burst fracture [bəŕst frákčər] angl.  vrsta kompresijskega zloma vretenca, pri katerem sta prekinjeni sprednja in zadajšnja ploskev telesa vretenca s premikom fragmenta v spinalni kanal 

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta