice prstov, zlasti na rokah, včasih tudi uhljev in nosa, spremljajo jih parestezije in bolečine, napad pa sprožijo mraz in/ali psihični pretresi sin. morbus Raynaud;  prim. akrocianoza, Raynaudov fenomen;
recesivno dedna ~ ki se kaže pri potomcu, če imata oba starša enak bolezenski gen in je potomec homozigoten prim. dominantno dedna bolezen;
recidivna ~ ki se ponovi, ponavlja pri istem bolniku;
Recklinghausnova ~ → nevrofibromatoza tipa I;
Recklinghausnova ~ kosti fibroznocistični → osteitis;
Reclusova ~ star. fibrocistične → dojke;
redka ~ bolezen, ki prizadene manj kot eno osebo na 2000 oseb (v Evropi je več kot 6000 redkih bolezni);
Refsumova ~ avtosomsko recesivno dedna bolezen, pojavljajoča se zaradi deficita oksidaze fitanske kisline, ki se zato kopiči v telesu in povzroča kronični polinevritis, pigmentozni retinitis, cerebelarno ataksijo in druge znake okvare malih možganov sin. ataktična polinevritiformna heredopatija, heredopathia atactica polyneuritiformis, polinevritiformna heredoataksija;
Rendu-Osler-Webrova (F. P.) ~ Rendu-Osler-Webrov (F. P.) → sindrom;
revmatična ~ skupni izraz za številne različne bolezni, ki prizadenejo okostje in mehke dele lokomotoričnega aparata, pogosto je pridružena sistemska prizadetost veziva notranjih organov, in se delijo po etiologiji (nalezljive, presnovne, avtoimunske), po patološkoanatomskih spremembah (vnetne, degenerativne, funkcionalne) in po topografski prizadetosti (sklepi, kite, mišice, fascije, hrbtenica, kosti) sin. revma, revmatizem, rheumatismus;
revmatska ~ revmatična → bolezen;
Ritterjeva ~ eksfoliativni → dermatitis novorojenčkov;
rodbinska ~ ki se pojavlja v rodbini;
Rombergova ~ → hemiatrofija obraza;
s pantotenat kinazo povezana nevrodegenerativna ~ napredujoče motnje motorike z začetkom v otroštvu, ki so posledica kopičenja železa v nekaterih predelih možganov (mutacija gena PANK-2, ki kodira encim pantotenat kinazo 2, moti tvorbo koencima A in vodi v končni posledici do kopičenja železa) sin- Hallervorden-Spatzova ~ star.;
Sandhoffova ~ oblika gangliozidoze GM2, avtosomsko recesivno dedno manjkanje heksozaminidaz A in B, klinično se poleg znakov Tay-Sachsove bolezni razvije še hepatomegalija in pešanje srca  sin. gangliozidoza GM2 tipa 2;
Scheuermannova ~ juvenilna → kifoza;
Schilderjeva ~ subakutna ali kronična oblika levkoencefalopatije otrok in adolescentov, s slepoto, gluhostjo in spastičnostjo ter progresivno demenco;
Schindlerjeva ~ avtosomsko recesivno dedna lizosomska bolezen zaradi deficita N-acetilgalaktozaminidaze s kopičenjem glikosfingolipidov v lizosomih živčnine in nevrološko simptomatiko;
Schmorlova ~ herniacija pulpoznega jedra intervertebralnega diskusa v telo bližnjega vretenca;
sekundarna ~ ki nastane kot posledica kake druge bolezni;
serumska ~ alergijski sindrom (izpuščaj, vročina, artralgije) v drugem tednu po vbrizganju tujega seruma (vrsta preobčutljivostne reakcije tipa III);
sevalna ~ radiacijski → sindrom;
Sézaryjeva ~ Sézaryjev → sindrom;
Shaverjeva ~ boksitna → pnevmokonioza;
Sheehanova ~ Sheehanov → sindrom;
Simmondsova ~ bolezensko stanje zaradi pomanjkanja vseh hormonov hipofize sin. morbus Simmonds;
sistemska ~ pri kateri je prizadetih več organov ali delov telesa in je zato prizadet organizem kot celota;
sistemska ~ vezivnega tkiva klinični sindrom neznanega izvora z raznimi avtoimunskimi pojavi (npr. sistemski eritematozni lupus, Sjögrenov /H. S. C./ sindrom, progresivna sistemska skleroza, polimiozitis, dermatopolimiozitis) sin. collagenosis, kolagenoza, mesenchymopathia, mezenhimopatija;  prim. mešana bolezen veziva;
sistemska vezivna ~ sistemska → bolezen vezivnega tkiva;
sladkorna ~ motnja v presnovi ogljikovih hidratov, maščob in beljakovin zaradi pomanjkanja insulina ali zaradi neobčutljivosti perifernih receptorjev za insulin s hiperglikemijo, glukozurijo, poliurijo, žejo, hujšanjem, nagnjenostjo k infektom, mikroangiopatijo in pospešeno aterosklerozo sin. diabetes (2), diabetes mellitus, DM, SB;
sladkorna ~ tipa 1 bolezen zaradi absolutnega pomanjkanja insulina, ki ga morajo bolniki dobivati parenteralno (bolezen nastopi v otroštvu ali puberteti in je posledica avtoimunskega procesa, ki uniči celice B pankreasnih otočkov /SBT1A/ ali pa je vzrok nepoznan /SBT1B/) sin. diabetes mellitus I, juvenilni diabetes, od insulina odvisni diabetes, SBT1;  prim. SBT1A, SBT1B;
sladkorna ~ tipa 2 bolezen zaradi relativnega pomanjkanja insulina zaradi premajhne sekrecije glede na raven glikemije in zaradi neodzivnosti perifernih receptorjev na insulin (pojavi se v kasnejšem življenjskem obdobju, bolniki navadno ne potrebujejo zdravljenja z insulinom, pač pa nadzorovanje telesne mase, dieto in peroralna antidiabetična zdravila, npr. derivate sulfoniluree in redkeje bigvanide) sin. diabetes mellitus II, od insulina neodvisni diabetes, SBT2, starostni diabetes;
sladkorna ~ tipa 3 vsaka od oblik sladkorne bolezni, ki se ločijo od tipa 1 in tipa 2, pogosto so monogenske sladkorne bolezni, bolezni trebušne slinavke, presnovne bolezni idr. prim. sladkorna bolezen tipa 2 v mladosti, sekundarni diabetes;
socialne ~i množični bolezenski pojavi s hudimi narodnogospodarskimi posledicami, ki jih pogojujeta celotno zunanje okolje (delovno in družinsko, biosfera in socialnoekonomske ter kulturne razmere) in način življenja ter se po strukturi spreminjajo glede na čas in kraj, na njih pa je mogoče predvsem preventivno vplivati s poznavanjem epidemioloških značilnosti;
spalna ~ kronična oblika afriške tripanosomoze, katere glavni klinični znak je huda zaspanost, povzročajo jo tripanosomi vrste Trypanosoma brucei in jo prenašajo muhe cece;
spolno prenosljive ~i ki se navadno prenašajo s spolnim odnosom sin. SPB, spolno prenosljive okužbe;
sporadična Creutzfeldt-Jakobova ~ ki se pojavlja v večini primerov bolezni, možen vzrok je somatska mutacija sin. sCJB;
spremljajoča ~ ki se pojavlja hkrati s kako drugo boleznijo (npr. simptomatski artritis pri kaki splošni okužbi);
srčno-žilne ~i bolezni srca in žil;
Stargardtova ~ juvenilna → degeneracija makule;
Stillova ~ oblika kroničnega poliartritisa otrok z limfadenopatijo, splenomegalijo in občasno vročino (2) prim. juvenilni revmatoidni artritis;
Sturge-Weber (F. P.)-Krabbe-Dimitrijeva ~ encefalotrigeminalna → angiomatoza;
Sudeckova ~ kompleksni regionalni bolečinski → sindrom tipa I;
sveta ~ antični izraz za epilepsijo;
šesta otroška ~ → exanthema subitum;
škrljevska ~ ki je imenovana po vasi Škrljevo v okolici Reke, kjer je na koncu 18. in v začetku 19. stoletja opisana kot endemična oblika sifilisa sin. škrljevka;
Takaharova ~ ulceracije in gangrena v ustih pri osebah s akatalazijo prim. akatalazija;
Takayasujeva ~ → sindrom aortnega loka;
tangierska ~ redka, avtosomsko recesivno dedna oblika alipoproteinemije alfa, ki nastane zaradi mutacije gena za ABCA1-transporter, posledica je kopičenje holesterolnih estrov v celicah, značilne so povečane oranžne tonzile, hepatosplenomegalija, polinevropatija in motnjava roženice prim. alipoproteinemija alfa, hipolipoproteinemija alfa;
Tay-Sachsova (B.) ~ oblika gangliozidoze GM2, avtosomsko recesivno dedno manjkanje heksozaminidaze A, klinično se pokaže okoli 6 meseca življenja, razvijejo se slepota, gluhost, umska prizadetost, motorične motnje, smrt nastopi med drugim in petim letom (juvenilna in adultna oblika bolezni sta redkejši) sin. amavrotična idiotija, gangliozidoza GM2 tipa 1;  prim. cerebromakularna degeneracija;
tropske ~i nalezljive bolezni, katerih endemično področje so tropi in so pri nas zaradi njih ogroženi predvsem turisti in delavci, ki tam delajo;
tubulointersticijska ~ ledvic tubulointersticijski → nefritis;
ulkusna ~ želodčni in/ali dvanajstnikov peptični ulkus, ki nastane zaradi vpliva klorovodikove kisline in pepsina, v želodcu so razjede lokalizirane predvsem v distalnem korpusu in antrumu, v dvanajstniku zlasti v bulbusu ter sprednji in zadajšnji steni in jo navadno povzročajo bakterije vrste Helicobacter pylori;
unicentrična Castlemanova ~ oblika Castlemanove bolezni, pri kateri limfatično tkivo proliferira samo na enem mestu v telesu in je mogoča operativna odstranitev;
Unverricht-Lundborgova ~ avtosomsko recesivno dedna bolezen s kopičenjem abnormalnih mukopolisaharidov, z mioklonično epilepsijo, cerebelarnimi znaki in napredujočim nevrološkim in intelektualnim upadom. Bolezen se začenja med 8. in 13. letom in je pogostejša v baltskih državah sin. baltski mioklonus prim. mioklonična epilepsija;
Unverrichtova ~ Unverricht-Lundborgova → bolezen;
Urbach-Wiethejeva ~ lipidna → proteinoza;
urbane ~i ki nastanejo zaradi neugodnega urbanega okolja;
van Bogaertova ~ subakutni sklerozirajoči → panencefalitis;
variantna Creutzfeldt-Jakobova ~ ki se pojavlja pri mlajših osebah, poteka počasneje kot CJB in je verjetno povezana z uživanjem mesa goveda s spongiformno encefalopatijo sin. vCJB;  prim. Creutzfeldt-Jakobova bolezen;
vektorske nalezljive ~i katerih povzročitelje prenašajo členonožci s piki ali kot mehanski vektorji;
venerične ~i spolno prenosljive → bolezni;
venookluzivna ~ jeter obstrukcija malih jetrnih ven zaradi embolizacije z debrijem po toksični okvari endotelijskih celic sinusoidov, možna komplikacija pri zdravljenju s kemoterapevtiki pred presaditvijo kostnega mozga;
vibracijska ~ vibracijska poklicna → bolezen;
vibracijska poklicna ~ prizadetost žilja in živčevja rok zaradi stalne uporabe vibracijskega orodja, ki se kaže z osteoartritično ali nevritično obliko (pri osteoartritični obliki se pojavijo osteoartritične in degenerativne spremembe na kosteh in obsklepnem tkivu zgornjih udov, pri nevritični obliki pa nevritis ali polinevritis z izgubo občutka za mraz, vročino in bolečino, lahko tudi z amiotrofijo, najpogosteje sta prizadeta ulnarni in mediani živec);
virusna ~ chikungunya virusna vročinska bolezen z artralgijami in včasih s hemoragičnim izpuščajem, povzroča jo virus chikungunya, ki ga prenašajo komarji rodu Aëdes sin. chikungunya, čikenganja, vročica chikungunya;
virusna ~ ebola nalezljiva bolezen, ki jo povzročajo virusi iz rodu Ebolavirus, prvič se je pojavila v Demokratični republiki Kongo in v Sudanu leta 1976, leta 2014 pa je epidemija zajela več držav Zahodne Afrike (bolezen se začne z mrzlico, faringitisom, glavobolom, bolečinami v mišicah in sklepih, kašljem, dispnejo, diarejo, sledijo makulopapulozni izpuščaj, možne so krvavitve v koži in notranjih organih ter iz telesnih odprtin zaradi povečane kapilarne permeabilnosti in diseminirane intravaskularne koagulacije, ki navadno niso izrazite, prizadeto je osrednje živčevje s hudim glavobolom, delirijem in krči, smrt nastopi zaradi večorganske odpovedi; rezervoar okužbe naj bi bili netopirji iz družine Pteropodidae, virus se prenaša z neposrednim stikom s krvjo ali z izločki bolnikov ali pri opravilih s trupli, možnost kapljične okužbe je omejena na bližino bolnika, izpostavljeni so zlasti družinski člani, lahko tudi zdravstveni in sanitarni delavci, če ne upoštevajo strogih zaščitnih higienskih ukrepov, smrtnost je visoka, odvisna je tudi od lokalnih razmer in zmožnosti zdravstvene službe) sin. EVB, EVD, hemoragična mrzlica ebola, hemoragična vročica ebola;
višinska ~ stanje zaradi znižanega zračnega tlaka, posledične hipoksije in povečane prepustnosti žilja, poteka lahko kot akutna gorska bolezen, v hujših primerih pa s pljučnim in/ali možganskim edemom prim. gorska bolezen;
von Willebrandova ~ avtosomsko dominantno dedna hemoragična diateza zaradi primanjkovanja von Willebrandovega faktorja sin. morbus von Willebrand, vaskularna hemofilija;
vročinska ~ Cache Valley okužba, ki jo povzroča virus Cache Valley, kaže se s povišano telesno temperaturo, izpuščajem, meningitisom, redko z encefalitisom;
Waldenströmova ~ Waldenströmova → makroglobulinemija;
Weber (F. P.)-Christianova ~ nodularni negnojni recidivni → panikulitis;
Weilova ~ leptospiroza s hudo prizadetostjo jeter in ledvic ter s krvavitvami, ki jo povzroča Leptospira interrogans serovar icterohemorrhagiae sin. febris icterohaemorrhagica, ikterohemoragična leptospiroza, Weilov epidemični ikterus;
Werdnig-Hoffmannova (Jo.) ~ infantilna spinalna mišična → atrofija;
Wernickejeva ~ ki je pogosto v zvezi s kroničnim alkoholizmom zaradi primanjkovanja tiamina (vitamina B1), povzroča okulomotorične motnje, tremor, ataksijo in psihotične motnje sin. polioencephalopathia haemorrhagica superior, pseudoencephalitis haemorrhagica superior, Wernickejeva encefalopatija;  prim. Korsakovova psihoza;
Whipplova (G. H.) ~ zelo redka sistemska bolezen z malabsorpcijo, limfadenopatijo, povišano telesno temperaturo, kožno hiperpigmentacijo, anemijo, artralgijo, artritisom, plevritisom, endokarditisom in okvarami osrednjega živčevja (v bioptatu duodenalne sluznice so v sluznici lastni plasti PAS-pozitivni makrofagi, ki vsebujejo grampozitivne bacile Tropheryma whipplei) sin. intestinalna lipodistrofija, lipodystrophia intestinalis, morbus Whipple (G. H.);
Whitmorova ~ → melioidoza;
Wilsonova (S. A. K.) ~ hepatolentikularna → degeneracija;
ženske ~i ki so značilne za žensko;
živčno-mišična ~ bolezen živca in pripadajoče mišice;
Wolmanova ~ redka avtosomsko recesivno dedna lipidna tezavrizmoza s kopičenjem holesterolnih estrov v lizosomih zaradi manjkanja encima lizosomska kisla lipaza in z znaki ksantomatoza, hepatosplenomegalija, anemija, adrenalna kalcifikacija, steatoreja in hiranje ter s smrtjo v prvem letu življenja prim. sterol esteraza;
z IgG4 povezana sklerozirajoča ~ avtoimunska bolezen, pri kateri je v več organih infiltracija z IgG4 secernirajočimi plazmatkmi in celicami T pomagalkami ter fibroza (zvišana je serumska koncentracija imunoglobulinov G4, razvije pa se npr. sklerozirajoči pankreatitis, sklerozirajoči holangitis, sklerozirajoči sialadenitis, intersticijska pljučna bolezen, retroperitonealna fibroza idr.)  sin. IgG4-RD Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek