diastématomielíja -e ž  kongenitalna, vzdolžna razcepljenost hrbtnega mozga  sin. diastematomyelia;  prim. diplomielijaVir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek