déloven -vna -o  nanašajoč se na delo 

Proste zveze:
ocenjevanje ~ih razmer, osvetljenost ~ega mesta;  

Stalne zveze:
analiza ~ega mesta, avtomatizacija ~ega postopka, beneficirana ~a doba, center za socialno ~, časovna segregacija ~ega postopka, deljeni ~i čas, ~a anamneza, ~a doba, ~a elektromiografija, ~a hipoteza, ~a obleka, ~a obremenitev, ~a obremenjenost, ~a stran, ~a terapevtka, ~a terapija, ~a zaščita, ~a zmogljivost, ~a zmožnost, ~i čas, ~i invalid, ~i metabolizem, ~i postopek, ~i spomin, ~i terapevt, ~o mesto, ~o mesto s posebnimi pogoji, ~o okolje, ~o pogojevanje, dnevni ~i čas, gibljivi ~i čas, hermetizacija ~ega mesta, izguba ~e zmožnosti, kompleksna analiza ~ega mesta, krajevna segregacija ~ega postopka, maksimalna ~a sposobnost, mehanizacija ~ega postopka, merska analiza ~ega mesta, nefiziološke ~e razmere, ocenjevalna analiza ~ega mesta, ocenjevanje ~ih razmer, ogroženo ~o mesto, okvirna analiza ~ega mesta, polni ~i čas, preostala ~a zmožnost, skrajšana ~a doba, skrajšani ~i čas, srčna ~a mišičnina, tedenski ~i čas, trpinčenje na ~em mestu, zdravju škodljivo ~o mesto, zmanjšana ~a zmožnost;  Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek