cistêrna -e ž  

1. ultramikroskopski prostor med membranami endoplazemskega retikuluma, Golgijevega aparata ali jedrne membrane  sin. membranski mešiček

Razložene stalne zveze:
~a cis Golgijevega aparata Golgijeva cisterna, ki je najbližje endoplazemskemu retikulumu, vsebuje specifične encime, ki modificirajo proteine po vstopu iz mrežja cis na poti v mediano cisterno Golgijevega aparata;
~a trans Golgijevega aparata končna Golgijeva cisterna s specifičnimi encimi, ki dokončno modificirajo substrate pred razvrščanjem v mrežje trans Golgijevega aparata;
Golgijeva ~ del Golgijevega aparata, ena od sploščenih večjih vezikul, razvrščenih v sklade;
mediana ~a Golgijevega aparata osrednja Golgijeva cisterna s specifičnimi encimi, ki nadalje modificirajo substrate na poti iz cisterne cis v cisterno trans Golgijevega aparata;
perinuklearna ~ prostor okoli jedra, ki ga obdajata zunanja in notranja jedrna membrana in je povezan s cisternami endoplazemskega retikuluma sin. perinuklearni prostor  


2. zaprt prostor, izpolnjen s tekočino  sin. cisterna -ae

Proste zveze:
subarahnoidna ~;  

Razložene stalne zveze:
bazalna ~ interpedunkularna → cisterna;
cerebelomedularna ~ subarahnoidna cisterna med malimi možgani in podaljšanim hrbtnim mozgom sin. cisterna cerebellomedullaris, cisterna magna;
~ lateralne cerebralne fose subarahnoidna cisterna v lateralnem sulkusu sin. cisterna fossae lateralis cerebralis;
~ velike cerebralne vene subarahnoidna cisterna pod spleniumom kaloznega korpusa, ki vsebuje veliko cerebralno veno in je navzgornje nadaljevanje obdajajoče cisterne sin. cisterna venae cerebri magnae;
hilusna ~ vrečica, v katero se izliva limfa iz spodnjih delov telesa in s katero se pričenja torakalni duktus sin. cisterna chyli;
interpedunkularna ~ subarahnoidna cisterna med možganskima krakoma sin. cisterna interpeduncularis;
kiazmatična ~ subarahnoidna cisterna nad hipofizo, ki vsebuje optično kiazmo, infundibulum in circulus arteriosus cerebri sin. cisterna chiasmatica, cisterna chiasmatis, supraselarna cisterna;
lumbalna ~ subarahnoidni prostor od drugega ledvenega do drugega sakralnega vretenca, ki vsebuje kavdo ekvino sin. cisterna lumbalis;
obdajajoča ~ subarahnoidna cisterna, ki obdaja mezencefalon na zadajšnji in bočni strani in se nadaljuje navzgor v cisterno velike cerebralne vene, navzpred pa v interpedunkularno cisterno sin. cisterna ambiens;
perikalozna ~ subarahnoidna cisterna v interhemisferni fisuri, nad kaloznim korpusom sin. cisterna pericallosa;
pontocerebelarna ~ posterolateralno nadaljevanje pontine cisterne v področje pontocerebelarnega kota sin. cisterna pontocerebellaris;
pontina ~ subarahnoidna cisterna na sprednji strani ponsa sin. cisterna pontis;
subarahnoidne ~e razširjeni deli subarahnoidnega prostora, zlasti na spodnji strani možganov sin. cisternae subarachnoideae;  prim. subarahnoidni prostor;
supraselarna ~ kiazmatična → cisterna  Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek