gliceraldehíd-3-fosfát dehidrogenáza ~ -e ž  encim glikolitične poti, ki katalizira oksidacijo in fosforilacijo gliceraldehid-3-fosfata v 1,3-bisfosfoglicerat Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek