dizenteríja -e ž  nalezljiva bolezen debelega črevesa, z bolečinami v trebuhu, tenezmi in krvavimi diarejami, ki jo povzročajo bakterije, protozoji ali črevesni paraziti  sin. dysenteria, griža, krvava griža

Proste zveze:
balantidijska ~;  

Razložene stalne zveze:
amebna ~ ki jo povzročajo amebe vrste Entamoeba histolytica;
bacilarna ~ ki jo povzročajo šigele, salmonele in druge bakterije;
Shiga-Krusejeva ~ ki jo povzoča Shigella dysenteriae Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek