célica -e ž  

1. majhen zaprt prostor 

Razložene stalne zveze:
elektrokemijska ~ dve posodi, napolnjeni z raztopino elektrolita in spojeni s solnim mostičkom, v kateri sta potopljeni dve različni kovinski elektrodi, povezani z vodnikom, skozi katerega zaradi razlik med potencialoma elektrod teče električni tok (naprava za pretvorbo kemične energije v električno) prim. galvanski člen;
ionizacijska ~ naprava za merjenje ekspozicijske doze sin. ionizacijska komora  


2. z zrakom izpolnjena votlinica v kosti  sin. cellula (2), celula

Proste zveze:
pnevmatizacija mastoidnih celic;  

Razložene stalne zveze:
mastoidne ~e votlinice v mastoidnem procesusu, ki so v zvezi z bobnično votlino sin. cellulae mastoideae, mastoidne celule;
sitkine ~e številne majhne z zrakom napolnjene votlinice v sitkinem labirintu sin. cellulae ethmoidales, etmoidne celule, sinus ethmoidales;
sprednje sitkine ~e sprednja skupina z zrakom napolnjenih votlinic v sitkinem labirintu, ki se odpirajo v srednji nosni hodnik sin. cellulae ethmoidales anteriores, sinus ethmoidales anteriores;
zadajšnje sitkine ~e zadajšnja skupina z zrakom napolnjenih votlinic v sitkinem labirintu, ki se odpirajo v zgornji nosni hodnik sin. cellulae ethmoidales posteriores, sinus ethmoidales posteriores  


3. najmanjša enota živih bitij, ki je sposobna za samostojno življenje kot enoceličar ali pa sestavlja mnogocelične organizme  sin. cellula (1)

Proste zveze:
ameboidna ~, braditrofna ~, ~ kite, diferencirana ~, diploidna ~, eksokrina ~, endokrina ~, endotelijska ~, epitelijska ~, haploidna ~, levkemična ~, levkemija celic T, limfatična ~, limfom plaščnih celic, maščobna ~, melanomska ~, mezenhimska ~, mišična ~, mobilna ~, moške spolne ~e, normalna ~, ovarijske matične ~e, pomitotična ~, programirano odmiranje ~e, rastlinska ~, resorpcijska ~, sekrecijska ~, trofoblastna ~, tumorska ~, vezivna ~, zamrznjene matične ~e, ženske spolne ~e, živalska ~;  

Stalne zveze:
adenom Hürthlejevih celic, adenom jetrnih celic, anemija s tarčastimi ~ami, avtologna presaditev perifernih krvotvornih matičnih celic, avtologna transplantacija perifernih krvotvornih matičnih celic, ~o penetrirajoči peptidi, gensko zdravljenje matičnih celic ex vivo, hiperplazija celic bazalne in parabazalne plasti, histiocitoza Langerhansovih celic, homeostaza matičnih celic, intersticijske ~e stimulirajoči hormon, karcinoid čašastih celic, karcinom ledvičnih celic, karcinom Merklovih celic, komora za štetje celic, kožni limfom celic B, kožni limfom celic T, levkemija celic B, levkemija celic T, limfom celic T, miokarditis celic velikank, limfom marginalnih celic B, limfom plaščnih celic, niša matičnih celic, odmiranje ~e, pasaža celic, plastičnost matičnih celic, poliomavirus Merklovih celic, prenos jedra somatske ~e, prenos matičnih celic, presaditev perifernih krvotvornih matičnih celic, propad ~e, sindrom Sertolijevih celic, splenični limfom marginalnih celic, terapija s ~ami, transplantacija perifernih krvotvornih matičnih celic, tumor granuliranih celic, tumor hilusnih celic, tumor Merklovih celic, tumor Sertolijevih celic, tumor Sertolijevih in Leydigovih celic, ustanova za tkiva in ~e, zdravljenje s ~ami, zdravljenje z mezenhimskimi matičnimi ~ami;  

Razložene stalne zveze:
absorpcijska ~ → enterocit;
acidofilna ~ adenohipofize ena od dveh vrst celic adenohipofize, ki se obarva s kislimi barvili, mednje spadajo somatotropne in mamotropne celice;
acidogena ~ acidofilna celica v želodčnih lastnih žlezah, ki secernira vodikove in kloridne ione, iz katerih nastane v svetlini klorovodikova kislina;
adelomorfna ~ pepsinogena → celica;
adventicijska ~ 1. histiocit, ki se od zunaj prilega kapilari 2. → pericit;
akantozna ~ ki je značilna za akantozo;
akceptorska ~ celica, ki je prejemnik določenega kemičnega signala;
albuminozna ~ žlezna celica v albuminoznih alveolih in albuminoznih polmesecih slinavk, ki izloča tekoč sekret z veliko encimi;
alogenske krvotvorne matične ~e ki so pridobljene iz periferne krvi darovalca (po stimulaciji kostnega mozga z hematopetskimi rastnimi dejavniki) ali iz popkovnične krvi;
alveolarna ~ → pnevmocit;
amakrina ~ internevron v mrežnici, ki nima nevrita in katerega dendriti delajo sinapse med različnimi bipolarnimi celicami in nevroni sin. amakrinka;
ancestorska ~ prekurzorska → celica;
angiogenetske ~e predniške celice, iz katerih nastaja novo žilje;
Aničkovova ~ velika mononuklearna celica Aschoffovega granuloma, ki ima v jedru nazobčano podolgovato kromatinsko tvorbo;
antigen predstavitvene ~e celice, ki zajamejo antigene s fagocitozo (makrofagi), endocitozo in pinocitozo (dendritične celice, Langerhansove celice, celice B), jih predelajo in vezane na molekule PHK na celični površini predstavijo imunokompetentnim celicam (celicam T) sin. APC;  prim. dendritična celica;
antigen predstavljajoče ~e antigen predstavitvene → celice;
apoptotska ~ ki kaže znake apoptoze;
argentafina ~ enteroendokrina celica s sekrecijskimi zrnci, ki neposredno reducirajo srebrove soli in se obarvajo črno prim. argirofilna celica;
argirofilna ~ enteroendokrina celica s sekrecijskimi zrnci, ki reducirajo srebrove soli po dodatku reducentov in se obarvajo črno prim. argentafina celica;
Armanni-Ebsteinova ~ epitelijska celica v proksimalnem tubulu ledvic, vakuolizirana zaradi odlaganja glikogena, vidna pri nezdravljeni sladkorni bolezni;
Aschoffova ~ velika celica Aschoffovega granuloma z enim ali več jedri in bazofilno citoplazmo;
bazalna ~ ki je v spodnji plasti večskladnega epitelija;
bazofilna ~ adenohipofize vsaka iz skupine celic adenohipofize, ki se obarvajo z bazičnimi barvili, mednje spadajo gonadotropne, tirotropne in kortikotropne celice;
Bečeva ~ velika piramidna celica;
Bergmannova (G. H.) ~ modificirani astrocit iz cerebelarne skorje na ravni Purkynjevih celic, ki pošilja več izrastkov pravokotno proti površju organa sin. Bergmannova (G. H.) glija;
bipolarna ~ bipolarni nevron, ki prevaja vzburjenje od fotoreceptorskih celic do nevronov mrežnice sin. bipolarka;
blastna ~ 1. nezrela, malo diferencirana celica 2. levkemična celica v periferni krvi;
~ A glukagonska → celica;
~ APUD celica sistema APUD;
~ B 1. insulinska → celica 2. → limfocit B;
~ C kalcitoninska → celica;
~ D celica pankreasnih otočkov, ki verjetno secernira gastrin in somatostatin;
~ EC enterokromafina → celica;
~ F eritrocit odraslega, ki vsebuje homoglobin F;
~ F insularnega aparata celica v pankreasnih otočkih, ki izloča pankreasni polipeptid;
~ G enteroendokrina celica v sluznici antruma želodca, ki izloča gastrin;
~ K 1. naravna → celica ubijalka 2. makrofag v rumenem telescu;
~ L enteroendokrina celica v sluznici jejunuma, ki izloča GLP-1 in GIP;
~ LAK celica NK, ki zaradi gojenja in vitro ob navzočnosti citokinov razvije povečano zmožnost ubijanja tumorskih celic;
~ LE granulocit ali monocit, ki vsebuje gost, homogen material, ki je nastal iz fagocitiranega jedra druge celice po reakciji z antinuklearnimi protitelesi  prim. test celic LE;
~ M membranska epitelijska → celica;
~ NK naravna → celica ubijalka;
~ pečatnica v kateri velika citoplazemska vakuola, vsebujoča mucin, potisne jedro na periferijo celice (npr. v tkivu adenokarcinoma želodca, ki tvori mucin) sin. pečatnica;
~ po Dorothy Reed Reed-Sternbergova → celica;
~ potomka hčerinska → celica;
~ PP → celica F insularnega aparata;
~ prednica prekurzorska → celica;
~ S enteroendokrina celica, največ jih je v Lieberkühnovih kriptah dvanajstnika, kjer izločajo sekretin;
~ T → limfocit T;
~ T CD 4 → celica T pomagalka;
~ T CD 8 citotoksični → limfocit T;
~ Th → celica T pomagalka;
~ Th1 podtip celice T pomagalke, ki z izločanjem citokinov (npr. interferona γ) spodbuja citotoksični imunski odziv;
~ Th2 podtip celice T pomagalke, ki z izločanjem citokinov (npr. interlevkina-4) spodbuja protitelesni imunski odziv;
~ Th3 podtip celice T pomagalke, največ jih je v gastrointestialnem traktu, izločajo TGF beta, zavirajo imunski odziv na zaužite antigene;
~ T pomagalka limfocit T, ki z neposrednim celičnim stikom in z izločanjem citokinov sodeluje pri aktivaciji limfocita B za sintezo protiteles (sodeluje tudi pri aktivaciji citotoksičnega limfocita) sin. limfocit T CD4, pomagalka;  prim. celica Th1, celica Th2, celica Th3;
~ T ubijalka citotoksični → limfocit T;
~ velikanka zelo velika, pogosto večjedrna celica (npr. v tujkovem ali tuberkuloznem granulomu) sin. velikanka (1);
~ velikanka decidue zelo velika celica na mestu, kjer vdira trofoblast v deciduo, nastala iz decidue ali sinciciotrofoblasta;
~ VIP enteroendokrina celica, ki izloča vazoaktivni intestinalni peptid;
~ zaviralka limfocit T, ki zavira humoralne in celične imunske odzive sin. zaviralka;
~e CHO ovarijske → celice kitajskega hrčka;
~e "decoy" značilno spremenjene epitelijske celice v sedimentu urina, ki imajo lažni videz malignih celic (pri okužbi s poliomavirusi vsebujejo velike bazofilne virusne vključke);
~e ECL enterokromafinim celicam podobne celice v sluznici želodca, ki sproščajo histamin z delovanjem acetilholina ali gastrina, so blizu acidogenih celic;
~e granuloze folikularne celice v sekundarnem in terciarnem jajčnikovem foliklu, ki kot večskladni epitelij obdajajo jajčno celico in skupaj z njo tvorijo cumulus oophorus;
~e HeLa celice prve trajne kulture iz humanega karcinoma materničnega vratu, primerne za preučevanje virusov in celičnih procesov (imenovane po dajalki Henrietti Lacks);
~e MIAMI vrsta pluripotentnih matičnih celic iz kostnega mozga;
~e NKT limfociti T, ki izražajo tudi površinske označevalce celic NK prim. NKT-celični limfom;
~e Vero trajna linija celic v kulturi, ki se uporablja kot gojišče za viruse, rikecije, tripanosome in pripravo vakcin;
~e VSEL zelo majhne celice, podobne embrionalnim matičnim celicam, ki so v kostnem mozgu in drugih tkivih, verjetno izvirajo iz embriogeneze in stalno naseljujejo določene predele organizma;
centroacinarna ~ celica vstavka, ki sega v svetlino pankreasovega acinusa;
ciljna ~ tarčna → celica;
cirkulirajoče tumorske ~e celice iz primarnega tumorja, ki so skozi tumorsko žilje vstopile v kri sin. CTC;
Clarova ~ celica brez migetalk v epiteliju bronhiolusa, ki vsebuje številne mitohondrije in secernira na površje epitelija zmes glikozaminglikanov in holesterola;
Claudiusova ~ vsaka od svetlih izoprizmatskih opornih celic spiralnega organa, ki mejijo navznoter na Hensenove celice, navzven pa na vaskularno strijo;
čašasta ~ → čašica;
čutna ~ ki je specializirana za sprejemanje dražljajev sin. čutnica;
Deitersova ~ falangna → celica;
delomorfna ~ acidogena → celica;
dendritična ~  nav. mn. vrsta antigen predstavitvenih celic s številnimi izrastki, ki so v intersticiju večine organov in v germinativnih središčih limfatičnih foliklov, aktivirajo se ob stiku z antigeni, ki jih zajamejo in predelajo ter predstavijo imunokompetentnim celicam prim. folikularna dendritična celica, intersticijska dendritična celica, zdravljenje z dendritičnimi celicami;
dežnikasta ~ površinska celica prehodnega epitelija, ki kot dežnik pokriva spodaj ležeče celice;
dlakava ~ limfocitu podobna celica, ki po posebnem barvanju kaže številne nitaste citoplazemske izrastke in se pojavlja pri dlakavocelični levkemiji sin. hairy cell;
embrionalne germinalne ~e pluripotentne celice, ki izvirajo iz zgodnjih spolnih (germinalnih) celic, pridobljenih iz gonadnega grebena zarodka in gojenih v kulturi;
embrionalne karcinomske ~e pluripotentne celice, ki jih vsebujejo teratokarcinomi;
embrionalne matične ~e pluripotentne matične celice, ki jih osamijo iz embrioblasta, preden ta začne tvoriti klične liste sin. EMC;
embrionalnim matičnim celicam podobne ~e matične celice, ki niso izolirane iz embrioblasta, ampak iz tkiv ploda ali odraslega človeka, izražajo pa lastnosti embrionalnih matičnih celic, kot npr. pluripotentnost (v to skupino se uvrščajo celice MASC, MIAMI, VSEL in druge);
embrionalnim matičnim celicam podobne ~e iz popkovnične krvi celice iz popkovnične krvi, ki izražajo ustrezne embrionalne označevalce sin. CBESC;
endometrijske regenerativne ~e menstrualne matične → celice;
endotelijske predniške ~e iz katerih se razvije nov žilni endotelij, nastajajo v kostnem mozgu in/ali iz krajevnega drobnega žilja sin. EPC;
enteroendokrina ~ vsaka od bazalnih celic, razpršenih v epiteliju prebavil, ki vsebujejo sekrecijska zrnca in secernirajo gastrointestinalne hormone (s histološkimi in imunocitokemičnimi tehnikami se ločijo na več tipov);
enterokromafina ~ kromafina enteroendokrina celica, ki verjetno secernira serotonin in motilin;
ependimska ~ vsaka od nevroglijskih celic, ki odevajo možganske ventrikle in centralni kanal;
epitelijska retikulumska ~ vsaka od celic epitelijskega izvora in zvezdaste oblike, ki tvorijo ogrodje timusa, v katerem zorijo limfociti T, nekatere secernirajo timusni hormon;
epiteloidna ~ vsaka od celic, ki niso epitelijskega izvora, ležijo pa tesno druga ob drugi in so podobne epitelijskim celicam (npr. specializirane gladkomišične celice v arteriovenskih anastomozah ali modificirani makrofagi pri nekaterih kroničnih vnetjih);
evkariontska ~ ki ima jedro, v katerem je dedna snov oddeljena od citoplazme z jedrno ovojnico prim. evkariont, prokariontska celica;
falangna ~ vsaka od opornih celic spiralnega organa, na katere se prilegajo dlačnice, urejene v dveh notranjih vrstah ter štirih do petih zunanjih vrstah;
feokromna ~ kromafina → celica;
folikularna ~ 1. vsaka od celic ploščatega do visokoprizmatskega epitelija, ki v jajčnikovem foliklu obdajajo žensko spolno celico 2. vsaka od celic ploščatega, izoprizmatskega ali visokoprizmatskega epitelija, ki tvorijo steno ščitničnega folikla ter secernirajo tiroksin in trijodtironin;
folikularna dendritična ~ nav. mn. vrsta antigen predstavitvenih celic s številnimi dolgimi izrastki v kličnih središčih limfatičnih foliklov, aktivirajo se ob stiku z antigeni, vezanimi s protitelesi ali komponentami komplementa, ki jih zajamejo in predelajo ter predstavijo limfocitom B;
fotoreceptivna ganglijska ~ fotosenzitivna ganglijska → celica;
fotoreceptorska ~ vsaka od čutnih celic, občutljivih za svetlobo, ki so v mrežnici bodisi kot paličnice bodisi kot čepnice;
fotosenzitivna ganglijska ~ vsaka od ganglijskih celice mrežnice, ki vsebujejo melanopsin in sodelujejo v uravnavanju cirkadianega ritma ter pri reakciji zenice na osvetlitev ;
ganglijska ~ → nevron;
ganglijske ~e mrežnice celice ganglijskega sklada mrežnice, katerih aksoni tvorijo vidni živec;
Gaucherova ~ velika celica z enim ekscentrično ležečim jedrom ali več takimi jedri in valovito fibrilarno strukturo citoplazme (povečan makrofag z nerazgrajenim glukocerebrozidom, značilen za Gaucherovo bolezen);
germinalne ~e spolne → celice;
germinalne matične ~e spolno usmerjene matične celice (pri moškem predniške celice v testisih, ki se samoobnavljajo in diferencirajo v spermije, pri ženski predniške celice oocitov, ki dozorevajo iz matičnih celic v površinskem epiteliju jajčnika);
gladkomišična ~ celica gladke mišičnine sin. gladkomišično vlakno;  prim. gladka mišičnina;
glavna ~ 1. ki v obščitnicah tvori večino parenhima, je rahlo acidofilna (se lahko pojavlja v mirujoči fazi kot svetla celica, bogata z glikogenom, ali v sekrecijski fazi kot temna celica) in secernira parathormon 2. pepsinogena → celica;
glavna ~ obščitnice glavna → celica (1);
glavna ~ želodca pepsinogena → celica;
glijska ~ nevroglijska → celica;
globoidna ~ vsaka od številnih velikih večjedrnih celic, ki vsebujejo cerebrozide v možganih pri Krabbejevi levkodistrofiji;
glomusna ~ epiteloidna kemorecepcijska celica v organih glomus caroticum in glomus aorticum;
glukagonska ~ vsaka od celic v pankreasnih otočkih, ki secernira glukagon;
gonadotropna ~ bazofilna celica v adenohipofizi, ki secernira gonadotropine;
hčerinska ~ vsaka od celic, nastalih z delitvijo materinske celice;
hematopoetske matične ~e krvotvorne matične → celice;
Hensenova ~ vsaka od prizmatičnih opornih celic spiralnega organa, ki ležijo med zunanjimi falangnimi in Claudiusovimi celicami;
hibridna ~ celica, nastala z zlitjem dveh ali več celic prim. hibridom;
hibridomska ~ celica hibridoma;
hilusna ~ nav. mn. epiteloidne celice v jajčnikovem hilusu in mezoovariju, ki vsebujejo veliko lipokroma in secernirajo androgene;
Hodgkinova (T.) ~ Reed-Sternbergova → celica;
Hofbauerjeva ~ vsaka od celic, raztresenih v mezenhimu horijevih resic, ki imajo verjetno fagocitno funkcijo;
horizontalna ~ internevron v mrežnici, ki vzpostavlja sinapse med fotoreceptorskimi in bipolarnimi celicami sin. horizontalka;
Hortegove ~e → mikroglija;
Hürthlejeva ~ velika celica z drobno zrnato eozinofilno citoplazmo, včasih vidna v ščitnici, iz katere so grajeni nekateri adenomi in karcinomi ščitnice prim. onkocit;
imunokompetentna ~ limfocit, zmožen spoznati določene antigene in se nanje ustrezno odzvati;
inducirane pluripotentne matične ~e vrsta pluripotentnih celic, ki jih pridobijo iz somatskih celic odraslih s transfekcijo z zgodnjimi embrionalnimi geni sin. iPSC;
insulinska ~ vsaka od celic v pankreasnih otočkih, ki secernira insulin;
interdigitalna ~ retikulumska celica v področjih bezgavk z limfociti T s kratkimi izrastki;
intermediarna ~ celica v srednji plasti večskladnega epitelija;
intersticijska ~ acidofilna celica v testisu, ki secernira testosteron;
intersticijska dendritična ~a vrsta antigen predstavitvenih celic s številnimi dolgimi izrastki, so v koži, dihalih, prebavilih, aktivirajo se ob stiku z antigeni, ki jih zajamejo in predelajo ter po migraciji v bezgavke predstavijo limfocitom T;
izvorna ~ matična → celica;
jajčna ~ → jajčece;
jukstaglomerulna ~ vsaka od epiteloidnih modificiranih gladkomišičnih celic v mediji aferentne arteriole pred vstopom v ledvični glomerul, ki secernirajo renin ali njegove predstopnje;
kalcitoninska ~ vsaka od svetlih celic na periferiji ščitničnega folikla, ki sintetizirajo prokalcitonin in secernirajo kalcitonin;
kambijska ~ celica intersticijskega veziva, morfološko podobna fibroblastu, potencialna matična celica za vse druge tipe celic intersticijskega veziva, verjetno enaka pericitu;
kastracijska ~ vsaka od vakuolariziranih hipertrofičnih gonadotropnih celic, ki se pojavijo po kastraciji ali pri gonadni insuficienci;
kaveolirana ~ tip redke celice v epiteliju želodca in črevesa, z apikalnimi mikrovilusi, med katerimi so cevčice nepravilnih oblik, segajoče v citoplazmo;
kemoreceptorska ~ čutna celica, občutljiva za razne kemične snovi;
konidiogena ~ hifa ali konidiofora, iz katere nastajajo konidiji;
kortikomelanotropna ~ kortikotropna → celica;
kortikotropna ~ celica adenohipofize, ki secernira kortikotropin, melanotropin, lipotropine in β-endorfin;
košaričasta ~ inhibitorni internevron v skorji malih možganov, katerega kolaterale ovijajo perikarione Purkynjevih celic v obliki košaric;
kromafina ~ katere zrnca porjavijo s kromovimi solmi in ki secernira kateholamine;
kromofilna ~ vsaka od celic v adenohipofizi, ki se intenzivno barva s kislimi ali z bazičnimi barvili;
kromofobna ~ vsaka od celic v adenohipofizi, ki se slabo barva (večino imajo za kortikotropne celice, manjšino pa za matične celice vseh kromofilnih celic ali za degranulirane kromofilne celice);
krovna ~ epitelijska celica, ki predvsem varuje spodaj ležeče celice;
krvne ~e celice v krvi, ki se delijo na eritrocite, levkocite in trombocite (prave celice z jedrom so le levkociti, eritrociti so brezjedrne celice, trombociti so deli megakariocitov) sin. krvničke;
krvotvorne matične ~e multipotentne matične celice v rdečem kostnem mozgu, ki se lahko razvijejo v eritrocite, levkocite in trombocite sin. HSC, KMC;  prim. alogenske krvotvorne matične celice, periferne krvotvorne matične celice;
Kulčickijeva ~ enteroendokrina → celica;
Kupfferjeva ~ makrofag v jetrnem sinusoidu;
laktotropna ~ mamotropna → celica;
Langerhansova ~ celica v normalni pokožnici, vrsta specializirane dendritične celice, ki se impregnira s kovinami in ima imunske funkcije;
Langhansova ~ 1. celica citotrofoblasta 2. večjedrna celica velikanka (npr. pri tuberkulozi in drugih granulomih), v kateri so jedra urejena v loku na celični periferiji;
Leydigova ~ intersticijska → celica;
limbusne epitelijske matične ~e matične celice za obnovo kornealnega epitelija, ki se nahajajo v roženičnem limbusu sin. LEMC;
limfatične krvotvorne matične ~e multipotentne matične celice, ki se lahko razvijejo v celice limfatične vrste (limfocite T, limfocite B in naravne celice ubijalke);
limfoplazmocitoidna ~ malemu limfocitu podobna celica z ekscentričnim jedrom in bazofilno citoplazmo, ki secernira imunoglobuline prim. limfoplazmocitoidni limfom;
linijsko usmerjena ~ celica, ki kaže vse značilnosti pripadnosti določenemu tkivu oziroma določeni celični vrsti;
lupusna ~ → celica LE;
luteinska ~ granuloze večja, svetlejša celica, nastala iz granuloze jajčnikovega folikla, ki secernira predvsem progesteron in majhne količine estrogenov;
luteinska ~ teke manjša, temnejša celica, nastala iz notranje teke jajčnikovega folikla, ki secernira estrogene in progesteron;
luteinske ~e poliedrične parenhimske celice rumenega telesca dveh vrst (luteinske celice granuloze in luteinske celice teke);
mala motorična multipolarna ganglijska ~ drobna celica v sprednjem stebru hrbtnega mozga, končni združevalni nevron za vse impulze, namenjene intrafuzalnim mišičnim vlaknom v mišičnih vretenih skeletnih mišic trupa in udov sin. motorični nevron gama;
mala zrnasta ~ internevron s perikarionom v zrnati plasti malomožganske skorje;
maligna ~ mutirana celica, ki se deli nekontrolirano, dela maligne tumorje in zasevke;
mamotropna ~ acidofilna celica adenohipofize, ki secernira prolaktin;
marginalna ~ limfocit B ob zunanjem robu plaščne cone limfatičnega folikla, ki se lahko diferencira v monocitom podobne limfocite B in plazmatke;
maščobna ~ → adipocit;
materinska ~ ki se deli na dve hčerinski celici;
matična ~ nediferencirana ali malo diferencirana evkariontska celica, ki ima sposobnost samoobnavljanja z asimetrično celično delitvijo in pluripotentnost (zmožnost generirati hčerinske celice, ki so razvojno usmerjene v različne celične linije) prim. asimetrična celična delitev, multipotentnost, oligopotentnost, pluripotentnost, totipotentnost, samoobnavljanje, unipotentnost;
matične ~e odraslega somatske matične → celice;
matične ~e iz popkovnične krvi multipotentne matične celice, ki so v popkovnični krvi in jih lahko zberejo ob rojstvu z odvzemom krvi iz popkovnične vene sin. UCBSC;
mehurčasta ~ v kateri je paraplazma (npr. glikogen v embrionalnem epiteliju ali lipidi v zreli maščobni celici) odrinila jedro s citoplazmo ob plazmalemo;
membranska epitelijska ~ celica na površju združenih limfatičnih foliklov, ki aktivno lovi antigene iz črevesnega lumna in jih posreduje limfatičnemu tkivu pod njo;
meningotelijska ~ sploščena modificirana vezivna celica, ki sestavlja skupaj z ožiljenim rahlim vezivom pio;
menstrualne matične ~e pluripotentne matične celice, odkrite v menstrualni krvi, izvirajoče iz normalnega endometrija sin. ERC, MenSC;
Merklova ~ modificirana epitelijska celica v bazalnem skladu pokožnice, ki je v sinaptičnem stiku s koncem dendrita in tvori skupaj z njim Merklovo tipalno ploščico;
metakromatska ~ tkivni → bazofilec;
mezangijska ~ vsaka od pericitom podobnih celic med kapilarami ledvičnih glomerulov, ki so sposobne fagocitirati;
mezenhimske matične ~e multipotentne matične celice, ki se lahko diferencirajo v celice kosti, hrustanca, kit, mišic in maščevja (so v kostnem mozgu kot stromalne celice z dvojno vlogo: so izvor celic nekrvotvornih tkiv in hkrati hranilne in podporne celice za rast in diferenciacijo krvnih celic) sin. MMC;  prim. zdravljenje z mezenhimskimi matičnimi celicami, zdrizovina;
mezotelijska ~ ploščata epitelijska celica mezenhimskega izvora, ki odeva serozne votline;
mieloična krvna ~ vsaka od krvnih celic, ki nastajajo v kostnem mozgu;
migetalčna ~ ki ima migetalke apikalno;
mikroglijska ~ celica mikroglije;
Mikuliczeva ~ okrogla celica z majhnim jedrom in vakuolizirano citoplazmo, značilna za rinosklerom;
mioepitelijska ~ vsaka od celic ektodermalnega izvora med bazalno lamino in epitelijskimi celicami nekaterih žlez (slinavk, znojnic, solznic in mlečnih žlez), zelo podobna gladkomišičnim celicam in s krčenjem pospešuje odtekanje sekreta v izvodila;
mononuklearna krvna ~ monocit ali limfocit;
Mottova ~ plazmatka z vakuolizirano citoplazmo in piknotičnim jedrom, ki naj bi tvorila protitelesa IgM, pojavlja se pri tripanosomozi;
mukoidna ~ mukozna → celica;
mukozna ~ vsaka od žleznih celic, ki secernirajo mucin in so v mukoznih in mešanih žlezah ter kot čašice v epiteliju;
Müllerjeva (H.) ~ radialni → gliocit;
multipolarna ganglijska ~ motorični nevron z nepravilno oblikovanim perikarionom in dendriti, usmerjenimi v razne smeri;
multipotentne matične ~e ki so sposobne tvoriti različne celične linije, ki vse pripadajo istemu kličnemu listu;
multipotentne matične ~e odraslega v različnih tkivih najdena vrsta matičnih celic odraslega s širokim diferenciacijskim potencialom sin. MASC;
naravna ~ ubijalka veliki limfocit, ki vsebuje azurofilna zrnca, s citotoksičnim mehanizmom ubijanja celic, vendar brez receptorjev za antigene (tuje ali okvarjene ali okužene celice prepozna verjetno preko receptorjev za molekule PHK I, kadar celice teh molekul ne izražajo, ali pa preko citotoksičnih protiteles) sin. veliki granulirani limfocit;  prim. citotoksično protitelo;
nediferencirana ~ želodca vsaka od maloštevilnih celic v vratu želodčnih žlez, ki se lahko diferencirajo v druge vrste epitelijskih celic;
nevroepitelijska ~ 1. celica v matriksni plasti nevralne cevi 2. nevron v površinskem epiteliju (npr. v olfaktornem epiteliju) ali čutna celica (npr. v mrežnici, ampularnih kristah, makulah sakulusa in utrikulusa, okušalnih brbončicah);
nevroglijska ~ vsaka od celic, ki dajejo nevronom oporo, sodelujejo pri njihovi prehrani, sintetizirajo mielinske ovojnice, fagocitirajo degenerirane nevrone, sodelujejo pri regeneraciji aksonov (so v centralnem živčevju kot ependimske celice, astrociti, oligodendroglijske in mikroglijske celice, v perifernem živčevju pa kot nevrolemske celice in amficiti) sin. gliacit, gliocit;
nevrolemska ~ nevroglijska celica v perifernem živčevju, ki tvori mielinsko ovojnico aksona ali v katero je vloženih več nemieliziranih aksonov, npr. živčna vlakna C (pomembna je za regeneracijo poškodovanega ali prekinjenega aksona) sin. lemnocit, nevrolemocit;
nevrosekretorna ~ celica, ki vsebuje nevrosekretorna zrnca in lahko izloča biogene amine ali nevropeptidne hormone;
nevusna ~ varianta melanocita v nevusu, ki producira melaninska zrnca, nima pa dendritičnih izrastkov;
nezarezana ~ nav. mn. limfoidne celice, ki v nasprotju z zarezanimi celicami nimajo zarez v jedrni membrani;
Niemann-Pickova (L.) ~ celica s satasto citoplazmo, ki vsebuje kapljice sfingomielina, je predvsem v vranici in kostnem mozgu pri Niemann-Pickovi (L.) bolezni;
obložna ~ acidogena → celica;
odrasle matične ~e somatske matične → celice;
oksifilna ~ acidofilna celica v obščitnicah, s številnimi mitohondriji;
oksintična ~ acidogena → celica;
olfaktorna ~ vohalna → celica;
oligodendroglijska ~ majhna nevroglijska celica v centralnem živčevju s številnimi podaljški, s katerimi tvori internodalne segmente meielinske ovojnice na sosednjih aksonih sin. oligodendrocit;
oligopotentne matične ~e ki so sposobne tvoriti manjše število celičnih linij znotraj določenega tkiva;
omnipotentne matične ~e totipotentne matične → celice;
oporna ~ vsaka od celic, ki dajejo oporo za funkcijo bistvenim celicam (npr. čutnim celicam v čutilih);
orjaška ~ → celica velikanka;
osteoprogenitorne ~e iz mezenhimskih celic nastale matične celice osteoblastov (so številne med osifikacijo, pri odraslem pa manj številne v periostu, endostu in Haversovih kanalih);
ovarijske ~e kitajskega hrčka celična linija, ki izvira iz ovarijskih celic kitajskega hrčka in jo pogosto uporabljajo pri medicinskih in bioloških raziskavah;
Panethova ~ v dnu intestinalnih kript ležeča celica z apikalnimi acidofilnimi zrnci, ki secernira lizocim;
parabazalna ~ celica blizu spodnje plasti večskladnega epitelija;
parafolikularna ~ kalcitoninska → celica;
parietalna ~ acidogena → celica;
penasta ~ satasta → celica;
pepsinogena ~ vsaka od bazofilnih celic v želodčnih lastnih žlezah, ki secernirajo pepsinogen in intrinzični faktor;
periferne krvotvorne matične ~e ki se s citoferezo pridobijo iz periferne krvi po stimulaciji kostnega mozga s hematopetskimi rastnimi dejavniki (npr. G-CSF ali CM-CSF);
perinevrijska ~ celica, ki oblikuje perinevrij;
perisinaptična Schwannova ~ glijska celica, ki oblaga končiče motoričnih aksonov v živčno-mišičnem stiku in ne tvori mielinske ovojnice;
Pickova (L.) ~ Niemann-Pickova (L.) → celica;
pigmentna ~ celica, nastala iz ektodermalne nevralne letvice, ki vsebuje zrnca melanina prim. melanocit;
piramidna ~ nevron, katerega perikarion piramidaste oblike je v možganski skorji;
pironinofilna ~ → imunoblast;
plaščna ~ 1. → amficit 2. mirujoči limfocit B v plaščni coni sekundarnega limfatičnega folikla;
pluripotentne matične ~e ki so sposobne tvoriti celične linije vseh treh kličnih listov, vključno z germalnimi celicami (primer so embrionalne matične celice);
plurivakuolarna ~ ki ima v citoplazmi številne vakuole (npr. celica rjavega maščevja);
poligonalna ~ ki ima v mikroskopskem preparatu poligonalen izgled;
polinuklearna krvna ~ polinuklearni → levkocit;
praizvirna ~ totipotentna celica od stopnje oplojenega jajčeca do blastomere;
prava živčna ~ → nevron;
predniška ~ delno diferencirana matična celica, usmerjena v razvoj določenih celičnih linij;
prekurzorska ~ delno diferencirana, ponavadi unipotentna celica, ki prispeva k formiranju tkiv;
progastomišična ~ celica prečno progaste mišičnine prim. prečno progasta mišičnina;
progenitorna ~ predniška → celica;
prokariontska ~ celica bakterij, katerih genom sestavlja le ena prstanasta molekula DNA, ki ni obdana z jedrno membrano in se ne deli z mitozo, njihova celica pa ne vsebuje celičnih organelov prim. evkariontska celica, prokariont, protist;
Purkynjeva ~ velik integrirajoči nevron v skorji malih možganov;
rakava matična ~ samoobnavljajoča se celica, ki je odgovorna za ohranjanje in rast tumorja, potencialna terapevtska tarča pri zdravljenju raka;
receptorna ~ celica čutila, ki sprejema dražljaje iz okolice;
Reed-Sternbergova ~ velika celica z dvema jedroma ali več jedri z izrazitimi nukleolusi, značilna za Hodgkinov (T.) limfom sin. Reed-Sternbergova velikanka, Sternbergova velikanka;
regulatorna ~ T regulatorni → limfocit T;
Renshawova ~ inhibitorni internevron v sivi substanci hrbtnega mozga, ki uravnava dejavnost motoričnega nevrona alfa (dejavnost Renshawove celice zavira tetanospazmin, učinke njenega zaviralnega nevrotransmitorja glicina na motorični nevron alfa pa strihnin);
reproduktivne ~e spolne → celice;
retikulumska ~ vsaka od celic zvezdaste oblike v retikularnem vezivu, sposobna sintetizirati retikulinska vlakna, fagocitirati tuje snovi ali kot dendritična celica predstaviti antigene na svojem površju;
retikulumska epitelijska ~ epitelijska celica zvezdaste oblike, ki tvori ogrodje limfoepitelijskih organov;
satasta ~ vsaka celica v histološkem preparatu, pri kateri ima citoplazma zaradi ekstrakcije lipidnih kapljic videz satovja (npr. lipofag, Niemann-Pickova (L.) celica);
satelitska ~ 1. → amficit 2. vsaka od sploščenih majhnih celic na periferiji skeletnega mišičnega vlakna, ki se delijo pri regeneraciji;
Schwannova ~ nevrolemska → celica;
sekretorna ~ vsaka celica, specializirana za zunanjo sekrecijo;
Sertolijeva ~ oporna celica v semenskem epiteliju;
Sézaryjeve ~e neoplastične celice T pomagalke, nenormalne mononuklearne celice značilne zgradbe, ki tvorijo trakaste skupke v zgornji plasti dermisa in v manjših skupkih vdirajo v epidermis (najdejo se pri fungoidnem granulomu, pri Sézaryjevem sindromu pa se pojavijo tudi v periferni krvi);
sinovijska ~ vezivna celica, ki oblikuje notranjo plast sinovijske membrane prim. sinoviocit;
somatotropna ~ vsaka od acidofilnih celic adenohipofize, ki secernirajo somatotropin;
somatske ~e navadno diploidne celice organizma, ki niso spolne;
somatske matične ~e multipotentne ali oligipotentne matične celice, ki jih v majhnem številu najdejo v različnih tkivih in organih ploda in odraslega in imajo sposobnost obnavljanja in plastičnosti;
spermatogena ~ vsaka celica v enem izmed petih razvojnih stadijev spermatogeneze (od spermatogonija preko spermatocita 1. in 2. reda ter spermatide do semenčice);
spolne ~e moške in ženske gamete (pri moškem semenčice, pri ženski jajčeca) in njihove matične celice;
spolne matične ~e germinalne matične → celice;
spominske ~e dolgoživi limfociti T ali B, ki se po ponovnem stiku z ustreznim antigenom diferencirajo v celice T ubijalke ali v plazmatke sin. mnemocit;
srčnomišična ~ celica srčne mišičnine sin. kardiomiocit;  prim. srčna mišičnina;
srpasta ~ → drepanocit;
stebričasta ~ vsaka od visokih opornih celic spiralnega organa, urejenih v dveh vrstah tako, da vrsti, naslonjeni druga na drugo, tvorita notranji predor;
stromalne ~e celice vezivne strome organa, npr. fibroblasti;
stromalne ~e kostnega mozga mešana populacija mezenhimskih matičnih celic in drugih nekrvotvornih celic, ki tvorijo nišo matičnih celic v kostnem mozgu in podpirajo rast in razvoj krvotvornih matičnih celic;
superficialna ~ celica na površju večskladnega epitelija;
tarčasta ~ eritrocit, ki je v sredini in na obrobju dobro obarvan in s svetlejšim kolobarjem med obema obarvanima predeloma sin. tarčasti eritrocit;
tarčna ~ ki je tarča za medcelični mediator, hormon, vektor (2), biološko zdravilo, dostavni nanodelec ali živčni končič;
terminalna Schwannova ~ perisinaptična Schwannova → celica;
tipalna ~ Merklova → celica;
tirotropna ~ bazofilna celica v adenohipofizi, ki secernira tirotropin;
tkivne matične ~e somatske matične → celice;
tolerogene dendritične ~e ki uravnavajo mehanizme imunske tolerance;
totipotentne matične ~e celice, sposobne tvoriti celoten organizem, vključno z ekstraembrionalnim tkivom (v naravi so to zigota in blastomere);
Toutonova ~ velikanka velika vakuolizirana celica s številnimi jedri v središču celice, značilna za histiocitome in ksantome;
trnasta ~ deformiran eritrocit pri azotemiji, želodčnem raku, krvaveči želodčni razjedi;
unipotentne matične ~e ki so sposobne tvoriti samo eno celično linijo, imajo pa sposobnost samoobnavljanja;
univakuolarna ~ ki v citoplazmi vsebuje eno sámo veliko vakuolo (npr. celica belega maščevja);
usmerjena matična ~ predniška → celica;
velika motorična multipolarna ganglijska ~ velika celica v sprednjem stebru hrbtnega mozga, končni združevalni nevron za vse impulze, namenjene ekstrafuzalnim mišičnim vlaknom skeletnih mišic trupa in udov sin. motorični nevron alfa;
velika zrnasta ~ internevron, ki ima perikarion v zunanjem delu zrnate plasti malomožganske skorje;
vohalna ~ bipolarni nevron v sluzničnem epiteliju olfaktorne regije, njegov centralni nevrit sega do olfaktornega bulbusa (življenjska doba vohalnih celic je 6 do 8 tednov, regenerirajo se iz matičnih celic vohalnega epitelija);
začetna rakava ~ mutirana predniška ali matična celica, iz katere se razvije rakava matična celica;
zarezana ~ nav. mn. limfoidne celice z ostro ugreznino ali z več ostrimi ugrezninami jedrne membrane, najdejo jih pri limfomih;
zarodne ~e spolne → celice;
zimogena ~ pepsinogena → celica;
zrnasta ~ majhen nevron v skorji malih možganov, ki deluje kot ekscitatorni internevron;
zunanja mejna ~ Hensenova → celica;
zunanja oporna ~ Claudiusova → celica;
zvezdasta ~ vsak od majhnih nevronov v skorji malih možganov, ki deluje kot inhibitorni internevron;
živčna ~ → nevron;
živčna matična ~ matična celica v živčnem tkivu odraslega, ki se lahko diferencira v nevrone in celice nevroglije;
žlezna ~ ki je specializirana za sekrecijo  Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek