cefotaksím -a  pripadnik tretje generacije cefalosporinov za parenteralno dajanje, zelo odporen proti mnogim bakterijskim betalaktamazam, učinkovit proti mnogim grampozitivnim in gramnegativnim aerobnim bakterijam  prim. cefalosporini

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek