fosforilácija -e ž  prenos fosforilnih skupin v organsko molekulo in nastanek novih estrskih, anhidridnih ali amidnih vezi, ki omogoča aktivacijo številnih metabolitov in uravnavanje aktivnosti številnih encimov in drugih proteinov  prim. defosforilacija

Stalne zveze:
sklopitev elektronskega prenosa in ~e ADP;  

Razložene stalne zveze:
~ encimov vezava fosforilne skupine na encim s posredovanjem specifične protein kinaze, pri čemer se encim aktivira ali deaktivira;
~ na ravni substrata fosforilacija ADP v ATP, ki ni povezana s prenosom elektronov v dihalni verigi, ampak njegovo sintezo omogočajo energijsko bogate spojine sukcinil-CoA, fosfoenolpiruvat ali 1,3-bisfosfoglicerat, ki se pri tem pretvorijo v sukcinat, piruvat ali 3-fosfoglicerat;
oksidativna ~ fosforilacija ADP v ATP, ki je sklopljena s prenosom elektronov v dihalni verigi prim. dihalna veriga;
~ proteinov vezava fosforilne skupine na beljakovino s posredovanjem specifične protein kinaze, pri čemer navadno beljakovina preide v fiziološko aktivno obliko Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek