fósa -e ž  večja vdolbina v telesu ali delu telesa  sin. fossa -ae, jama, kotanja, loža (2);  prim. fovea

Stalne zveze:
cisterna lateralne cerebralne ~e, medialna eminenca romboidne ~e;  

Razložene stalne zveze:
digastrična ~ kotanja na notranji površini mandibule, kamor se pripenja sprednji trebuh digastrične mišice sin. digastrična jama, fossa digastrica;
glenoidna ~ konkavna sklepna ploskev na lateralnem robu lopatice za stik z nadlahtnico sin. cavitas glenoidalis, cavum glenoidale, fossa glenoidalis, glenoid;
hipofizna ~ kotanja na zgornji ploskvi telesa zagozdnice, v kateri je hipofiza sin. fossa hypophysealis, fossa pituitaria, fossa sellaris;
iliakalna ~ notranji, vbokli del črevnice sin. črevnična jama, fossa iliaca;
infraspinatna ~ predel na zadajšnji ploskvi lopatice pod lopatičnim grebenom sin. fossa infraspinata;
infratemporalna ~ infratemporalna → kotanja;
interpedunkularna ~ vdolbina na sprednji strani mezencefalona, med cerebralnima pedunkloma sin. fossa interpeduncularis;
ishioanalna ~ z maščevjem izpolnjena fosa pod pelvično diafragmo, ki jo medialno omejuje mišica dvigalka zadnjika, lateralno pa ishiadični tuber in notranja obturatorna mišica sin. fossa ischioanalis, fossa ischiorectalis, ishiorektalna jama;
ishiorektalna ~ ishioanalna → fosa;
jugularna ~ vdolbina na spodnji strani piramide senčnice, v kateri je začetni razširjeni del notranje jugularne vene sin. fossa jugularis, jugularna jamica;
kondilarna ~ vdolbina za okcipitalnim kondilom ob veliki zatilnični lini sin. fossa condylaris;
koronoidna ~ jamica na sprednji strani nadlahtnice, v katero se pri upogibanju komolca pomakne koronoidni procesus ulne sin. fossa coronoidea;
kubitalna ~ fosa na sprednji strani komolca sin. fossa cubiti, komolčna jama;
lateralna ingvinalna ~ vdolbina na notranji strani sprednje trebušne stene, lateralno od lateralne umbilikalne plike sin. fossa inguinalis lateralis;
mala supraklavikularna ~ predel vratu nad in za ključnico med kitama sternokleidomastoidne mišice sin. fossa supraclavicularis minor;
mandibularna ~ vdolbina na spodnji strani temporalne kosti za stik z mandibulo sin. fossa mandibularis;
medialna ingvinalna ~ vdolbina na notranji strani sprednje trebušne stene, lateralno od medialne umbilikalne plike sin. fossa inguinalis medialis;
navikularna ~ vretenasta razširitev sečnice v glansu penisa sin. fossa navicularis;
ovalna ~ ovalno vbočenje na spodnjem delu septuma desnega preddvora, kjer je bila pred rojstvom ovalna odprtina sin. fossa ovalis, ovalna jamica;
poplitealna ~ prostor, ki ga omejujejo proksimalno dvoglava stegenska mišica, semimembranozna mišica ter semitendinozna mišica, distalno pa glavi dvoglave mečne mišice, v njej so poplitealna arterija in vena ter ishiadični živec z vejami sin. fossa poplitea, podkolenska jama, poplitealna jama;
retromandibularna ~ kotanja za vejo mandibule, kjer je globoki del obušesne slinavke sin. fossa retromandibularis, retromandibularna jama, retromandibularni predel, retromandibularni prostor;
romboidna ~ dno četrtega ventrikla, ki ga tvorita zadajšnji del podaljšanega hrbtnega mozga in pons sin. fossa rhomboidea, romboidna kotanja;
supraklavikularna ~ trikotna jama, ki jo omejujejo omohioidna in sternokleidomastoidna mišica ter ključnica in vsebuje subklavijsko arterijo in veno sin. fossa supraclavicularis major, nadključnična jama, supraklavikularna kotanja, trigonum omoclaviculare;
supraspinatna ~ predel na zadajšnji ploskvi lopatice nad lopatičnim grebenom sin. fossa supraspinata, supraspinatna jama;
supratonzilarna ~ jamica med palatoglosnim in palatofaringealnim arkusom ter nebnico (2) sin. fossa supratonsillaris, supratonzilarna jama;
supravezikalna ~ vdolbina, ki jo tvori parietalni peritonej nad sečnim mehurjem sin. fossa supravesicalis;
tonzilarna ~ jamica med palatoglosnim in palatofaringealnim arkusom, v kateri je nebnica (2) sin. fossa tonsillaris Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek