dél -a  

1. kar z drugimi sestavinami tvori celoto  sin. pars

Proste zveze:
aboralni ~ prebavil, adoralni ~ prebavil, ampulni ~ jajcevoda, antralni ~ želodca, cervikalni ~ hrbtenice;  

Stalne zveze:
mozaik na nožničnem ~u maternice;  

Razložene stalne zveze:
alveolarni ~ mandibule zgornji del telesa mandibule, v katerem so zobni alveoli sin. pars alveolaris mandibulae;
ascendentni ~ duodenuma končni del dvanajstnika, ki se konča z duodenojejunalno fleksuro sin. pars ascendens duodeni;
bazilarni ~ okcipitalne kosti kocki podoben del zatilnice, ki je pred in nad veliko zatilnično lino in se stika s telesom zagozdnice sin. pars basilaris ossis occipitalis;
bazilarni ~ zatilnice bazilarni → del okcipitalne kosti;
bazolateralni ~ amigdaloidnega korpusa spodnji in stranski del amigdaloidnega korpusa, ki ima povezave predvsem s sprednjim delom obročastega girusa, primarno olfaktorno skorjo, neokorteksom in mediodorzalnim jedrom talamusa sin. pars basolateralis corporis amygdaloidei;
centralni ~ lateralnega ventrikla vsak od obeh osrednjih delov lateralnega ventrikla, ki je nad talamusom sin. pars centralis ventriculi lateralis;
ciliarni ~ mrežnice žarkasti → del mrežnice;
descendentni ~ duodenuma del dvanajstnika med zgornjim in horizontalnim delom, v katerega se izlivata skupni žolčevod in pankreasov duktus sin. pars descendens duodeni;
distalni ~ adenohipofize glavnina adenohipofize, ki tvori sprednji del hipofize sin. pars distalis adenohypophyseos;
grlni ~ žrela → laringofarinks;
horizontalni ~ duodenuma del dvanajstnika med descendentnim in ascendentnim delom, ki poteka z desne v levo, ventralno od telesa 3. ledvenega vretenca sin. pars horizontalis duodeni, pars inferior duodeni;
hrustančni ~ nosnega pretina hrustančna ploščica, ki tvori sprednji del nosnega pretina sin. pars cartilaginea septi nasi;
hrustančni ~ ušesne troblje medialni dve tretjini ušesne troblje, ki ju tvori zgoraj in predvsem medialno hrustanec sin. pars cartilaginea tubae auditivae;
intermediarni ~ adenohipofize ožji del adenohipofize, ki meji na nevrohipofizo sin. pars intermedia adenohypophyseos;
kardialni ~ želodca začetni del želodca ob vstopišču požiralnika, s kardialnimi žlezami sin. pars cardiaca gastris;
kompaktni ~ črne substance dorzalni del črne substance, tvorijo ga strnjeno nanizani perikarioni, ki vsebujejo melanin in dopamin ter so izvor nigrostriatne proge sin. pars compacta substantiae nigrae, kompaktni del črnega jedra;
kortikomedialni ~ amigdaloidnega korpusa zgornji in medialni del amigdaloidnega korpusa, pod unkusom hipokampusnega girusa, ki ima povezave predvsem z olfaktornim bulbusom in hipotalamusom sin. pars corticomedialis corporis amygdaloidei;
koščeni ~ nosnega pretina del nosnega pretina iz kostnine, ki ga sestavljata navpična lamina sitke in ralo sin. pars ossea septi nasi;
koščeni ~ ušesne troblje lateralna tretjina ušesne troblje, ki jo tvori kanal v temporalni kosti sin. pars ossea tubae auditivae;
kraniosakralni ~ vegetativnega živčevja parasimpatično → živčevje;
lateralni ~ okcipitalne kosti vsak od parnih delov zatilnice, ki s strani omejujeta veliko zatilnično lino sin. pars lateralis ossis occipitalis;
lateralni ~ zatilnice lateralni → del okcipitalne kosti;
magnocelularni ~ neimenovane substance bazalno Meynertovo → jedro;
membranski ~ interventrikularnega septuma zgornji, manjši del interventrikularnega septuma, ki loči desni srčni preddvor od levega srčnega prekata ter desni in levi srčni prekat in ga tvori vezivo sin. membranski medprekatni pretin, pars membranacea septi interventricularis cordis;
membranski ~ moške uretre del moške sečnice, ki prehaja skozi urogenitalno diafragmo sin. pars membranacea urethrae masculinae;
mišični ~ interventrikularnega septuma glavnina interventrikularnega septuma, ki loči desni in levi srčni prekat in ga tvori srčna mišičnina sin. mišični medprekatni pretin, pars muscularis septi interventricularis cordis;
mobilni ~ nosnega pretina najbolj spredaj ležeči del nosnega pretina, ki je premakljiv in ga tvorijo koža, podkožje, vezivo in hrustanec sin. pars mobilis septi nasi;
napeti ~ bobniča večji spodnji del bobniča, ki ima med kožo in sluznico precej veziva sin. pars tensa membranae tympani;
navzdolnji ~ dvanajstnika descendentni → del duodenuma;
navzgornji ~ dvanajstnika ascendentni → del duodenuma;
nosni ~ žrela → nazofarinks;
nožnični ~ maternice del maternice, ki gleda v nožnico sin. portio vaginalis uteri;
nožnični ~ materničnega vratu vaginalna → porcija materničnega vratu;
ohlapni ~ bobniča del nad sprednjo in zadajšnjo malearno pliko bobniča, sestavljen iz dveh plasti, kožnega in sluzničnega epitelija sin. pars flaccida membranae tympani, Shrapnellova membrana;
optični ~ mrežnice vidni → del mrežnice;
ozki ~ nefronove zanke prevodni → tubul;
pelvični ~ uretra del sečevoda, ki poteka od terminalne črte medenice do sečnega mehurja sin. pars pelvica ureteris;
petrozni ~ senčnice → piramida senčnice;
petrozni ~ temporalne kosti → piramida senčnice;
pilorični ~ želodca končni del želodca, ki ga od telesa želodca na mali želodčni krivini loči angularna incizura želodca in se končuje s pilorusom sin. pars pylorica gastris;
prostatični ~ moške uretre razširjeni del sečnice, ki poteka skozi prostato sin. pars prostatica urethrae masculinae;
retikularni ~ črne substance ventralni del črne substance, tvorijo ga redko nanizani perikarioni in številni dendriti, ki ima aferentne zveze z bazalnimi gangliji (striatumom in jedrom globus pallidus), eferentne zveze s talamusom in zgornjim kolikulusom, dvosmerne pa s subtalamičnim jedrom sin. pars reticularis substantiae nigrae, retikularni del črnega jedra;
retrolentiformni ~ interne kapsule del interne kapsule, ki poteka bočno od talamusa in za lentiformnim jedrom, vsebuje posteriorno talamično radiacijo, del parietotemporopontinih vlaken in progovne nevrone iz okcipitalnega lobusa do tektuma in ponsa sin. pars retrolentiformis capsulae internae;
skvamozni ~ temporalne kosti eden izmed štirih delov temporalne kosti, po obliki podoben luski, ki tvori sprednji in zgornji del temporalne kosti sin. pars squamosa ossis temporalis;
slepi ~ mrežnice del mrežnice, ki odeva ciliarnik in šarenico od zadaj in nima čutilne funkcije sin. pars caeca retinae;
spodnji ~ dvanajstnika horizontalni → del duodenuma;
spongiozni ~ moške uretre del moške sečnice, ki poteka skozi spongiozni korpus penisa sin. pars spongiosa urethrae masculinae;
sublentiformni ~ interne kapsule del interne kapsule s potekom pod zadnjim delom lentiformnega jedra, ki vsebuje del parietotemporopontinih vlaken, povezave med pulvinarjem in skorjo temporalnega režnja, akustično radiacijo in začetni del genikulokalkarine proge z vlakni iz zgornjih polovic vidnega polja obeh očes sin. pars sublentiformis capsulae internae;
šarenični ~ mrežnice del mrežnice, ki odeva šarenico od zadaj in nima čutilne funkcije sin. pars iridica retinae;
timpanični ~ temporalne kosti eden izmed štirih delov temporalne kosti, ki tvori dno, sprednjo in zadajšnjo steno sluhovoda sin. pars tympanica ossis temporalis;
torakolumbalni ~ vegetativnega živčevja simpatično → živčevje;
tuberalni ~ adenohipofize del adenohipofize, na sprednjem in stranskem površju infundibuluma sin. pars tuberalis adenohypophyseos;
ustni ~ žrela → mezofarinks;
uterini ~ placente del placente, ki nastane iz decidue in je obrnjen od ploda sin. pars uterina placentae;
vidni ~ mrežnice glavnina mrežnice, ki vsebuje receptorje za svetlobo in sega navzpred do črte ora serrata sin. pars optica retinae;
vodoravni ~ dvanajstnika horizontalni → del duodenuma;
zgornji ~ dvanajstnika začetni del dvanajstnika, med pilorusom in descendentnim delom dvanajstnika sin. pars superior duodeni;
žarkasti ~ mrežnice del mrežnice, ki odeva ciliarnik od zadaj in nima čutilne funkcije sin. pars ciliaris retinae  


2. kar ima v okviru celote samostojno funkcijo 

Razložene stalne zveze:
distrakcijski ~ uterusa raztezni → del maternice;
krčljivi ~ maternice maternično telo, ki se med porodom krči v obliki popadkov;
plodov vodilni ~ del ploda, ki vstopa v medenični vhod (npr. glavica, zadnjica, nožici);
raztezni ~ maternice ki se med porodom razteza  


3. kar predstavlja časovno omejitev česa 

Stalne zveze:
obsevanje v dveh ~ih;   Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek