difuzíja -e ž  

1. spontano gibanje v mešanicah plinov, raztopinah in suspenzijah, pri katerem se molekule in drugi delci v povprečju gibljejo v smeri nižje koncentracije in se zaradi tega enakomerno razporedijo v razpoložljivem volumnu, s čimer se doseže ravnovesno stanje 

Stalne zveze:
metoda ~e v agarju;  

Razložene stalne zveze:
alveolokapilarna ~ difuzija plinov skozi alveolokapilarno membrano zaradi razlik v delnih tlakih teh plinov;
facilitirana ~ olajšana → difuzija;
lateralna ~ difuzija lipidov ali proteinov v ravnini membrane prim. transverzalna difuzija;
olajšana ~ difuzija molekul skozi membrano z vezavo na specifično membransko prenašalno beljakovino brez porabe energije in z možnostjo nasičenja prenašalca pri visoki koncentraciji molekul sin. olajšani transport, uniport;  prim. kanalček (2), uniporter;
pospešena ~ olajšana → difuzija;
prosta ~ difuzija brez ovir (kot so npr. membrane ali celične strukture);
transverzalna ~ difuzija skozi membrano prim. lateralna difuzija  


2. sipanje svetlobe na drobnih delcih  Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek