deklarácija -e ž  

1. navedba podatkov o pošiljki, živilu 

Razložene stalne zveze:
~ na živilu spisek sestavin živila, ki ga določa posebni pravilnik  


2. slovesna razglasitev kakih načel ali pravic 

Razložene stalne zveze:
Helsinška ~ ki vsebuje temeljna načela biomedicinskega raziskovanja na ljudeh s posebnim poudarkom, da pri raziskavi na človeku nikoli ne sme korist za znanost in za družbo prevladati nad skrbjo za dobrobit in blaginjo posameznika (sprejeta leta 1964, kasneje večkrat dopolnjena);
Ženevska ~ Svetovnega zdravniškega združenja besedilo etične izjave z zadnjo dopolnitvijo leta 2006, ki jo izreče ob podelitvi diplome novi doktor (nova doktorica) medicine ali novi doktor (nova doktorica) dentalne medicine  prim. Hipokratova prisega  Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek