hipoténzija -e ž  nizek krvni tlak  sin. hypotensio

Razložene stalne zveze:
arterijska ~ bolezenska hipotenzija v arterijah z vrednostjo sistoličnega tlaka pod 90 mmHg in diastoličnega tlaka pod 60 mmHg sin. hypotensio arterialis;
kontrolirana ~ vódeno znižanje krvnega tlaka z zdravili;
kronična ortostatska ~ Shy-Dragerjev → sindrom;
ortostatska ~ padec arterijskega tlaka zaradi zmanjšanega venskega priliva pri osebi, ki vstane ali ki nepremično stoji sin. ortostatski kolaps;
položajna ~ ortostatska → hipotenzija;
posturalna ~ ortostatska → hipotenzija Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek