de Morsierov in de Morsierev ~ -a ~ -o [dəmorsjêjev]    prim. de Morsier

Stalne zveze:
~ ~ sindrom;  Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek