depresíja -e ž  

1. duševna motnja, ki jo označujejo žalostno razpoloženje, pobitost, pesimizem, obupanost, pomanjkanje notranjih spodbud, včasih tesnoba in samomorilna nagnjenja  sin. depressio, melancholia, melanholija

Proste zveze:
recidivna ~, rezistentna ~;  

Razložene stalne zveze:
agitirana ~ endogena depresija s primesjo tesnobe, avtoagresivnosti in vznemirjenosti sin. agitirana melanholija, melancholia agitans;
anaklitična ~ sindrom pri dojenčkih, ki dalj časa živijo v bolnišnicah, ločeni od matere in v pomanjkanju čustvene topline prim. anakliza;
arteriosklerotična ~ manj globoka, z nemirom in paranoidnostjo označena, dalj časa trajajoča depresija pri možganski arteriosklerozi;
bipolarna ~ manično-depresivna → psihoza;
ciklotimna ~ 1. endogena depresija kot faza manično-depresivne psihoze 2. cirkularna → depresija;
cirkularna ~ endogena depresija kot faza manično-depresivne psihoze, pri kateri se izmenjujejo depresivne in manične faze brez vmesnih intervalov;
eksogena ~ depresivno stanje kot posledica telesnih bolezni;
endogena ~ depresija brez zunanjih vzrokov;
farmakogena ~ depresivno razpoloženje zaradi zdravil, ki navadno preneha po prekinitvi farmakoterapije sin. depresivni pomik (2);
involucijska ~ depresivno stanje v obdobju, ko začenjajo pešati telesne in duševne sile sin. involucijska melanholija;
izčrpanostna ~ žalostno, tesnobno ali apatično mračno razpoloženje, ki se pojavi po dolgotrajnem čustvenem pritisku ali ponavljajočih se afektivnih travmah kot izraz izčrpanosti čustvene plati osebnosti;
klimakterična ~ depresija na endokrini podlagi, ki se prvič pojavi v klimakteriju sin. klimakterična melanholija;
konstitucionalna ~ trajno depresivno razpoloženje;
larvirana ~ endogena depresija, ki se kaže pretežno v telesnih občutkih, manjkajo pa manifestne motnje čustvovanja in mišljenja;
monofazična ~ endogena depresija z eno sámo depresivno fazo v človekovem življenju;
monopolarna ~ unipolarna → depresija;
nevrotska ~ ki je ob psihotravmatskem dogodku nastala na podlagi nevrotskega konflikta sin. depresivna nevroza;
organska ~ eksogena → depresija;
peripartalna ~ depresija, ki se pojavi v obdobju od začetka zadnjega trimesečja nosečnosti do konca drugega meseca po porodu;
poporodna ~ depresija v puerperiju;
poshizofrenska ~ depresivna epizoda po epizodi shizofrenije z nevarnostjo samomora;
postpartalna ~ poporodna → depresija;
psihogena ~ reaktivna → depresija;
reaktivna ~ depresija po ustrezno hudem psihotravmatskem dogodku brez osnovnega nevrotskega konflikta;
senilna ~ ki se prvič pojavi v starostnem obdobju, podobna involucijski depresiji;
sezonska ~ ki se pojavlja pozimi zaradi pomanjkanja dnevne svetlobe;
simptomatska ~ eksogena → depresija;
somatogena ~ eksogena → depresija;
unipolarna ~ endogena depresija, pri kateri imajo bolezenske faze izključno depresivno obliko;
velika ~ huda oblika depresije, navadno endogena  


2. znižanost, področje znižanega 

Proste zveze:
~ atmosferskega tlaka, ~ zračnega tlaka;  

Razložene stalne zveze:
~ dihanja respiratorna → depresija;
imunska ~ → imunosupresija;
razširjajoča se kortikalna ~ val kratkotrajne depolarizacije nevronov, ki se s hitrostjo 2—6 mm/min širi po možganski skorji, sledi mu dolgotrajna hiperpolarizacija (zmanjšana vzdražnost) nevronov, pojav naj bi bil podlaga za migrensko avro;
respiratorna ~ zmanjšana alveolarna ventilacija, navadno zaradi prizadetosti dihalnih centrov oziroma osrednjega živčevja  Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek