Eimeria [ajmêria]  rod protozojev iz podrazreda Coccidia, povzročiteljev kokcidioze, ki parazitirajo v epitelijskih celicah različnih živali, oociste pa se najdejo v fecesu Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek