ekstrasístola -e ž  srčni utrip, nastal prezgodaj zaradi depolarizacije, ki ne izvira iz sinuatrialnega nodusa, viden v EKG  sin. prezgodnji utrip;  prim. parasistola

Razložene stalne zveze:
atrijska ~ preddvorna → ekstrasistola;
~e v salvah ki nastajajo naglo druga za drugo;
interpolirana ~ ki se pojavi sredi srčnega ciklusa in ne povzroča kompenzatorne pavze;
monomorfne ~e ekstrasistole enake oblike v EKG;
monotopne ~e posamezne ekstrasistole, nastale iz enega žarišča;
multifokalne ~e ekstrasistole iz več različnih ektopičnih centrov;
multiformne ~e ekstrasistole različnih oblik v EKG;
nodalna ~ ki izvira v atrioventrikularnem nodusu;
polimorfne ~e multimorfne → ekstrasistole;
politopne ~e multifokalne → ekstrasistole;
preddvorna ~ ki izvira v preddvoru;
prekatna ~ ki izvira v srčnem prekatu sin. VES;
supraventrikularna ~ ki nastane nad srčnima prekatoma (npr. v preddvorih);
ventrikularna ~ prekatna → ekstrasistola;
vezane ~e → ekstrasistole v salvah Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek