D- [dé in də̀] zn.  znak, ki izraža, da ima spojina na asimetričnem ogljikovem atomu konfiguracijo, podobno D-gliceraldehidu Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek