cepívo -a  suspenzija živih oslabljenih ali mrtvih mikroorganizmov, njihovih produktov ali delcev, DNA ali RNA, ki jo uporabljajo za povzročitev aktivne imunosti proti nekaterim nalezljivim boleznim  sin. vakcina;  prim. DNA-vakcina, RNA-vakcina

Proste zveze:
antimeningokokno ~, antipnevmokokno ~, antirabično ~, antitetanično ~, antivariolično ~, ~ proti antraksu, ~ proti japonskemu encefalitisu, liofilizirano ~;  

Razložene stalne zveze:
atenuirano ~ živo cepivo, ki vsebuje mikrobe, obdelane na način, da so izgubili virulenco;
bakterijsko atenuirano ~ živo cepivo, ki vsebuje bakterije, obdelane na način, da so izgubile virulenco;
bakterijsko ~ suspenzija živih oslabljenih ali mrtvih bakterij, njihovih produktov ali delcev, ki jo uporabljajo za aktivno imunizacijo proti nekaterim bakterijskim boleznim (npr. proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju idr.);
celocelično ~ ki vsebuje suspenzijo mrtvih bakterijskih celic;
~ BCG cepivo proti tuberkulozi sin. vakcina BCG;
~ Di-Te-Per → cepivo DTP;
~ DNA ki je izdelano iz rekombinantno spremenjenih vektorjev, kar omogoča, da se geni prenesejo v celice gostitelja (ta cepiva so še na stopnji poskusov na živalih);
~ DT cepivo za revakcinacijo, ki vsebuje davični in tetanusni toksoid;
~ DTaP cepivo, ki vsebuje davični toksoid, tetanusni toksoid in suspenzijo očiščenih beljakovin bacila Bordetella pertussis in s katerim se preprečuje davica, tetanus in oslovski kašelj, povzroča manj stranskih učinkov kot cepivo DTP, omogoča tudi cepljenje v odrasli dobi (v Sloveniji je cepljenje obvezno za otroke v starosti 3, 6, 9 in 15 do 18 mesecev);
~ DTP cepivo, ki vsebuje davični toksoid, tetanusni toksoid in suspenzijo mrtvih bacilov Bordetella pertussis in s katerim se preprečuje davica, tetanus in oslovski kašelj;
~ DTPHIbIPV kombinirano cepivo proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, okužbi z bacilom Haemophilus influenzae tipa b in otroški paralizi;
~ HAV cepivo proti virusnemu hepatitisu A (cepljenje se priporoča potnikom, ki potujejo v endemična področja);
~ HBV rekombinantno cepivo proti virusnemu hepatitisu B (v Sloveniji cepljenje obvezno za otroke v prvem razredu osnovne šole, cepljenje se priporoča ogroženim skupinam, npr. zdravstvenim delavcem);
~ Hib → cepivo proti bacilu Haemophilus influenzae tipa b;
~ MMR → cepivo OMR;
~ MMRV → cepivo OMRN;
~ mRNA cepivo s sintetično mRNA, ki kodira organizmu tujo beljakovino (antigen) bakterije ali virusa, na katero se odziva imunski sistem;
~ OMR kombinirano cepivo proti ošpicam, mumpsu in rdečkam (v Sloveniji je cepljenje obvezno za otroke v starosti 15 mesecev in v sedmem letu);
~ OMRN kombinirano cepivo proti ošpicam, mumpsu, rdečkam in noricam;
~ proti bacilu Haemophilus influenzae tipa b cepivo, ki vsebuje kapsularni polisaharid bacila Haemophilus influenzae tipa b konjugiran z davičnim toksoidom, ki učinkovito preprečuje invazivne okužbe, npr. meningitis ali sepso (v Sloveniji je cepljenje obvezno za otroke v starosti 3, 6, 9, 15 do 18 mesecev in v tretjem do petem letu);
~ proti covid-19 v Sloveniji so bila uporabljena cepiva mRNA ter na željo posameznika tudi vektorska cepiva ;
~ proti davici in tetanusu → cepivo DT;
~ proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju 1. → cepivo DTaP 2. → cepivo DTP;
~ proti influenci inaktivirano cepivo, ki vsebuje seve, za katere menijo, da bodo povzročili bolezen v aktualni sezoni (cepi se vsako leto novembra, priporoča se ogroženim osebam, to je kroničnim bolnikom in osebam, starejšim od 65 let);
~ proti hepatitisu B → cepivo HBV;
~ proti klopnemu meningoencefalitisu cepivo iz inaktiviranega virusa (v Sloveniji je obvezno za osebe, ki so pri svojem delu izpostavljene nevarnosti okužbe, npr. za gozdarske delavce, priporoča se osebam, ki živijo ali prihajajo na endemično področje);
~ proti mumpsu 1. → cepivo OMR 2. → cepivo OMRN;
~ proti noricam 1. živo atenuirano cepivo proti noricam (priporoča se cepljenje otrok, ki imajo motnje v imunskem odzivu, in cepljenje odraslih, zlasti žensk v rodnem obdobju, ki niso prebolele noric) 2. → cepivo OMRN;
~ proti oslovskemu kašlju 1. ki ga uporabljajo v dveh oblikah, kot suspenzijo mrtvih bakterij (cepivo ima več stranskih učinkov) in kot acelularno cepivo (ki ima malo stranskih učinkov, je pa enako učinkovito) 2. → DTaP 3. → DTP;
~ proti ošpicam 1. → cepivo OMR 2. → cepivo OMRN;
~ proti ošpicam, mumpsu in rdečkam → cepivo OMR;
~ proti ošpicam, mumpsu, rdečkam in noricam → cepivo OMRN;
~ proti pnevmokokni pljučnici ki vsebuje kapsularne antigene 23 serotipov pnevmokokov (cepijo naj se osebe, stare več kot 65 let, osebe z motnjami v imunskem odzivu, osebe, ki so jim odstranili vranico, bolniki s kroničnimi boleznimi);
~ proti poliomielitisu 1. inaktivirano → cepivo proti poliomielitisu 2. oralno atenuirano → cepivo proti poliomielitisu sin. polio vakcina;
~ proti ptičji gripi cepivo proti virusu ptičje gripe H5N1;
~ proti rdečkam 1. → cepivo OMR 2. → cepivo OMRN;
~ proti rumeni mrzlici živo atenuirano cepivo (cepljenje se priporoča potnikom, ki potujejo na endemična področja);
~ proti steklini ki je z uporabo atenuiranega virusa izdelano na humanih diploidnih celicah, je varno in učinkovito (cepljenje je obvezno za osebe, ki jih je ugriznila ali ranila stekla žival, pes ali mačka neznanega lastnika, in za osebe, ki so se ranile pri delu z materialom, okuženim z virusom stekline) sin. HDCV;
~ proti tetanusu cepivo za revakcinacijo, ki vsebuje tetanusni toksoid;
~ proti trebušnemu tifusu parenteralno toplotno inaktivirano → cepivo proti trebušnemu tifusu;
dvovalentno rekombinantno ~ proti HPV cepivo proti humanim papilomavirusom s tremi odmerki po shemi 0, 1, 6 mesecev;
inaktivirano ~ ki ga pridobivajo iz mrtvih mikrobov ali tako, da z gensko tehnologijo vnesejo v genom bakterijskih ali evkariotskih celic gene za pomembne antigenske molekule in z njihovim gojenjem izdelujejo varna in poceni cepiva;
inaktivirano ~ proti poliomielitisu suspenzija vseh treh inaktiviranih serotipov poliovirusov, ki se injicira in s katero cepijo otroke in odrasle pri nas in v razvitem svetu (cepijo s štirimi odmerki pri starosti 3, 4 do 5, 6 in 18 do 24 mesecev) sin. IPV;
inaktivirano ~ split-virion influenca A/Vietnam/1194/2004 cepivo proti virusu influence H5N1 (virus ptičje gripe), potrebna sta dva odmerka, imunski odziv je ustrezen;
inaktivirano ~ subvirion influenca A (H5N1) cepivo proti virusu influence H5N1 (virus ptičje gripe), potrebna sta dva odmerka, imunski odziv je ustrezen;
intranazalno ~ ki se daje kot pršilo v nos;
komponentno ~ ki vsebuje imunogene sestavine mikroorganizma;
konjugirano ~ proti meningokoku serološke skupine C vsebuje z adjuvantno beljakovino konjugirane kapsularne polisaharide meningokokov serološke skupine C, priporočajo ga osebam, ki potujejo na hiperendemična področja, in osebam, ki so bile v tesnem stiku z bolnikom z okužbo, ki jo je povzročil meningokok serološke skupine C (otroke, starejše od enega leta, mladostnike in odrasle cepijo z enim odmerkom, otroke do enega leta starosti s tremi odmerki v enomesečnih presledkih);
monovalentno ~ ki je pripravljeno za cepljenje proti eni vrsti povzročiteljev (npr. proti tetanusu);
mrtvo ~ inaktivirano → cepivo;
multivalentno ~ ki je pripravljeno za cepljenje proti več vrstam povzročiteljev (npr. cepivo DTP);
oralno inaktivirano ~ proti koleri vsebuje mrtve celice bakterije Vibrio cholerae O1 obeh serotipov (Inaba in Ogawa) in obeh biotipov (klasični in El Tor) z dodanim prečiščenim rekombinantnim toksinom kolere — podenota B, zaščiti 85 do 90 % prejemnikov;
oralno atenuirano ~ proti poliomielitisu ki ga uporabljajo v državah, kjer se poliomielitis še vedno pojavlja, vsebuje vse tri atenuirane serotipe poliovirusov, zaščiti 95 % ali več cepljenih, cepijo s štirimi odmerki pri starosti 2, 4, 6 in 15 mesecev sin. OPV, TOPV;
oralno živo atenuirano ~ proti koleri ki ga sestavlja genetsko spremenjeni sev bakterije Vibrio cholerae O1 serotip Inaba, zaščiti 80 % prejemnikov;
oslabljeno ~ atenuirano → cepivo;
parenteralno toplotno inaktivirano ~ proti trebušnemu tifusu v fenolu ohranjeno celocelično cepivo, ki ga danes zaradi številnih stranskih učinkov redko uporabljajo;
personalizirano protitumorsko ~o cepivo, pripravljeno za določenega bolnika, ki vsebuje antigene njegovega tumorja;
polivalentno ~ multivalentno → cepivo sin. polivalentna vakcina;
protitumorsko ~ ki vsebuje tumorske antigene sin. protitumorska vakcina, tumorska vakcina;
rekombinantno ~ ki je iz proteinov mikroorganizmov, pridobljenih s tehnologijo rekombinantne DNA, nastalo po vgradnji gena mikroorganizma v kvasovke, ki rastejo v fermentacijskih posodah na gojiščih, iz katerih končno pridobivajo cepivo z biokemičnim čiščenjem;
Sabinovo ~ oralno atenuirano → cepivo proti poliomielitisu;
Salkovo ~ inaktivirano → cepivo proti poliomielitisu;
sedemvalentno konjugirano pnevmokokno ~ vsebuje sedem pnevmokoknih serotipov, ki povzročajo 80 do 90 % vseh invazivnih okužb pri otrocih (cepljenje priporočajo pri majhnih otrocih, bolnikih z zavrnitveno reakcijo in tistih, ki se ne odzovejo na polisaharidno cepivo);
štirivalentno ~ proti HPV cepivo proti humanim papilomavirusom s tremi odmerki po shemi 0, 2, 6 mesecev (cepljenje priporočajo vsem mladim ženskam za preventivo karcinoma materničnega vratu);
štirivalentno polisaharidno ~ proti meningokokom seroloških skupin A, C, W-135 in Y vsebuje prečiščene kapsularne polisaharide meningokokov, priporočajo ga osebam, ki potujejo na hiperendemična področja in osebam, ki so bile v tesnem stiku z bolnikom z okužbo, ki so jo povzročili meningokoki seroloških skupin A, C, Y ali W-135 (za starejše od dveh let priporočajo en odmerek);
tumorsko ~ protitumorsko → cepivo;
vektorsko ~ cepivo, ki vsebuje virusni vektor prim. virusni vektor;
23-valentno polisaharidno pnevmokokno ~ ki vsebuje 23 pnevmokoknih serotipov, je primerno za odrasle in otroke, zmanjša pogostost bakteriemičnih in nebakteriemičnih pnevmokoknih pljučnic in zmerno ščiti pred invazivnimi pnevmokoknimi okužbami;
Vi kapsularno polisaharidno ~ cepivo proti trebušnemu tifusu, ki ga dajejo v enem odmerku, obnovitvene odmerke pa na pet let, nima stranskih učinkov;
virusno ~ cepivo z inaktiviranimi virusi ali s prečiščenimi virusnimi antigeni;
živo ~ vsebuje žive atenuirane mikroorganizme, naravne oslabljene mutante, sorodne manj patogene mikroorganizme, z metodami molekularne biologije modificirane mikroorganizme, ki imajo zelo zmanjšano virulenco in ohranjeno antigenost sin. živa vakcina;
živo oslabljeno monovalentno humano rotavirusno ~ dajejo ga oralno v dveh odmerkih s presledkom štirih tednov, prvi odmerek lahko otrok prejme po dopolnjenem 6. tednu starosti, cepljenje mora biti končano pred dopolnjenim 24. ali najbolje 16. tednom starosti;
živo oslabljeno oralno ~ Ty21a cepivo, pripravljeno v obliki kapsul, ki jih popotnik jemlje vsak drugi dan skupno po tri do štiri odmerke, obnovitveni odmerki so potrebni na dve leti, stranskih učinkov ni (v Sloveniji cepijo posebno ogrožene skupine prebivalstva in osebe, ki potujejo v predele, kjer je tifus endemičen);
živo oslabljeno petvalentno rekombinantno bovino/humano rotavirusno ~ dajejo ga oralno v treh odmerkih v presledkih od štirih do deset tednov, prvi odmerek morajo otroci prejeti pred 12. tednom starosti, cepljenje mora biti končano do 32. tedna starosti Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek