degenerácija -e ž  

1. sprememba z višje na nižjo stopnjo zgradbe in organizacije organov ali tkiv, kar vodi v njihovo moteno funkcijo  sin. degeneratio

Proste zveze:
~ rumene pege;  

Razložene stalne zveze:
aksonska ~ degeneracija živčnega vlakna;
amiloidna ~ degeneracija zaradi povečane količine amiloida sin. degeneratio amyloidea;
anterogradna transnevronalna ~ atrofija posinaptičnega nevrona po propadu presinaptičnega nevrona ali po prekinitvi presinaptičnega aksona;
atrofična starostna ~ makule neeksudativna starostna → degeneracija makule;
azbestna ~ starostne degenerativne spremembe v hialini hrustančevini, pri katerih postanejo vidna kolagenska vlakna in vlakenca v medceličnini sin. fibrilacija hrustančevine;
cerebromakularna ~ degeneracija možganskih živčnih celic in rumene pege (npr. pri Tay-Sachsovi bolezni in nekaterih drugih lipidozah) sin. degeneratio cerebromacularis;
cistična ~ pri kateri se formirajo cistične votline sin. degeneratio cystica;
cistična ~ adventicije tvorba cist med tuniko medijo in tuniko eksterno arterij z zožitvijo lumna, navadno v spodnjih udih;
disciformna ~ makule kasna oblika nezdravljene eksudativne starostne degeneracije makule, pri kateri je širši predel makule sivkast in vezivno zadebeljen v obliki okrogle ploščice sin. Junius-Kuhntova makulopatija;
eksudativna starostna ~ makule makularni edem in krvavitev ter submakularna neovaskularizacija žilnice z okvaro središčnega vida;
fibrinoidna ~ degeneracija zaradi povečane količine fibrinoida sin. degeneratio fibrinoides;
fibrinska ~ degeneracija zaradi povečane količine fibrina sin. degeneratio fibrinosa;
fibrozna ~ degeneracija zaradi povečane količine veziva;
glikogenska ~ bolezensko nabiranje glikogena v celicah sin. degeneratio glycogenica, glikogenska infiltracija, infiltratio glycogenica;
granulovakuolarna ~ za katero so značilne približno 5 mikronov velike citoplazemske vakuole z argirofilnim zrncem v nevronih hipokampusa pri Alzheimerjevi bolezni;
hepatolentikularna ~ avtosomsko recesivno dedna motnja v metabolizmu bakra z nezmožnostjo izločanja bakra v žolč (baker se kopiči v bazalnih ganglijih možganov in v jetrih, kjer izzove pigmentno cirozo) sin. degeneratio hepatolenticularis, morbus Wilson (S. A. K.), syndroma Wilson (S. A. K.), Wilsonova (S. A. K.) bolezen, Wilsonov (S. A. K.) sindrom;
hialina ~ nakopičena beljakovinska snov v tkivu, ki je v preparatu pod svetlobnim mikroskopom prosojna in brez strukture sin. degeneratio hyalinea, hialinoza, hyalinosis;
hidropična ~ vodenična degeneracija;
Junius-Kuhntova ~ makule disciformna → degeneracija makule;
juvenilna ~ makule avtosomsko recesivno dedna degeneracija pigmentnega retinalnega epitelija, ki se pojavi v adolescenci, z naglim in hudim pešanjem vida sin. Stargardtova bolezen, Stargardtova makulopatija;
maščobna ~ degeneracija celice ali tkiva s povečano količino maščob sin. degeneratio adiposa, maščobna metamorfoza;
miksomatozna ~ mitralne zaklopke miksomatozna → bolezen mitralne zaklopke;
mucinozna ~ sluzna → degeneracija;
mukoidna ~ sluzna → degeneracija;
neeksudativna starostna ~ makule postopno propadanje retinalnega pigmentnega epitelija z izgubljanjem središčnega vida;
nevrofibrilna ~ kopičenje nevrofibrilnih pentelj v perikarionih nevronov pri Alzheimerjevi bolezni;
parenhimska ~ pri kateri so bolezensko spremenjene celice parenhimskih organov (npr. jeter, ledvic) sin. degeneratio parenchymatosa;
retrogradna transnevronalna ~ degenerativne spremembe v presinaptičnem nevronu po okvari posinaptičnega nevrona;
sluzna ~ pri kateri se nabira sluznata snov v medceličnini sin. degeneratio mucinosa, degeneratio mucoides;
spinocerebelarna ~ spinocerebelarna → ataksija;
spongiozna ~ osrednjega živčevja redka, avtosomsko recesivno dedna oblika levkodistrofije, ki se naglo začne, široko razširjena demielinizacija in vakuolizacija bele možganovine povzroča spongiformen videz možganov, kaže se v hudi mentalni retardaciji, megaloencefaliji, atoniji vratnih mišic, spastičnosti zgornjih in spodnjih udov in slepoti, smrt nastopi ponavadi približno pri 18 mesecih sin. bolezen po Myrtell Canavan;
starostna ~ makule najpogostejši vzrok slepote pri ljudeh starejših od 65 let sin. SDM;
striatonigralna ~ degeneracija striatnega korpusa in črne substance s simptomi parkinsonizma;
suha starostna ~ makule neeksudativna starostna → degeneracija makule;
terminalna ~ hitre degenerativne spremembe sinaptičnih končičev po prekinitvi njihovega aksona;
transnevronalna ~ degenerativne spremembe, ki se po okvari kakega nevrona dogajajo v nevronih, ki so z njim v sinaptični zvezi;
transsinaptična ~ transnevronalna → degeneracija;
vakuolarna ~ pri kateri se v citoplazmi pojavljajo optično prazni prostori oziroma votlinice (npr. pri parenhimski degeneraciji);
vlažna starostna ~ makule eksudativna starostna → degeneracija makule;
vodenična ~ pri kateri je v medceličnini in tudi v citoplazmi več tekočine sin. degeneratio hydropica;
Wallerjeva ~ degeneracija distalnega segmenta aksona po njegovi prekinitvi ali poškodbi;
Zenkerjeva (F. A.) ~ Zenkerjeva (F. A.) → nekroza  


2. močen odmik od norme posameznika ali vrste na slabše, včasih zaradi vplivov okolja, pogosto zaradi neugodnih sprememb v genomu  Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek