bortezomíb -a  sintetični zaviralec proteasoma, uporablja se pri zdravljenju diseminiranega plazmacitoma in se daje parenteralno  prim. proteasom, zaviralec proteasomaVir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek