Brenner, Sydney [brénər sídni] (1927—2019)  južnoafriški biolog v Veliki Britaniji in ZDA, dobitnik Nobelove nagrade za fiziologijo ali medicino 2002 skupaj z R. H. Horvitzem in J. E. Sulstonom za nova spoznanja o rasti tkiv in programirani celični smrti Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek