Celsus, Aurelius Cornelius [célzus avrélius kornélius] (30 pr. n. št. — 45 n. št.)  starorimski enciklopedist medicine, v osmih knjigah »De medicina« (tudi "De re medica") omenja tudi štiri klasične znake vnetja: calor, dolor, rubor, tumor  sin. Celz

Stalne zveze:
kerion Celsi;  Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek