govédo -a  družina iz podreda prežvekovalcev in reda sodoprstih kopitarjev 

Razložene stalne zveze:
domače ~ udomačena oblika goveda, ki je kot divje živeča vrsta izjemna sin. Bos primigenius taurus Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek